STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: SA /Kr 2170/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis prawa nie łączy możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu podatku od nieruchomości tylko przez właściciela lub samoistnego posiadacza. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: SA /Kr 1851/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Organ podatkowy wymieniając opłatę skarbową wszystkim stronom czynności cywilno-prawnej, powinien zaznaczyć solidarny charakter tego zobowiązania.2. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i dacie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania innej strony (art. 79 § 1 k.p.a.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: SA /Kr 1793/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Spłata zobowiązania z tytułu kaucji pieniężnej nie stanowi wydatku będącego kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust.1 pkt 8 lit.b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).2. Kosztem wytwarzania środka trwałego są wydatki rzeczowe, osobowe, a nie wartość pracy podatnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 43, Sygnatura: SA /Ka 16/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dyspozytywny charakter umów cywilno-prawnych nie może być wykorzystywany do uchylenia się od obowiązku podatkowego albo zmniejszenia zobowiązania podatkowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 1994 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 57, Sygnatura: II SA 826/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osoba fizyczna i spółka cywilna są odrębnymi podmiotami gospodarczymi w obowiązującym systemie prawnym.2. Zmiany stanu faktycznego i prawnego, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, podlegające zgłoszeniu organowi administracyjnemu, mogą odnosić się tylko do tego samego podmiotu gospodarczego, który został wpisany do ewidencji i który nadal istnieje.3. Ustalenie spółki cywilnej powoduje, że ten podmiot gospodarczy przestaje istnieć; nie nastę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 71, Sygnatura: SA /Wr 1204/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpis spółki cywilnej do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie wniosku nie podpisanego przez wszystkich wspólników podlega wzruszeniu w trybie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, a nie w trybie wznowienia postępowania administracyjnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 85, Sygnatura: III SA 1131/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W świetle art. 25 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zakaz obniżenia podatku należnego obowiązuje w wypadku posłużenia się fakturą wystawioną niezgodnie z art. 32, a nie fakturą przechowywaną sprzecznie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 39, poz. 176 ze zm.).2. Wystawienie faktury na dwa lub więcej podmiotów, które [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 107, Sygnatura: SA /Gd 1591/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystawienie faktury potwierdzającej przekazanie towaru w celach reklamy, co w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostało zrównane ze sprzedażą, prowadzi do powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 106, Sygnatura: II SA 1642/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie jednego ze wspólników trzyosobowej spółki cywilnej stanowi zmianę jej stanu prawnego i faktycznego, o której mowa w art. 18 ustawy o działalności gospodarczej, skutkującą zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 1996 r

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 85, Sygnatura: III SA 1131/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W świetle art. 25 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zakaz obniżenia podatku należnego obowiązuje w wypadku posłużenia się fakturą wystawioną niezgodnie z art. 32, a nie fakturą przechowywaną sprzecznie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 39, poz. 176 ze zm.).2. Wystawienie faktury na dwa lub więcej podmiotów, które [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, [48], 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU