STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 146, Sygnatura: SA/Lu 596/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 60 Prawa celnego, ustanawiający możliwość zbadania towaru przed jego zgłoszeniem do odprawy celnej, odnosi się do samego faktu zgłoszenia celnego. Nie oznacza to, iż podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą jest pozbawiony możliwości powoływania się na okoliczności faktyczne i prawne, które miały wpływ na stan towarów w chwili dokonywania odprawy celnej.Na okoliczności takie podmiot ten może powoływać się do czasu uprawomocnienia się decyzji o odprawie celnej tego towaru. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 147, Sygnatura: II SA 1835/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (art. 11 ust. 1 pkt11 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej) nie upoważnia ani do świadczenia pomocy prawnej w ściąganiu długów, ani do prowadzenia egzekucji długów przez podmiot koncesjonowany.2. Podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinach objętych koncesjonowaniem może tylko ten imiennie określony podmiot, któremu właściwy organ państwowy udzielił koncesji przez wyd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 156, Sygnatura: II SA 2501/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koncesjonowanie działalności gospodarczej, jako odstępstwo od zasady wolności gospodarczej ze względu na interesy gospodarki narodowej, uprawnia do określenia limitów produkcji i eksportu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 157, Sygnatura: SA /Wr 1242/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot „ w celu” użyty w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika, w związku z prowadzoną działalnością, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go miało wpływ na powstanie lub zwiększenie danego przychodu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 158, Sygnatura: SA/Wr 1218/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie karty podatkowej (Dz.U.Nr 124, poz. 551 z późn. zm.) nie przewidują możliwości jakiegokolwiek ograniczenia obowiązku podatkowego z powodu „zawieszenia działalności” gospodarczej w tej formie opodatkowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 179, Sygnatura: III SA 958/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 21 ust.2 ustawy - Prawo dewizowe nie może być uznany jako prawidłowa podstawa rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych zezwoleń dewizowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 180, Sygnatura: SA/Ł 112/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt posiadania towaru pochodzącego z zagranicy nie przesądza o obowiązku uiszczenia cła. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 181, Sygnatura: SA/Wr 275/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała rady gminy upoważniająca zarząd gminy do nabywania i zbywania akcji na giełdzie papierów wartościowych w granicach kwot określonych w uchwale budżetowej, nie może być oceniana jako naruszająca przepis art. 50 ustawy o samorządzie terytorialnym tylko na tej zasadzie, że operacje giełdowe połączone są z określonym stopniem ryzyka. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 181, Sygnatura: SA/Wr 275/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała rady gminy upoważniająca zarząd gminy do nabywania i zbywania akcji na giełdzie papierów wartościowych w granicach kwot określonych w uchwale budżetowej, nie może być oceniana jako naruszająca przepis art. 50 ustawy o samorządzie terytorialnym tylko na tej zasadzie, że operacje giełdowe połączone są z określonym stopniem ryzyka. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 182, Sygnatura: III SA 1186/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przyrostem majątku podatnika jest zwiększenie aktywów, jak i zmniejszenie pasywów.2. Umorzenie części pożyczki, udzielonej z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, jest zmniejszeniem pasywów podatnika. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, [57], 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU