STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 327/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Subsydiarność odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej - art. 31 § 1 k.s.h. w związku z art. 103 k.s.h. - rzutuje nie na powinność świadczenia przez wspólników, ale na kolejność zaspokojenia wierzyciela z określonych mas majątkowych. 2. Występowanie przesłanki bezskuteczności egzekucji z majątku spółki komandytowej (art. 31 § 1 k.s.h. w związku z art. 103 k.s.h.) badane jest na etapie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko wspólnikom [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 5/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezbywalnym prawem – w świetle prawa cywilnego – jest prawo (wierzytelność) podatnika do zwrotu różnicy podatku VAT. Zbywalność tego prawa byłaby sprzeczna z ustawą o VAT oraz Ordynacją podatkową. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 października 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Krystyny R. i Ryszarda R., przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Urzędu Skarbowego W.–W., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 502/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniesienie powództwa przez lekarza o zapłatę za dyżury lekarskie, przeciwko Samodzielnemu Publicznemu ZOZ jako pracodawcy, przerwało bieg przedawnienia roszczenia przeciwko Skarbowi Państwa, odpowiedzialnemu materialnie za zobowiązania powstałe przed przekształceniem jednostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 12 października 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Szpitala Powiatowego im [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 565/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie ze skargi pauliańskiej (art. 527 k.c.) nie jest dopuszczalna waloryzacja wysokości wierzytelności przysługującej na podstawie art. 358[1] § 3 k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 26 października 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Teresy B.-Z., przeciwko Małgorzacie T.-S., o uznanie umowy za bezskuteczną, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2004 r., sygn. akt I C 574/01, oddala apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 694/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin 10-letni (art. 118 k.c. i art. 442 § 1 k.c.) jest najdłuższym ogólnym ustawowym terminem. By zarzut przedawnienia nie został uwzględniony, musi zostać w szczególności wykazane, iż bezczynność wierzyciela w dochodzeniu roszczenia była usprawiedliwiona wyjątkowymi okolicznościami. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 października 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Ireny W., przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Finansów, o zapłatę, na sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: VI ACa 27/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawo do nienaruszalności wykonania jak i inne prawa osobiste artysty wykonawcy, chroni więź artysty z wykonaniem. Tak rozumiana funkcja prawa do integralności wykonania rozstrzyga o tym, że oceny naruszenia tego prawa są zależne od ustalenia ingerencji w więź artysty z wykonaniem. Zatem jedynie usunięcie lub naruszenie więzi między wykonaniem a cechami indywidualizującymi artystę wykonawcę w tym konkretnym wykonaniu można kwalifikować jako nieuprawnione wkroczenie w prawo do nienaruszalno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: VI ACa 286/03
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oznaczenie poręczyciela, jako część składowa weksla, podlega wykładni. Uznanie, że użycie pieczątki jednostki organizacyjnej zamiast pieczątki osoby prawnej - zniweczyło skutki poręczenia dokonanego przez właściwy organ przedsiębiorstwa i to, pomimo że oznaczenie to zawiera nazwę przedsiębiorstwa, byłoby przejawem zbyt daleko posuniętego formalizmu. Odchylenia od nazwy, które nie wywołują wątpliwości co do osoby składającej oświadczenie, są nieszkodliwe. Wystarczy, jeżeli określenia w ogólnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 1564/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Avalista nie może skutecznie bronić się zarzutami przysługującymi dłużnikowi, za którego poręczył. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa BEL LEASING Spółki z o.o. z siedzibą w W., przeciwko Teresie S. i Maciejowi S., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanych, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 maja 2003, sygn. akt I C 294/02, oddala apelację i zasądza solidarnie od pozwanych: Teresy S. i Macieja S. na rzecz pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 1615/03
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli podczas naprawy gwarancyjnej komputera doszło do utraty danych i stało się tak wbrew zastrzeżeniu właściciela, to koszty związane z odzyskaniem danych ponosi naprawiający. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 376/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie której kasa chorych zobowiązała się do zapłaty za świadczenie wykonane przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ponad limit kwotowy i rzeczowy, według systemu degresywnego, nie narusza zasad przewidzianych art. 3531 k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2004 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Samodzielnego Publiczn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, [54], 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU