STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 30, Sygnatura: SA /P 2997/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Oznaczenie terminu ważności”, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oznacza takie określenie terminów ważności zezwoleń już wydanych, aby ich wygaśnięcie nastąpiło po wyekspirowaniu najkrótszego terminu (tj. 2 lat od daty wydania) wprowadzonego znowelizowanym art. 18 ustawy.Nie przedłożenie zezwoleń do oznaczania ważności powoduje utratę ich ważności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 31, Sygnatura: SA/Lu 1830/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem stosowania przez organ celny konsekwencji z art. 26 ust. 1 pkt 5 Prawa celnego dla ustalenia wartości celnej towaru jest wykazanie braku wiarygodności dokumentów służących do określenia tej wartości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 32, Sygnatura: SA/Lu 131/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Korzystanie ze zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z prowadzonej działalności handlowej nie uprawnia do zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 33, Sygnatura: SA/Gd 1638/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ właściwy do wydania decyzji nie może wydać w tej samej sprawie (dotyczącej tego samego przedmiotu) odrębnych decyzji - jednej o wymiarze podatku, drugiej zaś o zwolnieniu od podatku - jeżeli przepis szczególny nie stanowi o możliwości wydania odrębnych decyzji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 34, Sygnatura: III SA 7/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość wzruszenia wyniku kontroli skarbowej (art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej - Dz.U.Nr 100, poz.442 z późn. zm.) dotyczy wyłącznie określenia w wyniku kontroli wysokości zobowiązania podatkowego. Inne ustalenia zamieszczone w tym samym wyniku kontroli nie wywierają skutków, o których mowa w art. 28 tej ustawy i nie mogą być podważane w żadnym z trybów, o których mowa w jej art. 30 ust. 1. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 35, Sygnatura: III SA 220/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli bank zwolnił po 1 stycznia 1992 r. swoich pracowników z części długu wynikającego z umowy kredytu, to pracownicy banku uzyskali przychód w wysokości różnicy pomiędzy sumą, jaką mieli zwrócić zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, a sumą, jaką zapłacą po zmianie wysokości oprocentowania. Ten przychód mieści się w definicji zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 36, Sygnatura: III SA 178/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spłaty kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) podlegają odliczeniu wraz z odsetkami od podstawy obliczenia podatku, gdy wydatki na te cele zostały poniesione po wejściu w życie tej ustawy (1 stycznia 1992 r.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 52, Sygnatura: SA/Kr 674/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulamin targowiska, jako powszechnie obowiązujący przepis gminny, nie jest zależny od wcześniejszych prawnych aktów indywidualnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 53, Sygnatura: SA/Gd 2296/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli wysokość zobowiązania podatkowego zostaje określona decyzją organu podatkowego, to termin płatności tego zobowiązania rozpoczyna się od dnia doręczenia podatnikowi tej decyzji, zaś zwłoka w zapłacie - powodująca odsetki - zachodzi po upływie 14 dni od tego doręczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia z dnia 20 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 54, Sygnatura: SA/Kr 1314/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawa majątkowe nie są „towarem” w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, [52], 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU