STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 31, Sygnatura: I SA/PO 1512/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Datą nabycia samochodu składaka jest data jego zmontowania, a nie data zarejestrowania i dopuszczenia do ruchu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: I SA/PO 1512/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Datą nabycia samochodu składaka jest data jego zmontowania, a nie data zarejestrowania i dopuszczenia do ruchu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: III S.A. 450/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jednorazowa czynność wynajmu garażu, jeżeli została podjęta w okolicznościach nie wskazujących na zamiar częstotliwego świadczenia tego rodzaju usług. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: I SA/Gd 2069/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istnienie nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe stanowi podstawę odmowy wydania podatnikowi zaświadczenia o niezaleganiu przez niego w podatkach. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: II SA 1089/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej sporadyczne dokonywanie czynności wynajmu lokalu albo wydzierżawienie urządzeń. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 35, Sygnatura: SA/Po 1438 – 1439/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie w imieniu niepełnoletniego dziecka umowy spółki cywilnej jest czynnością prawną przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.io. i wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 47, Sygnatura: SA/Łd 535/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wiele terminów występujących w prawie podatkowym ma inne znaczenie niż równoznaczne zwroty występujące w innych gałęziach prawa. Pojęciowa samodzielność prawa podatkowego nie jest jednak absolutna. Prawo jest bowiem systemem norm prawnych, które tworzą pewną zintegrowaną całość. Z tego względu, stosując w prawie podatkowym pojęcia bezpośrednio zaczerpnięte z innych gałęzi prawa, nie można nadawać im całkowicie innego znaczenia. Przykładem takiego pojęcia jest niewątpliwie cywilistyczne pojęcie w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 61, Sygnatura: III SA 1025/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Utrata charakteru rolnego lub leśnego gruntów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania łączącym się ze zmianą faktyczną ich dotychczasowego przeznaczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 62, Sygnatura: SA/Wr 653/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na zasadzie art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. „g” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) w związku z art. 207 k.c. i przy uwzględnieniu art. 26 ust. 4 ustawy podatnik, będący współwłaścicielem budynku mieszkalnego, może dokonywać odliczeń od dochodu dla celów ustalenia podstawy opodatkowania kwot remontu i modernizacji budynku maksymalnie do wysokości kosztów odpowiadających wielkości jego udziału we współwłasności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 63, Sygnatura: FPS 1/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowne przeniesienie własności działki gruntu, dokonywane w trybie art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 16, poz. 93 z późn. zm.) nie powoduje obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej według art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. A) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 23 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, [46], 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU