STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 60, Sygnatura: III SA 112/9461
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść umowy cywilnoprawnej ma skutek wyłącznie pomiędzy stronami tej umowy i nie może modyfikować treści obowiązku podatkowego, który jest stosunkiem administracyjno-prawnym pomiędzy poszczególnymi podatnikami, a budżetem państwa i kształtowany jest bezpośrednio przez normy prawne. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 61, Sygnatura: II SA 767/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, udzielenie koncesji, m. in. na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, organ koncesyjny może uzależnić od uregulowania z wynikających z handlu alkoholem należności wobec państwa i dostawców. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 62, Sygnatura: III SA 246/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nabycie przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 551 k.c. wywiera wyłącznie skutki cywilnoprawne. Przedmiotem kupna-sprzedaży nie mogą być świadczenia o charakterze publiczno-prawnym, do których zaliczają się zobowiązania podatkowe i które nie odpowiadają pojęciu wierzytelności.Sprzedaż zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego, dokonana na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nie rodzi – po stronie nabywcy – odpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 63, Sygnatura: II SA 775/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osoba fizyczna i spółka cywilna są odrębnymi podmiotami gospodarczymi.2. Wystąpienie ze spółki wspólnika powoduje, że podmiot gospodarczy przestaje istnieć, a tym samym zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 64, Sygnatura: II SA 882/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ocena, czy podmiot ubiegający się o koncesję daje rękojmię należytego prowadzenia działalności gospodarczej należy do organu koncesyjnego. Ocena ta nie może być jednak dowolna. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 85, Sygnatura: SA/Kr 2012/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazanie przez podatnika czystego zysku spółki na finansowanie bieżącej jej działalności stanowi sposób zadysponowania osiągniętym dochodem. Dochód ten podlega opodatkowaniu, skoro zgodnie z art. 191 § 3 Kodeksu handlowego czysty zysk przypadł jedynemu udziałowcowi spółki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 86, Sygnatura: SA/Po 615/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wymaga, by między wydatkami zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, a przychodami istniał związek przyczynowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 87, Sygnatura: SA/Ka 2627/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 12 umowy z dnia 21 czerwca 1986 r., zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, możliwe jest opodatkowanie w obu krajach równocześnie i nie stanowi to naruszenia zasady unikania podwójnego opodatkowania, ale uwzględnia interesy fiskalne obu państw zawierających umowę.Dochód ten nie będzie przy tym opodatkowany podwójnie, gdyż in [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 88, Sygnatura: SA/Sz 1028/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia uchwały rady gminy, zakazujące handlu ulicznego i bazarowego na prywatnych posesjach i w innych miejscach (poza zlokalizowanym przez gminę targowiskiem) uznać należy za wkraczające w zakres uregulowany ustawowo, a tym samym sprzeczne z art. 40 ust. 3 ustawy samorządowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: SA/Wr 663/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 27, poz. 111 ze zm.), sposób ustalania podstaw opodatkowania w drodze szacunkowej pozostawiony jest uznaniu organu podatkowego, jednakże szacowanie tej podstawy winno być oparte na w miarę realnych założeniach i dokonane przy uwzględnieniu logicznych metod rozumowania. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, [50], 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU