STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: II AKa 50/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znamiona przestępstwa z art. 227 § 2 k.k. są wypełnione także wtedy; gdy ma miejsce obrót fałszywymi pieniędzmi lub innymi przedmiotami określonymi w tym przepisie między osobami, z których wszystkie mają świadomość ich fałszywości. Zgodnie z brzmieniem art. 227 § 2 k.k., do istoty tego przestępstwa nie należy oszustwo, a jeżeli ono występuje, czyn sprawcy powinien być kwalifikowany kumulatywnie ,jako czyn z art. 227 § 2 k.k. i artykułu określającego oszustwa przy zastosowania art. 10 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 47, Sygnatura: II AKz 34/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „kierowanie" oraz „branie udziału", którymi posługuje się art. 276 k.k. nie oznaczają tylko sytuacji u charakterze statycznym, sprowadzającej się do sprawowania władztwa nad istniejącą strukturą (w przypadku „kierowania") czy też do formalnej przynależności do takiej struktury (w przypadku „brania udziału").Oba analizowane pojęcia należy też rozumieć jako określające pewną dynamikę sytuacji. W przypadku „kierowania" oznacza to zatem nie tylko stanie na czele [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 maja 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 48, Sygnatura: II AKr 153/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek dotyczący zamiaru zabójstwa (choćby ewentualnego) nie może opierać się na samym tylko fakcie użycia niebezpiecznego narzędzia oraz sposobu działania polegającego zwłaszcza na godzeniu w ważne dla życia okolice ciała pokrzywdzonego, lecz powinien znaleźć potwierdzenie w całokształcie okoliczności czynu oraz cechach osobowości sprawcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: II AKz 411/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy art. 164a k.p.k. nie uzależniają podjęcia przez organ procesowy decyzji o zachowaniu w tajemnicy danych umożliwiających identyfikację świadka od złożenia wniosku przez osobę, która ma być lub jest przesłuchiwana w tym charakterze.2. Za niewystarczające należy uznać ogólne postanowienie (tu postanowienie prokuratora) o zachowaniu w tajemnicy danych umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, bowiem w każdym wypadku musi być ono doprecyzowane zarządzeniem wskazującym jakie materiały [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: II AKo 377/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Faktem jest, że pozbawienie wolności jednego z członków rodziny, wspierającego ją materialnie, stanowi uciążliwość dla najbliższej jego rodziny Niewątpliwie negatywnie też oddziałuje na psychikę, w szczególności małoletnich dzieci. Niemniej jednak, ten rodzaj dyskomfortu nie może być uznany za skutek wyjątkowo ciężki, na który powołuje się przepis art. 218 pkt 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 126/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 321 § 1 k.p.k., obecność oskarżonego na rozprawie w sprawach toczących się w postępowaniu zwyczajnym jest obowiązkowa. Jeżeli więc oskarżony nie stawia się na taką rozprawę i niestawiennictwa swego nie usprawiedliwia w sposób wskazany prawem, to zachowanie jego rozpatrywać należy w kategoriach działania z prawem, w tym wypadku procesowym, sprzecznego - a więc bezprawnego - co może rodzić skutek wynikający z przepisu art. 217 § 1 pkt 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 52, Sygnatura: II AKz 34/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oskarżony ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności i obrońca nie może wymagać, aby to sąd dociekał dlaczego nie stawił się on na rozprawie, o terminie której był zawiadomiony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 36, Sygnatura: I ACr 890/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wśród cech istotnych dla tej dziedziny usług, jak przewozy taksówkami - oraz jednocześnie wyróżniającymi je od innego rodzaju działalności przewozowej czy transportowej - są:1. szczególny tryb ewidencji i rejestracji w organach samorządu terytorialnego - przy czym ma to znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa klientów korzystających z takich pojazdów,2. szczególny tryb oznaczania takich pojazdów - co wiąże się ściśle z cechą poprzednią.W sferze zaś sposobu działania - istotną cechą jest powszechno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: I ACr 133/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie najemcy za ogrzewanie wynajmowanego lokalu jest świadczeniem wynikającym z umowy najmu i należy je ocenić w aspekcie takiej umowy Umowę sprzedaży energii cieplnej zawiera dostawca energii, a najemca winien uiścić wynajmującemu uiszczoną przez niego cenę. Oczywiście strony umowy najmu mogą w odmienny sposób uregulować tę kwestię i winno to wynikać z umowy najmu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 38, Sygnatura: I ACr 118/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady słuszności nie mogą stanowić podstawy prawnej powództwa i roszczenie powoda nie może być oparte wyłącznie na treści art. 5 k.c. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, [446], 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU