STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 44, Sygnatura: II AUa 418/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rażące niedbalstwo zachodzi wówczas, gdy poszkodowany zachowuje się w sposób odbiegający jaskrawo od norm bezpiecznego postępowania i świadczący o całkowitym zlekceważeniu przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: III AUa 496/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każda Komisja Lekarska do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia dysponuje bardzo szerokim wachlarzem narzędzi dających jej możliwość prawidłowego ustalenia, czy i jakiej grupy ubezpieczony jest inwalidą. Nieprawidłowe działanie tej komisji, wyrażające się w nietrafnym orzeczeniu o inwalidztwie jest okolicznością, za którą ZUS ponosi odpowiedzialność, skutkującą koniecznością wypłaty odsetek, skoro jedynie z tej przyczyny doszło do opóźnienia w przyznaniu świadczenia w należnej wysokości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: III AUa 1168/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To ubezpieczony sam decyduje nie tylko o tym, czy w ogóle chce uzyskać zaświadczenie, ale również od kiedy. W razie wątpliwości ze strony organu rentowego co do daty rozpoczęcia realizacji świadczenia, organ rentowy może zwrócić się do ubezpieczonego o wyjaśnienie tej kwestii lub stosowne uzupełnienie wniosku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKr 165/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest określenie, iż „oskarżony działał w zamiarze co najmniej ewentualnym", albowiem nie wyklucza ono także możliwości działania w zamiarze bezpośrednim, a rozgraniczenie tych pojęć, tym samym - precyzyjne wskazanie zamiaru działania oskarżonego - ma pierwszorzędne znaczenie dla oceny stopnia zawinienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKr 195/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Inaczej niż określenie „używa", zawarte m.in. w art. 159 k.k., określenie „posługuje się", jest bardzo szerokie. Obejmuje ono wszystkie takie zachowania, które od strony obiektywnej wiążą się z posiadaniem przez napastnika noża, czy innego niebezpiecznego narzędzia oraz z - co najmniej - okazaniem go ofierze, a od strony podmiotowej ukierunkowane są na zastraszenie. Nie jest przy tym konieczne ustalenie, że sprawcy rozboju w sposób bardziej, czy mniej bezpośredni i wyraźny zagrozili [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKr 164/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Narzędzia, którymi posługiwać się może sprawca rozboju w sensie art. 210 § 2 k.k. podzielone być mogą na trzy grupy Pierwsza obejmuje takie narzędzia, które ze względu na swoje cechy zawsze stanowią narzędzia niebezpieczne w rozumieniu art. 210 § 2 k.k., a do grupy tej należy bron palna (verba legis), a także na przykład noże, siekiery, tasaki itd. Drugą grupę stanowią narzędzia, które same w sobie nie są narzędziami niebezpiecznymi, ale posiadają cechy, które w połączeniu z określonym sposobem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 marca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKr 376/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn zakwalifikowany z art.148 § 1 k.k. pochłania oczywiście fakt zadania ciężkiego uszkodzenia ciała z art. 155 § 1 pkt 2 k.k., nie pochłania jednak kwalifikacji z art. 234 § 2 k.k., gdyż w art. 148 § 1 k.k, nie uwzględnia się faktu specjalnej ochrony funkcjonariusza policji, na którego atak podnosi stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu. Należało więc dla odzwierciedlenia w kwalifikacji prawnej pełnej zawartości kryminalnej czynu, obok art. 148 § 1 k.k. powołać także art. 234 § 2 k.k. ora [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACr 630/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy wspólnik pokrywa swój udział w spółce wkładem niepieniężnym, a aport stanowi nieruchomość, to przeniesienie jej własności nie może uchybiać formie określonej w art. 158 Kodeksu cywilnego. Umowa spółki nie może przenieść na rzecz spółki własności przedmiotu aportu, gdyż w dacie jej zawarcia spółka jeszcze nie istnieje i nie może być przedmiotem prawa własności. Postanowienie umowy spółki o wniesieniu aportu stanowi więc zapewnienie o przejściu aportu na spółkę po jej zarejestrowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACr 644/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Kartka papieru trwale połączona z wekslem jest jego przedłużkiem i stanowi integralną część weksla. Stosowana jest zawsze wtedy, gdy wymagane przepisami Prawa wekslowego zapisy na właściwej stronie weksla nie mieszczą się na jego urzędowym blankiecie. W takim znaczeniu przepisy Prawa wekslowego, posługują się tym pojęciem. Fakt, iż art. 102 Prawa wekslowego nie określa wprost, że podpisy wystawców, o ile jest ich więcej niż jeden, mogą być umieszczone na przedłużku weksla nie oznacza, że Praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 555/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie oparte na art. 55 Prawa upadłościowego, który odsyła do art. 527 i następnych Kodeksu cywilnego, nie może być przesłanką rozstrzygnięcia w procesie, którego przedmiotem jest żądanie zasądzenia określonej kwoty pieniężnej. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, [452], 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU