STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: III AUr 298/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez pojęcie „osoby najbliższej ubezpieczonego rolnika" określonego w przepisie art. 10 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342 ze zmianami) należy rozumieć także małżonka tego rolnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 3, Sygnatura: III AUr 3/95*
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doraźna pomoc w gospodarstwie rolnym rodziców nie może być uznana za pracę w gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lutego 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 656/94 i I ACz 752/94*
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nałożenie na obdarowanego obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej (polecenie z art. 893 k.c.) tylko wówczas nie pozbawia umowy cech nieodpłatności, gdy nie przekreśla istoty darowizny wyrażającej się w przysporzeniu majątku obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 czerwca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 48, Sygnatura: I AKr 307/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istota czynu z art. 80 u.k.s. sprowadza się do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie cła w formie przemytu celnego albo oszustwa celnego w obrocie towarowym z zagranicą.Wprowadzenie w błąd wymienione w tym przepisie może nastąpić w szczególności przez zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy lub podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Wprowadzenie w błąd może nastąpić poprzez wypowiedzi ustne albo poprzez posługiwanie się nieprawdziwym dokumentem czy inną deklaracją celną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 49, Sygnatura: II AKa 59/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd I instancji... z obrazą art. 6 § 1 u.k.s. zakwalifikował czyny oskarżonego jako jedno przestępstwo wyczerpujące znamiona różnych przepisów k.k. oraz art. 94 § 1 u.k.s., albowiem jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w ustawie karpo-skarbowej oraz w przepisach innej ustawy karnej, stosuje się każdy z tych przepisów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 50, Sygnatura: II AKz 628/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocna decyzja sądu wydana w postępowaniu pierwszoinstancyjnym na podstawie art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k. lub art. 344 k.p.k., a także decyzja sądu odwoławczego wydana na podstawie art. 386 § 2 k.p.k. uchyla stan zawisłości sprawy przed sądem i cofa sprawę do etapu postępowania przygotowawczego, powodując zniesienie aktów zamykających uprzednio prowadzone postępowanie przygotowawcze, takich jak postanowienie o zamknięciu dochodzenia lub śledztwa, akt oskarżenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 546/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasadniczą przesłanką roszczenia o odszkodowanie za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie jest faktyczne pozbawienie wolności w oparciu o decyzję uznaną za oczywiście niesłuszną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 52, Sygnatura: II AKz 543/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie z art. 9 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. nie jest uzupełnieniem świadczenia odszkodowawczego o jakim mowa w art. 8 ust. 1 ustawy lutowej, a zatem przy jego dochodzeniu obowiązuje termin określony w art. 8 ust. 2 ustawy, do dyspozycji którego odsyła zresztą treść tego przepisu - art. 9 wyżej cytowanej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 czerwca 1996 r

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 61, Sygnatura: I ACr 137/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
5półdzielnia - ,jako organ samodzielny i samorządny - ma prawo przyjąć ubiegającego się na członka, nie ma natomiast takiego obowiązku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 62, Sygnatura: I ACr 119/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że pozwana na posiedzeniu pojednawczym oświadczyła, że wyraża zgodę na rozwód bez orzekania o winie, nie stanowi uznania powództwa. O uznaniu powództwa można bowiem mówić jedynie wówczas, gdy strona przyznaje, jako prawdziwe, okoliczności faktyczne, stanowiące podstawę żądania pozwu. Strona w procesie rozwodowym może w każdym czasie cofnąć dokonane uprzednio żądania pozwu. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, [466], 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU