STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 74, Sygnatura: SA/Lu 1357/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każda sprzedaż (odsprzedaż) na inne cele towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych korzystających ze zwolnienia od podatku obrotowego, na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku, unicestwia to zwolnienie na podstawie § 4 tego rozporządzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 75, Sygnatura: SA /Gd 594/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie (stawka podatku „0”) od budynków mieszkalnych lub ich części nie zwalnia od podatku od nieruchomości w ogóle, lecz jedynie od nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne. Mieści się to w zakresie upoważnienia ustawowego do wprowadzania przez radę gminy innych zwolnień, niż określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz.31). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 76, Sygnatura: SA/Wr 660/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia uchwały rady gminy o wprowadzeniu opłaty za parkowanie pojazdów wykraczające poza zakres upoważnienia ustanowionego w art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) są nieważne jako sprzeczne z prawem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 1991 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 84, Sygnatura: III SA 452/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rada gminy nie jest upoważniona do przekazywania organowi wykonawczemu zarządu gminy swoich kompetencji dotyczących zwolnień od podatku od nieruchomości.2. Treść terminów „zwolnienie” i „ulga” nie jest tożsama w sensie prawnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 85, Sygnatura: III SA 1471/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie przez radę gminy na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) generalnie wszystkich mieszkańców gminy od podatku od nieruchomości, przypadającego od budynków mieszkalnych i ich części, stanowi przekroczenie w tym przepisie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 86, Sygnatura: III SA 1210/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała rady gminy, ustalająca na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31), stawkę podatku w wysokości „0” zł od 1 m2 powierzchni budynku, jest wydana z naruszeniem tego przepisu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 87, Sygnatura: III SA 2368/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółki utworzone na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz.U. Nr 41, poz. 325 z późn. zm.) korzystają z przysługujących im na podstawie tej ustawy ulg i zwolnień do czasu ich wyczerpania (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym) i dotyczy to ulg nabytych, a nie możliwych do uzyskania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 88, Sygnatura: III SA 2196/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddanie czynnego przedsiębiorstwa do eksploatacji innemu podmiotowi w zamian za umówiony czynsz stanowi o powstaniu stosunku prawnego dzierżawy, a nie najmu i umowa taka podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 23 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 89, Sygnatura: SA/Gd 2703/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka z o.o., założona przez część gmin danego województwa i powstała w związku z podziałem mienia przedsiębiorstwa państwowego, dla którego organem założycielskim był terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, nie jest - w zakresie dotyczącym kształtowania cen - jednostką komunalną, odpowiadającą temu przedsiębiorstwu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 90, Sygnatura: SA/Ka 1713/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie o obowiązku zwrotu kwoty nienależnej i o obowiązku wpłaty kwoty dodatkowej, o którym mowa w art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach, następuje niezależnie od okoliczności, które spowodowały pogorszenie jakości towaru lub usługi. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, [54], 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU