STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 289/06.
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oskarżony może bronić się wszelkimi prawnie niezakazanymi metodami i sposobami, wykorzystując w tym celu znane mu fakty (ich treściowe przedstawienie lub ukrycie, a nawet zafałszowanie), jak też przepisy prawa, w tym poprzez ich interpretację dla siebie korzystną i w tym zakresie chronią go dyrektywy zasad prawa do obrony oraz nemo se ipsum accusare tenetur. Wtedy jednak, gdy oczekuje dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary w trybie art. 60 § 3 k.k., musi bezwarunkowo spełnić te wymogi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 216/06
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakaz "odtworzenia" zeznań określony w art. 186 § 1 in fine k.p.k. dotyczy odtworzenia zeznań jako czynności procesowej. Nie ma natomiast zakazu przeprowadzenia dowodu na okoliczność prywatnych rozmów tej osoby z innymi osobami na temat przebiegu zdarzenia, co do którego toczy się postępowanie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu sprawy Dariusza W., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 224/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zarówno właścicielem, jak i posiadaczem mienia spółki jest ta spółka. Osoba wchodząca w skład organu osoby prawnej jedynie dysponuje majątkiem spółki, wyrażając jej wolę. Żadna z osób wchodzących w skład spółki nie jest więc posiadaczem mienia tej spółki, chyba że na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy (np. statutu spółki) wejdzie w jego legalne posiadanie lub zostanie ono powierzone tej osobie. 2. Dopóki osoba fizyczna wchodząca w skład organów osoby prawnej (n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 224/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gdy wniosek o ściganie został złożony tylko przez niektórych pokrzywdzonych, to możliwe jest ujęcie w opisie czynu ściganego na wniosek jedynie okoliczności dotyczących tych właśnie pokrzywdzonych (art. 300 § 2 k.k.). Natomiast uzupełniając opis czynu o znamiona innego przestępstwa, które sprawca realizuje (w tym wypadku chodzi o czyn z art. 301 § 1 k.k.), możliwe – a wręcz konieczne – jest ujęcie wszystkich pokrzywdzonych, skoro ich wielość należy do znamion przestępstwa, a czyn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 224/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przypisania czynu z art. 300 § 2 k.k. istotne jest wykazanie celu działania sprawcy, zmierzającego do udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego. „Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia swojego wierzyciela” to z kolei skutek oszukańczych działań dłużnika, polegających na usuwaniu, ukrywaniu, zbywaniu, darowaniu, niszczeniu, rzeczywistym lub pozornym obciążaniu albo uszkadzaniu składników swojego majątku zajętego lub zagrożonego zajęciem, mających [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 264/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 80 § 2 c u.s.p. stanowi jedynie, że uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej można wydać, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa. Uchwała taka wiąże tylko przy wszczęciu postępowania karnego w zakresie tożsamości osoby i rodzaju przestępstwa, o popełnienie którego osoba, której immunitet zostaje uchylony, jest podejrzana. Natomiast, podobnie jak sąd w stosunku do aktu oskarżenia, tym bardziej organ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKo 176/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 34 § 1 i § 2 k.p.k. nie dają podstaw do zmiany właściwości miejscowej w oparciu o decyzje jednego z sądów równorzędnych, który właściwy jest miejscowo i rzeczowo do rozpoznania sprawy uprzednio rozłączonej (...). Do zmian właściwości miejscowej może w takiej sytuacji dojść w trybie art. 36 czy też art. 37 k.p.k. uprzednio rozłączonej. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W., postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2006 r., na podstawie art. 38 § 1 k.p.k., zwrócił się do Sądu Apelacyj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 września 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 289/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapłata należy się adwokatowi (radcy prawnemu) od chwili rozpoczęcia reprezentowania klienta, dla którego został on wyznaczony, chyba że w oczywisty sposób zaniedbał obowiązków świadczenia pomocy wynikających z ustawy, a w szczególności nie porozumiał się z klientem, nie udzielił mu porady lub nie wyraził opinii, nie wystąpił przed sądem lub innym organem prowadzącym postępowanie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko Rafałowi S., skazanemu za przestępstwa z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 220/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby stan silnego wzburzenia mógł skutkować kwalifikacją prawną z art. 148 § 4 k.k. musi on być usprawiedliwiony okolicznościami. Okoliczności te muszą mieć obiektywnie taki charakter, że jakkolwiek nie ekskulpują sprawcy zabójstwa, to jednak z punktu widzenia moralnego i społecznego mogą wywołać swego rodzaju zrozumienie dla zachowania sprawcy i uzasadniać znacznie mniejsze społeczne potępienie tego zachowania godzącego w najwyższe dla człowieka dobro. Z UZASADNIENIA Andrzej J. oskarż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: II AKo 155/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od udziału w sprawie może być wyłączony tylko ten sędzia, który wyznaczony został do jej rozpoznania. Z UZASADNIENIA (...) W piśmie z dnia 26 czerwca 2006 r., pokrzywdzony Marek L. podał, iż nie ma zaufania co do bezstronności sędziów Sądu Okręgowego w P., którzy mieliby rozstrzygać zażalenie na zarządzenie prezesa Sądu Rejonowego w M. z dnia 28 kwietnia 2006 r. Sąd Okręgowy w P. powyższe oświadczenie pokrzywdzonego potraktował jako wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów orzekającyc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, [51], 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU