STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: I SA/Ke 51/06
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wszelkie ulgi, preferencje i zwolnienia w zakresie obciążeń podatkowych należy stosować ściśle, wyłączając wykładnię rozszerzającą. 2. Część nieruchomości zajęta na działalność zakładu optycznego nie jest, w rozumieniu ustawy o podatkach lokalnych, zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2006 r., sprawy ze skargi Antonie- go W., Ryszarda W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 46, Sygnatura: I SA/Bk 68/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazywanie wypracowanych dochodów na działalność charytatywną nie zmienia w żaden sposób charakteru prowadzonej działalności, w dalszym ciągu jest to działalność gospodarcza. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2006 r., sprawy ze skargi Fundacji "C." Dom Opieki nad Dzieckiem, na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia 20 grudnia 2005 r., nr (…), w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru, oddala skargę.
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: II SA/Ke 745/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty parkingowej podlega egzekucji administracyjnej, co wynika wprost z treści art. 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. nr 204 z 2004 r., poz. 2086 ze zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2006 r., sprawy ze skargi Miejskiego Zarządu Dróg Biura Obsługi Pasa Drogowego w T., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 września 2005 r., n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 73, Sygnatura: II SA/Ke 636/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej przed złożeniem przez niego zgłoszenia o dokonanie wpisu tej działalności do ewidencji działalności gospodarczej, nie może stanowić dla organu ewidencyjnego przesłanki do odmowy wpisu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2006 r., sprawy ze skargi Zygmunta K., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 29 listopada 2004 r., znak (…), w przedmiocie odmowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 98, Sygnatura: III SA/Wa 255/06
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ podatkowy powinien zapewnić podatnikowi możliwość czynnego udziału w postępowaniu. W szczególności, jeżeli organ korzysta z dowodu w postaci zeznań świadków, do jego obowiązków należy dopuszczenie podatnika do udziału we wszystkich przesłuchaniach. Z UZASADNIENIA Spółka zajmująca się sprzedażą i obsługą sprzętu komputerowego (dalej: "Podatnik") współpracowała - w ramach swojej działalności - z licznymi usługodawcami, będącymi podatnikami podatku od towarów i usług. W ramach prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 126, Sygnatura: III SA/Wa 255/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ podatkowy powinien zapewnić podatnikowi możliwość czynnego udziału w postępowaniu. W szczególności, jeżeli organ korzysta z dowodu w postaci zeznań świadków, do jego obowiązków należy dopuszczenie podatnika do udziału we wszystkich przesłuchaniach. Z UZASADNIENIA Spółka zajmująca się sprzedażą i obsługą sprzętu komputerowego (dalej: "Podatnik") współpracowała - w ramach swojej działalności - z licznymi usługodawcami, będącymi podatnikami podatku od towarów i usług. W ramach prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 marca 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: II SA/Wr 1710/01
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystarczającą przesłanką nałożenia na zakład obowiązków określonych w art. 25 ust. 3 w związku z art. 26 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. nr 38, poz. 230 ze zm.) jest ustalenie, że zakłócenie stosunków wodnych w nieruchomościach innych osób pozostaje w związku z posiadanym przez ten zakład pozwoleniem wodnoprawnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uznał zasadność skargi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (...), na decyzję Wojewody (...) z dnia 1 czer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 125, Sygnatura: III SA/Wa 479/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy zaświadczenie stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, zawierało nazwy własne oraz zwroty zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, które nie naruszały ustawy o języku polskim, organ podatkowy nie mógł żądać przedstawienia przez stronę tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu. Przez zwyczajowo stosowaną terminologię naukową i techniczną należy rozumieć ter [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 56, Sygnatura: VI SA/Wa 2374/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W dziedzinie gier losowych i zakładów wzajemnych przewidziana w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. nr 4 z 2004 r., poz. 27 ze zm.) "możliwość lokalizacji" odnosi się do uprawnień organu właściwego do udzielania zezwoleń i jest jednym z podstawowych wyznaczników przyznanego mu uznania administracyjnego, obejmującego również możliwość - w ramach ustalonego limitu - decydowania o ilości salonów gier w określonej miejscowości. 2. W toku czynnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 50, Sygnatura: I SA/Gl 1165/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązaniem głównym w przypadku odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, będą owe zaliczki, a nie zaległość podatkowa w podatku dochodowym za dany rok. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2006 r., na rozprawie, sprawy ze skargi Bibiany i Tadeusza D., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia 31 maja 2005 r., nr (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, uchyla zaskarżoną [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, [55], 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU