STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 418/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sądowym postępowaniu odwoławczym należy rozpoznać spór o prawo do emerytury pracowniczej po uprzednim ustaleniu przesłanek prawnych tego świadczenia ubezpieczeniowego. Rozstrzygnięcie w tym postępowaniu tylko o jednej przesłance emerytury pracowniczej jest sprzeczne z treścią przepisu art. 378 § 2 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 326/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adwokat wykonujący swój zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej, podlega ubezpieczeniu pracowniczemu społecznemu osób prowadzących działalność gospodarczą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 363/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Społeczne ubezpieczenie rolnika ustaje z końcem ostatniego kwartału opłaconej składki ubezpieczeniowej, niezależnie od terminu przekazania swego gospodarstwa rolnego na rzecz następcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: III APz 13/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwracając uwagę na dokonane zmiany legislacyjne w Kodeksie pracy i zastąpienie pojęcia zakładu pracy - definicją pracodawcy (art. 3 k.p. ) wskazać trzeba, iż musi to wpływać na interpretację pojęcia zakładu pracy z art.164 § 1 k.p.c. Gdyby podzielić pogląd (...), iż zakładem pracy jest miejsce zatrudnienia (wykonywania pracy), to w ostateczności prowadziłoby to do ograniczenia możliwości wyboru nakreślonych przez art. 461 § 1 k.p.c. do właściwości ogólnej i miejsca wykonywania pracy. Takie założ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 452/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik zatrudniony w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze nabywa prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej po spełnieniu warunku wieku i okresu zatrudnienia, niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego, w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia w okresie od dnia 1 stycznia 1990 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: III APz 18/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 631 § 2 k.p. dotyczy materii wejścia w konkretne prawa po zmarłym pracowniku, a regulacja ta określa istotne uproszczone "bo z pominięciem prawa spadkowego zasady realizacji świadczeń wynikających ze stosunku pracy; w którym pozostawał zmarły pracownik na rzecz jego najbliższej rodziny. Realizacja tych świadczeń będzie mogła następować na rzecz małżonka i innych członków rodziny, do których zmarły pracownik przyczyniał się za życia, bez wymogu uprzedniego formalnego oczekiwania prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 9/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada, iż "jest tyle rozbojów, ile osób pokrzywdzonych" w klucza stosowanie do rozbojów konstrukcji przestępstwa ciągłego, nawet bardzo szeroko pojmowanego, jeżeli są one popełnione oczywiście "kolejna", ale skierowane przeciwko różnym osobom. Natomiast priorytet w stosunku do zasady indywidualizacji czynów skierowanych przeciwko dobrom osobistym różnych osób ma zasada, iż osiągnięcie tym samym zachowaniem, a więc nie kolejno "wielorakich" skutków, traktuje się jak jeden czyn, gdyż znajduje ona [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 63, Sygnatura: II AKa 62/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwałt na osobie, jako najbardziej radykalna z form przestępstwa rozboju (art. 210 k.k.), mająca na celu pozbawienie woli ofiary w przeciwdziałaniu w zaborze mienia, nie może być uznaną za wystarczającą dla właściwej prawno - karnej oceny zachowania sprawcy w sytuacji, gdy ,jego zamiar sięgał skutku w postaci pozbawienia życia ofiary, nawet gdy ten w wyniku szybkiej pomocy lekarskiej nie nastąpił, a nadto niezbędnym jest odzwierciedlenie w opisie i kwalifikacji prawnej czynu wszystkich doznanych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 36/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do przestępstwa zarzucanego oskarżonemu nie odnoszą się przepisy z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego, a musi ono wyczerpać znamiona zawarte w przepisie art. 205 § 1 k.k., by można mówić o zagarnięciu mienia społecznego z art. 201 k.k. Do "oszustwa" lub "innego wyłudzenia", o jakich mówi art.120 § 8 k.k., konieczne jest wprowadzenie w błąd, bądź wykorzystanie błędu i doprowadzenie w ten sposób pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W przypadku kredytu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 41/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istota współsprawstwa sprowadza się do ustalenia, iż każdy ze współsprawców obejmował swym zamiarem cały zespół znamion przedmiotowych, znamion przestępczego przedsięwzięcia, współdziałając w ramach uprzedniego - uzgodnionego podziału ról, przy- czym niezbędne jest tu porozumienie przynajmniej w formie świadomego współdziałania. Współsprawstwo nie może ograniczać się jedynie do biernej obecności w miejscu przestępstwa, a polegać ma na wykonaniu wspólnie z inną osobą tego przestępstwa. Stanie nat [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, [449], 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU