STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz 288/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa o CBA wprowadza prawo korzystania z dowodów uzyskanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie art. 17 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy. Przepisy te nie wymieniają zbrodni zabójstwa, ani nieumyślnego spowodowania śmierci. Sprawia to, że uzyskane w tym trybie dowody nie mogą być podstawą ustaleń, jako zgromadzone w sposób sprzeczny z prawem, a tym samym nielegalnie. Z UZASADNIENIA (...) Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy w W. przedłużył na wniosek Prokuratury Okręgowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 223/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli stosunek obrony powstał dopiero po wydaniu postanowienia na posiedzeniu, w którym strona nie brała udziału, zażalenie wniesione jest w terminie, jeżeli obrońca złożył je w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu odpisu postanowienia, o ile zawiadomienie o ustanowieniu go obrońcą nastąpiło przed upływem terminu do zaskarżenia orzeczenia przez stronę. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie Zdzisława N., podejrzanego z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k. i art. 65 k.k. i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 40, Sygnatura: II AKzw 346/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie stanu zdrowia skazanego na karę pozbawienia wolności w aspekcie możliwości jego pobytu i ewentualnego leczenia w zakładzie karnym, następuje w postępowaniu wykonawczym na podstawie opinii zasięgniętej na zasadach ogólnych (art. 193 § 1 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.k.w.), a więc opinii wydanej przez jednego biegłego lekarza psychiatrę, a nie – jak w postępowaniu rozpoznawczym – na podstawie opinii co najmniej dwóch biegłych psychiatrów (art. 202 § 1 k.p.k. w związku z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 43, Sygnatura: II AKz 164/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podpisanie przez Podsekretarza Stanu a nie bezpośrednio przez Ministra Sprawiedliwości, czy też Sekretarza Stanu w tym Ministerstwie – delegacji sędziego do orzekania w innym sądzie, nie może być traktowane jako brak wymaganej delegacji, której skutkiem była nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. Z UZASADNIENIA (...) Postanowieniem z dnia 26 lutego 2007 r., Sąd Okręgowy W.–P. w W., określił termin stosowania tymczasowego aresztowania wobec W. L. do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 265/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odnalezienie ciała ofiary zbrodni zabójstwa nie jest warunkiem sine qua non dla przypisania dokonania tego czynu oskarżonemu. Fakt śmierci pokrzywdzonego i jej okoliczności mogą zostać w sposób bezsporny ustalone także w oparciu o inne dowody, które w swej logice nieuchronnie prowadzą do ustalenia tego faktu i powiązania go na płaszczyźnie przyczynowo-skutkowej z umyślnymi działaniami oskarżonego, zmierzającymi do pozbawienia człowieka życia. Założenie, że odnalezienie i zidentyfikowanie ciał [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: II AKz 178/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęte na rozprawie postanowienie sądu o wyłączeniu sprawy jednego z oskarżonych do odrębnego rozpoznania nie powoduje cofnięcia jej do fazy wstępnej kontroli oskarżenia i nie pozwala na skorzystanie z przepisu art. 345 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Mar-ka B., oskarżonego o przestępstwo z art. 239 § 1 k.k. i art. 240 § 1 k.k., zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego, na postanowienie Sądu Okręgowego w S. z dnia 16 marca 2007 r., sygn. akt III [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 77/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ocena czy zawalenie się stropu w remontowanym budynku stanowiło zdarzenie, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób, powinna obejmować tylko skutki (wszystkie dające się ustalić) będące w zasięgu działania niszczycielskiej siły spadającego stropu, które mogły zaistnieć rzeczywiście (realnie), a nie skutki hipotetyczne, mogące się zdarzyć tylko teoretycznie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2007 r., sprawy Marka L., oskarżonego z art. 163 § 2 i § 4 k.k. i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 80/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 575 § 1 k.p.k. (jak i § 2) nie ma zastosowania dla dokonania zmiany konfiguracji łączenia kar w celu polepszenia sytuacji prawnej skazanego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie skazanego Sylwestra M., zażalenia wniesionego przez obrońcę skazanego i przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w W. z dnia 1 lutego 2007 r., sygn. akt III K 293/06, w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie wyroku łącznego, po wysłuchaniu wniosku prokuratora, na podstawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: II AKo 33/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 554 § 2 in fine k.p.k. obejmuje swoim zakresem wyłącznie koszty sądowe, na które składają się, w myśl art. 616 § 2 k.p.k., opłaty i wydatki poniesione przez Skarb Państwa, natomiast nie uwzględnia wydatków stron. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w sprawie z wniosku Stanisława P., o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zażalenia wniesionego przez wnioskodawcę, na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2007r., sygn. akt XXI Ko 44/06, w prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dnia 31 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKzw 1238/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzekanie w przedmiocie warunkowego zwolnienia ma charakter fakultatywny, który jednak ograniczony jest do ustalenia, w oparciu o podstawy wymienione w art. 77 § 1 k.k., prognozy społeczno–kryminologicznej. Natomiast w sytuacji ustalenia, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego (pozytywna prognoza), warunkowe przedterminowe zwolnienie staje się obowiązkiem sądu. W takim wypadku, przy odmowie warunkowego zwolnienia może być skutecznie podnoszony w środku odwoławczym z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, [47], 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU