STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wiek zawarcia małżeństwa - Michał Niedośpiał

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Jest to opracowanie dotyczące przede wszystkim dolnej granicy wieku zawarcia małżeństwa. Ma ono charakter opracowania teoretycznego, na kanwie prawa rodzinnego, teologii moralnej i etyki. Pokazane są możliwe rozwiązania modelowe w tym zakresie. Jest to zagadnienie o doniosłym znaczeniu teoretycznym i praktycznym. Może być wykorzystane przez wszystkich ustawodawców przy określaniu dolnej granicy wieku, w tym w przyszłym lub znowelizowanym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym polski [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Podstawy wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe - Agnieszka Terlecka

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 6, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawy wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe - Agnieszka Terlecka Nie ulega wątpliwości, że sport jest bardzo ważną dziedziną życia ludzkiego. W różnych formach uprawiany jest od wieków, przez ludzi z różnych stanów i w różnym wieku. Niestety, ze sportem prawie zawsze łączą się wypadki sportowe, które często wypełniają znamiona różnych czynów zabronionych, jak np. zniszczenie, uszkodzenie lub uczynienie cudzej rzeczy niezdatnej do użytku, naruszenie nietykalności cielesnej, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 maja 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 244/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 maja 2012 r., sygn. I ACa 244/12[1] Teza glosowanego wyroku ma następujące brzmienie: Samo zatytułowanie umowy jako „warunkowa umowa darowizny” nie przesądza o jej rozporządzającym charakterze. Także nie sposób jest nadawać takiego znaczenia samym „definitywnie” brzmiącym sformułowaniom umowy, o tym że strony „darują” czy „przyjmują darowiznę”. Chociaż treść umowy odbi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Historyczne ujęcie zagadnienia sądu w relacji do postępowania przygotowawczego - Izabella Trojnar–Wiciejowska

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 4, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Historyczne ujęcie zagadnienia sądu w relacji do postępowania przygotowawczego - Izabella Trojnar–Wiciejowska Pojęcie wymiaru sprawiedliwości nie ogranicza się jedynie do stosowania przez sąd prawa, którego ukoronowaniem jest wyrokowanie, jednakże obejmuje również ogół czynności wstępnych, dążących do stworzenia warunków sądowi do realizacji jego funkcji. Dlatego też czynności innych organów wymiaru sprawiedliwości, między innymi prokuratury, należy wiązać z wymiarem sprawiedliwości.[1] [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

„Kilka uwag na temat istoty i celu kary ograniczenia wolności” - Piotr Sierakowski

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 15, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Sierakowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim: „Kilka uwag na temat istoty i celu kary ograniczenia wolności” Kara ograniczenia wolności znana jest systemowi polskiego prawa karnego materialnego od połowy ubiegłego stulecia. Do katalogu kar zasadniczych zaliczał ją Kodeks karny z 1969 r. Również art. 32 obecnie obowiązującego Kodeksu karnego przewiduje w punkcie 2 możliwość wymierzenia tej kary. Kara ograniczenia wolności doczekała się licznych opracowań w d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Sąd Apelacyjny w Lublinie – garść wspomnień i refleksji

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 13, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Andrzej Ślaski Sąd Apelacyjny w Lublinie – garść wspomnień i refleksji Lublin – niespełna 400–tysięczne, malowniczo położone na wzgórzach miasto, z zachowanym zespołem staromiejskim, z górującymi nad nim wieżami bram i kościołów, któremu przywilej lokacyjny nadano w 1317 roku, będące siedzibą wielu wyższych uczelni z dwoma wydziałami prawa – zawsze stanowił znaczący ośrodek struktur wymiaru sprawiedliwości. Wyrazem tego jest okazały budynek na staromiejskim rynku, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicachz dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: II AKo 32/10
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicachz dnia 31 sierpnia 2011 r., II AKo 32/10[1] - dr Bartosz Baran Skoro (…) prośba skazanego o ułaskawienie oczekuje na decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej i skoro postępowanie o ułaskawienie przed organami procesowymi uległo zakończeniu, wydanie postanowienia w trybie art. 568 k.p.k. przez którykolwiek z organów procesowych wskazanych w cytowanym przepisie nie jest już możliwe, a tym samym złożony w trybie art. 568 k.p.k. (wniosek) nale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Międzynarodowy (wspólny) zespół śledczy jako instrument walki z przestępczością w zjednoczonej Europie – komentarz do art. 589b–589f k.p.k.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 14, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Międzynarodowy (wspólny) zespół śledczy jako instrument walki z przestępczością w zjednoczonej Europie – komentarz do art. 589b–589f k.p.k. Rozwój międzynarodowej przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej, doprowadził do konieczności tworzenia międzynarodowych zespołów śledczych (dochodzeniowo–śledczych, dochodzeniowych – używana jest różna terminologia, niemniej jednak cel działania zespołu w każdym przypadku jest identyczny, o czym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Kompetencje i zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 12, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oksana Ievsiukowa, Hanna Szymańska Kompetencje i zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich należy do kategorii instytucji wyspecjalizowanych, która prowadzi szerokie działania kontrolne w zakresie ochrony praw i wolności jednostki nie obok innych zadań, ale jako wyłączną sferę kompetencji, do tego bowiem celu został powołany. Z racji swojego statusu i przypisanych ustawowo funkcji, zobowiązany jest do reagowania w każdym przypadku mającym znamiona narus [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Zwrot opłaty od skargi na przewlekłość postępowania karnego na tle porównawczym w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Zwrot opłaty od skargi na przewlekłość postępowania karnego na tle porównawczym w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki[1] w art. 17 ust. 3 reguluj [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, [6], 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU