STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 61, Sygnatura: II AKo 146/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O szczególnej zawiłości sprawy można byłoby mówić, gdyby jej rozstrzygnięcie wymagało skomplikowanych, znacznie trudniejszych niż zwykle, operacji myślowych przy analizie materiału dowodowego, czy też rozstrzygania złożonych kwestii prawnych, powstających na tle przepisów z różnorodnych dziedzin prawa, bądź przepisów z systemów prawnych różnych państw. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Piotrowi Cz. i 46 innym oskarżonym, o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 448/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypowiedź zniesławiająca może być wyrażona nie tylko w trybie oznajmującym lecz także w trybie przypuszczającym. Z UZASADNIENIA (...) Przestępstwo zniesławienia, zarówno w swoim typie podstawowym (art. 212 § 1), jak i w typie kwalifikowanym (art. 212 § 2 k.k.) jest przestępstwem formalnym (bezskutkowym), tzn., że do zrealizowania znamion tego przestępstwa nie jest potrzebne osiągnięcie przez sprawcę rezultatu swojego działania w postaci poniżenia osoby pomówionej w opinii publicznej l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 93/06
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezawiadomienie obrońcy o terminie posiedzenia w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania, mimo że gwarancję taką zapewnia art. 249 § 5 k.p.k. i niepostąpienie zgodnie z nakazem wynikającym z art. 117 § 2 k.p.k. - czynności nie przeprowadza się (...) - jest rażącym naruszeniem prawa podejrzanego do obrony. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2006 r., sprawy M. G., podejrzanego z art. 18 § 3 k.k. w związku z art. 280 § 2 k.k., zażalenia, wniesioneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 60, Sygnatura: II AKz 99/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To przepisy Europejskiej Konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r. oraz protokoły dodatkowe do tej Konwencji sporządzone w Strasbourgu dnia 15 października 1975 r. i w dniu 17 marca 1978 r. winny być podstawą prawną postępowania ekstradycyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą. Oba te państwa bowiem stały się stronami tejże Konwencji (Polska - 13 września 1993 r., zaś Ukraina 9 czerwca 1998 r.). Stąd też są obligowane stosować jej przepisy. A zatem obowiązkiem sądu rozpoznają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKo 123/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie jest sąd okręgowy, w którego okręgu nastąpiło faktyczne zwolnienie tymczasowo aresztowanego. 2. Dla ustalenia właściwości miejscowej sądu w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie istotne są granice okręgów sądowych obowiązujące w dacie zgłoszenia wniosku o przyznanie takiego odszkodowania lub zadośću [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKa 12/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Eksperyment procesowy ma na celu sprawdzenie w sposób doświadczalny czy badane zdarzenie lub podawany jego przebieg były w ogóle możliwe. Dlatego eksperyment powinien być przeprowadzony w warunkach zbliżonych do tych, które zachodziły w rzeczywistości, a więc w miejscu i czasie, w których zdarzenie się odbyło. Eksperyment i jego wyniki mogą świadczyć nie o rzeczywistym fakcie, a tylko o teoretycznej możliwości zdarzenia, którego ustalenie jest rzeczą sądu. Sąd Apelacyjny w Krakowie w I [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 31/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość dekonspiracji świadka w trybie aut. 184 § 7 i § 1 k.p.k. zależy od wyraźnego żądania świadka, które obejmować powinno cały zakres postanowienia o anonimizacji, tj. danych osobowych świadka oraz wszelkich innych okoliczności, które pozwalają na jego identyfikację. Innymi słowy idzie o to, że świadek anonimowy nie chce w tym charakterze występować, lecz zeznawać jawnie. Wspomniany tryb postępowania w takich sytuacjach obejmuje nie tylko założenie stosownego żądania przez świadka w odp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: II AKzw 177/06
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro skazany jako strona w postępowaniu wykonawczym jest uprawniony do złożenia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, to nie ma podstaw do twierdzenia, że nie ma on prawa cofnąć tego wniosku. Z UZASADNIENIA Skazana G. J. złożyła w dniu 22 grudnia 2005 roku wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty pozostałej jej do odbycia kary pozbawienia wolności. Z uzasadnienia wniosku wynika, iż jej zdaniem, nabyła ona prawo do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 56/06
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Blankiety czeków nie stwierdzają niczyich praw majątkowych, a jedynie stanowią dowód zawarcia między wystawcą a trasatem umowy rachunku bankowego, uprawniają do korzystania ze zgromadzonego na nim kapitału. Ich kradzież, obojętnie w jakiej formie, nie stanowi przestępstwa art. 275 § 1 k.k. Z UZASADNIENIA (...) M. Ch. został nadto oskarżony o to, że: I. w okresie od 11-21 września 2000 r. w Rz., działając w celu przywłaszczenia, dokonał kradzieży siedemnastu czeków PKO BP wydanych na nazwis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: II AKa 10/06
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w sprawie zachodzi konieczność stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, które wymagają wiadomości specjalnych biegłych, sąd nie może zanegować wydanej opinii biegłego bez powołania innego biegłego. Sąd jest bowiem uprawniony wprawdzie do swobodnej oceny przeprowadzonych dowodów, ale nie do pominięcia przy tej ocenie uwzględnienia wskazań wiedzy specjalistycznej, zastępując je własną oceną zdarzeń, które wymagają opinii biegłego. Sąd będąc uprawni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, [54], 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU