STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 248/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wydanie opinii pozasądowej (prywatnej) sprawia, że między zleceniodawcą i przyjmującym zlecenie biegłym powstaje węzeł obligacyjny oparty na więzi finansowej, stosunek osobisty osłabiający zaufanie do bezstronności biegłego, a w takim razie biegły jest wykluczony od pełnienia funkcji w procesie (art. 196 § 3 k.p.k.). Skoro komuś zlecono wykonanie za wynagrodzeniem stosownego opracowania dla określonego celu, zleceniobiorca czuje się w obowiązku sprostać zamówieniu, by cel ten został osiągnięt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 44/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Katalog przesłanek uzasadniających pozbawienie wolności z linii orzecznictwa wydanego na tle art. 5 Konwencji, jak również podstaw stosowania tymczasowego aresztowania określonych w art. 258 k.p.k., jest katalogiem zamkniętym i musi być interpretowany wąsko. Pozbawienie wolności musi być zgodne zarówno z przepisami na płaszczyźnie prawa krajowego, jak i powołanej wyżej Konwencji. Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2007 r., Sąd Apelacyjny w W. w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu, w sprawie prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 407/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbieg kumulatywny występków z art. 173 § 4 k.k. i art. 174 § 1 k.k. jest dopuszczalny. U podstaw kumulatywnej kwalifikacji czynu leży bowiem krzyżowanie się przepisów karnych (ich zakresu). Dopiero wszystkie przepisy razem dają pełny obraz czynu, czyli należycie odzwierciedlają jego wartość kryminalną, a decydujące znaczenie dla przyjęcia takiej kwalifikacji prawnej ma podmiotowa strona przestępstwa. Z UZASADNIENIA Prokurator oskarżył M. P. o to, że: w dniu 20 stycznia 2006 r. ok. g [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: II AKzw 76/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stopień społecznej szkodliwości czynu, zadośćuczynienie poczuciu sprawiedliwości czy potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa nie są elementami, w oparciu o które można byłoby konstruować prognozę zachowania skazanego na wolności, a więc nie mają znaczenia dla decyzji w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Nie oznacza to jednak, że pozostają one bez wpływu na faktyczny czas trwania kary pozbawienia wolności. Decyzja w tym zakresie należy jednakże n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 24/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
2008 Typowanie i ustalanie kolejnych ewentualnych podejrzanych i czynności przeprowadzone z ich udziałem, to okoliczność przyszła i niepewna, która nie może stanowić o nadmiernym przedłużaniu tymczasowego aresztowania wobec tymczasowo aresztowanych, co do których postępowanie to toczy się już in personam. Powyższe sprawia, iż prokurator winien baczyć, by w zakresie możliwym do osądzenia korzystać z możliwości jakie daje przepis art. 34 § 3 k.p.k. dla realizacji zasady określonej w art. 2 § 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKp 6/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt, iż sprawa dotyczy członków zorganizowanej grupy przestępczej i nie wszyscy jej członkowie zostali zatrzymani, nie może w nieskończoność powodować przedłużanie tymczasowego aresztowania wobec A. K. Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2007 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie w W. w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko A. K., podejrzanemu o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 252 § 1 k.k. i inne, wniosku Prokuratora Apelacyjnego w W., w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: II AKz 39/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
2008 Sąd jest władny do oceny, czy przytoczone we wniosku prokuratora opartym na przepisie art. 106 ust. 1 i ust. 2 Prawa bankowego okoliczności, uzasadniają potrzebę udostępnienia informacji objętej tajemnicą. Z językowego punktu widzenia wniosek o uchylenie tajemnicy bankowej poparty będzie uzasadnionymi okolicznościami takiej potrzeby jedynie wówczas, gdy w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać będzie na tezę, iż dowody uzyskane tą drogą stanowić będą jedyny dostępny procesowo kierunek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKp 1/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawę przedłużenia tymczasowego aresztowania mogą stanowić konkretne okoliczności, które już wystąpiły uniemożliwiając zakończenie postępowania w wyznaczonym terminie, a nie okoliczności hipotetyczne, przyszłe i niepewne, bowiem tego rodzaju okoliczności uniemożliwiają sądowi weryfikację potrzeby ich przeprowadzenia w dacie, w której ma decydować o konieczności przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres przekraczający 12 miesięcy. Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2007 r., Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: II AKz 865/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji, w której w momencie orzekania w przedmiocie przekazania toczy się przeciwko osobie ściganej postępowanie karne o inny czyn, niż wskazany w ENA, odroczenie wykonania postanowienia o przekazaniu "do czasu zakończenia w kraju postępowania karnego" oznacza wyłącznie czas do uprawomocnienia się wyroku wydanego w tym postępowaniu. 2. Jeśli zachodzi konieczność odroczenia wykonania postanowienia o przekazaniu z przyczyn wskazanych w art. 607o k.p.k. brak jest wystarczających podsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: II AKz 700/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Racją podstawową podjęcia w toku postępowania przygotowawczego decyzji o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych lekarzy psychiatrów celem ustalenia poczytalności podejrzanego tempore criminis jest istnienie przynajmniej uzasadnionych wątpliwości co do jego poczytalności. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 435 k.p.k., zwrócił sprawę prokuratorowi celem usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego. Zażalenie na to postanowienie złożył [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, [48], 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU