STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 1994 r

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 118, Sygnatura: III SA 547/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W decyzji wydanej na podstawie art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, nie ma potrzeby, ani nawet możliwości, wymieniania konkretnych ruchomości. Które mają zostać zajęte. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 119, Sygnatura: III SA 248/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odstąpienie od umowy pożyczki nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonej i uiszczonej opłaty skarbowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 1994 r

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 120, Sygnatura: SA /Kr 1756/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwalifikowanie samochodów do właściwych pozycji taryfy celnej dla wymiaru cła odbywa się według przepisów Prawa celnego niezależnie, od kwalifikacji stosowanych przez organy komunikacji lub organy podatkowe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 121, Sygnatura: SA/Ł 1526/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych nie zawierają normy dopuszczającej odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.Odpowiedzialność za takie zobowiązania rozciąga się na wspólników takiej spółki w częściach, w jakich mają oni prawo uczestniczyć w podziale zysku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 122, Sygnatura: SA /Ł 1352/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pominięcie w uchwale rady gminy stawki podatku od nieruchomości, dla określonej grupy podmiotów lub przedmiotów opodatkowania, stanowi o niewypełnieniu w drodze przepisów gminnych obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i nie jest zwolnieniem w rozumieniu art. 7 ust. 2 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 123, Sygnatura: SA /Ka 2633-2634/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli w chwili powstania obowiązku podatkowego podatnik wykaże przed płatnikiem, że obowiązek ten spełnił nawet przed jego powstaniem, to na płatniku nie ciążą obowiązki wymienione w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 124, Sygnatura: SA/P. 246/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dniem uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych (odsetek od wkładów i środków na rachunkach bankowych) jest dzień powstania owych przychodów z kapitałów pieniężnych, a więc w przypadku bankowych lokat terminowych - upływ terminu, na jaki złożono zasoby pieniężne dla uzyskania przychodu w postaci odsetek. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 143, Sygnatura: III SA 1044/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kosztami uzyskania przychodu, i to niezależnie od tego czy są to koszty bezpośrednie (art. 15 ust. 1), czy też pośrednie (art. 15 ust. 2) w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U.Nr 21, poz. 86 z późn. zm.) są jedynie te koszty, które zostały poniesione dla uzyskania przychodu z danego źródła. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 144, Sygnatura: SA/Ł 1265/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada „co nie jest zabronione jest dozwolone” nie ma zastosowania na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. Nr 27 z 1988 r., poz. 195 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 145, Sygnatura: V SA 1504/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Taryfa celna importowa, ustanawiając klasyfikację towarów dokonaną w oparciu m.in. o kryterium przeznaczenia, odnosi to do przeznaczenia nadanego towarowi przez jego producenta, a nie do sposobu wykorzystania tego towaru przez importera (nabywcę). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, [56], 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU