STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 91, Sygnatura: SA 2270-2271/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli bank, w ramach prowadzonej działalności (usługi bankowe), udzielił swoim pracownikom kredytów lub pożyczek na warunkach korzystniejszych w zakresie oprocentowania (ewentualnie prowizji) od ogólnie stosowanych przez ten bank dla tego rodzaju umów, to spowodowane tym obniżenie przychodów banku stanowi opust z ceny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 49 z 1991 r., poz. 216). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 97, Sygnatura: SA/Ł 606/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przywilej podatkowy ustanowiony w § 40a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 39, poz. 176 z późn. zm.) - jako wyjątek od zasady równości i powszechności opodatkowania - nie może być interpretowany rozszerzająco. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 1994 r

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 98, Sygnatura: SA/Ł 2283/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Powierzenie przez radę gminy, utworzonej przez siebie jednostce budżetowej, prawa do ustalania cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, stanowi naruszenie wyłącznej kompetencji rady gminy określonej w art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.2. Uzależnienie poziomu tych cen od czynnika rentowności funkcjonowania tego transportu jest elementem świadczącym o wykroczeniu tej działalności gospodarczej poza zadania o charakterze użyteczności [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 99, Sygnatura: SA/Gd 2227/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie od cła przedmiotów w art. 14 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. Nr 75, poz. 445 z późn. zm.) przysługuje tym podmiotom, które w sposób formalny i instytucjonalny spełniają wymogi szkoły, instytucji i placówki naukowej albo jednostki badawczo-rozwojowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 1994 r

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 100, Sygnatura: SA/Wr 600/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt i motywy niezapłacenia za towar przedstawiony do odprawy celnej są objęte dla wymiaru cła: ustalenie po odprawie celnej innego stanu towaru niż stan będący podstawą wymiaru cła pozwala na korektę cła. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 101, Sygnatura: II SA 1134/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabycie filmu (videokasety) w celu odpłatnego rozpowszechniania, od osoby uprawnionej do działalności handlowej, lecz nie mającej uprawnienia do prowadzenia tej działalności w zakresie dystrybucji filmów, nie spełnia wymogu określonego w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz.U.Nr 22, poz. 127 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 114, Sygnatura: SA/Kr 1612/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opakowaniami jednostkowymi, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. Nr 75, poz. 455 z późn. zm.), są takie opakowania spełniające funkcje reklamowo-akwizycyjne, w których pojedyncze wyroby lub ich zestawy mają być sprzedawane za granicą. O uznaniu opakowań za jednostkowe w rozumieniu tego przepisu decyduje ich charakter i funkcja jaką spełniają, a nie liczba w jakiej są przywożone. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 115, Sygnatura: SA/P.3201/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak podstaw w prawie celnym do zapłaty odsetek od należności celnych zwróconych w trybie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne, jeśli zwrócone zostały po terminie ustanowionym w tym przepisie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 116, Sygnatura: SA /Kr 1310/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro obowiązek w podatku od spadków i darowizn powstaje z tytułu darowizny z chwilą złożenia oświadczenia przez darczyńcę w formie aktu notarialnego, to podstawą opodatkowania darowanego budynku mieszkalnego jest jego wartość ubezpieczeniowa w roku sporządzenia tego aktu notarialnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 117, Sygnatura: SA/Gd 2204/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie od obowiązku prowadzenia księgi podatkowej lub poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia ksiąg, przewidziane w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 99, poz. 486) ma charakter fakultatywny, jest pozostawione uznaniu organu podatkowego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, [55], 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU