STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 214/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdyby w obecnym stanie prawnym próbować nadać identyczne znaczenie pojęciom „zastosowanie" i „przedłużenie" tymczasowego aresztowania, to - pomijając nie dające się rozsądnie uzasadnić zróżnicowanie tych pojęć w ustawie - musiałoby to prowadzić w istocie do postawienia także znaku równości z określeniem „orzekać w przedmiocie zastosowania tego środka". Prowadziłoby to do absurdalnych wręcz wniosków, gdyż wówczas wyłączeniu od udziału w sprawie podlegałby nie tylko sędzia, który [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 737/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zwrot dotacji udzielonej na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 46, poz. 201 ze zm..) przedawnia się z upływem lat dziesięciu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: I ACr 471/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia statutu spółdzielni, które bliżej określają przyczyny wykluczenia członka, muszą pozostawać w zgodzie z art. 24 § 1 Prawa spółdzielczego, co oznacza, że niezależnie od sformułowań użytych w statucie, tylko zawinione niewykonywanie przez członka obowiązków statutowych może być przyczyną wykluczenia. Jeśli zatem statut, jako jedną z przyczyn wykluczenia, wskazuje uporczywe niepłacenie czynszu, jedynie zawinione przez członka niepłacenie czynszu może być podstawą wykluczenia. Jeśli na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 168/97 i I ACz 216/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czasowe ograniczenie przynależności powoda w Kole Łowieckim „Jeleń", wynikające z faktu podejmowania w stosunku do powoda przez uprawnione organy tejże organizacji decyzji w przedmiocie jego przynależności, nie może być poczytywane jako naruszenie dóbr osobistych. W przeciwnym razie, żadna z organizacji działających w oparciu o swoje wewnętrzne prawo (statut) nie mogłaby bez narażenia się na zarzut naruszenia dóbr osobistych, polegających na ograniczeniu prawa zrzeszania się - rozstać się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: III APa 4/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ważność umowy zawartej przez członka zarządu spółki akcyjnej z prezesem tej spółki ocenia się według daty jej zawarcia, a nie według daty rozpoczęcia pracy na stanowisku, na które ta umowa opiewa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 237/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sądowym postępowaniu odwoławczym może być rozpoznany spór o ustalenie wypadku przy pracy i zapłatę jednorazowego odszkodowania, chociaż organ rentowy odmówił pracownikowi dochodzonego odszkodowania tylko z powodu nieuznania jego wypadku przy pracy bez ustalenia uszczerbku na zdrowiu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 507/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczony, który nabył prawo do świadczenia zbiegowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. i następnie uzyskał prawo własności gospodarstwa rolnego, które wydzierżawił na okres 10 lat, a umowa dzierżawy została rozwiązana przed upływem umówionego okresu - nie traci prawa do świadczenia zbiegowego - jeżeli nie rozpoczął jego prowadzenia, a zatem nie stał się rolnikiem w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 60/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem ochrony art. 81 u.k.s. jest obowiązek celny oraz obrót towarowy z zagranicą. Karalne jest uchylanie się od obowiązku celnego przez naruszenie ograniczeń przywozu, wywozu, przewozu lub wykorzystanie towaru. Istotą czynu z art. 81 u.k.s. jest zatem uchylanie się od obowiązku celnego oraz wprowadzenie w błąd właściwego organu celnego (podobnie jak w art. 80 u.k.s.), jednakże w tym wypadku nie chodzi o narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie cła (art. 80), lecz istotne jest tutaj narusz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 106/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zagadnienie szczególnego okrucieństwa wiąże się nie tyle ze skutkami czynu, ile przede wszystkim z rodzajem i sposobem działania, albowiem skutki dla zdrowia ofiary wynikać mogą zarówno z przemocy właściwej przestępstwa z art. 168 § 1 k.k., jak i jego kwalifikowanej postaci z art. 168 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 43/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wanny, o którą oskarżony uderzał głowę ofiary, mimo tragicznych skutków takiego sposobu działania, nie można uznać za narzędzie w rozumieniu art. 210 § 2 k.k., którym może być tylko rzecz nadająca się do ręcznej manipulacji. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, [443], 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU