STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 133, Sygnatura: II PZP 8/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik, który zawarł z pracodawcą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę za odszkodowaniem, nie może na podstawie art. 88 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli jedynie w części dotyczącej wysokości odszkodowania. Sąd Najwyższy, z udziałem Prokuratora Prokuratury Krajowej, w sprawie z powództwa Wioletty B.-S., przeciwko "Wyborowa" SA w P., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 122, Sygnatura: III CZP 46/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzytelność z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków w spółce cywilnej ze środków należących, do majątku wspólnego podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 k.r.o. stosowanego w drodze analogii. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Haliny K., przy uczestnictwie Jana K., o podział majątku dorobkowego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 15 września 2004 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 93, Sygnatura: I CKN 1234/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wysokość cen przewidziana w taryfie powinna uwzględniać m.in. należytą staranność przedsiębiorstwa energetycznego (art. 355 § 2 k.c. i art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne). Pomijając bowiem ewentualną, zawinioną przez przedsiębiorstwo energetyczne niegospodarność, taryfa powinna zapewnić przedsiębiorstwu energetycznemu rentowność w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W. Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu odwołania Energetyki S.A. w K., od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 63, Sygnatura: III CK 332/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konstrukcja art. 291 § 1 k.p.k. stwarza prokuratorowi jedynie uprawnienie a nie obowiązek wydania postanowienia o zabezpieczeniu mienia podejrzanego. Brak zatem obowiązku o charakterze ściśle prawnym do podjęcia przez funkcjonariusza państwowego określonego działania, wyklucza możliwość przypisania Skarbowi Państwa odpowiedzialności za zaniechanie na podstawie art. 417 k.c. w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Eugeniusza F., przeciwko Skarbowi Pa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 123, Sygnatura: III CZP 41/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 595 ze zm.) ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie uzasadnia uwzględnienia wniosku wspólnika o ogłoszenie jego upadłości, jeżeli wierzyciele spółki nie domagali się zaspokojenia od niego swoich wierzytelności. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Waldemara B., o ogłoszenie upadłości Waldemara B., po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 5 sierpnia 2004 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 35, Sygnatura: I CK 11/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według ogólnych warunków umów auto-casco, odszkodowanie za skradziony samochód się nie należy, jeżeli kluczyki nie były zabezpieczone z należytą starannością. Za brak takiej staranności uznał Sąd Najwyższy pozostawienie kluczyków w kurtce, na wieszaku, w pomieszczeniu biurowym firmy, do którego dostęp mieli pracownicy i - sporadycznie - klienci. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 49, Sygnatura: I CK 11/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przechowywanie w godzinach pracy przez właściciela ubezpieczonego pojazdu kluczyków od samochodu w pomieszczeniu ogólnodostępnym, przy czym nie zamykanym na czas jego opuszczenia przez użytkowników w sposób przyjmowany powszechnie za racjonalny, bo z pozostawionym, po przekręceniu, kluczem w zamku, nie oznacza - wymaganego przez ogólne warunki ubezpieczenia autocasco - zachowania stopnia staranności w zakresie sposobu zabezpieczenia kluczyków poza pojazdem, który można uznać za należyty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 62, Sygnatura: V CK 84/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z faktu, że nabywca może stać się zobowiązanym z tytułu własnej odpowiedzialności podatkowej nie wynika, że nie wygasa hipoteka obciążająca nabywaną nieruchomość. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Syndyka Masy Upadłości G. Fabryki Mebli SA w G., przy uczestnictwie Adama Ż., Artura Ż., Gminy G. oraz Skarbu Państwa - Urzędu Skarbowego w N., o wpis, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 lipca 2004 r., kasacji wnioskodawcy, od postanowienia Sądu Okręgowego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 142, Sygnatura: I KZP 12/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobą uprawnioną do wystawienia „zaświadczenia o zatrudnieniu” jest tylko pracodawca, a więc podmiot prawa pracy, którego łączy z konkretnym pracownikiem stosunek pracy. Pracodawca nie ma potencjalnego uprawnienia do wystawiania tego rodzaju dokumentów każdej osobie fizycznej, a wyłącznie pracownikowi w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy, w sprawie Łukasza F. i innych, po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Zamościu, postanowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: III CZP 30/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez obdarowanego deklaracji o przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej nie należy do wykonania darowizny (art. 896 k.c.) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, [53], 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU