STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: SA/Wr 959/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy jako podmiot przywileju podatkowego występuje spółka cywilna osób fizycznych, przywilej ten ma charakter niepodzielny, przysługujący wszystkim wspólnikom łącznie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: III SA 568/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek wprowadzenia korekt do ksiąg rachunkowych, stwierdzony decyzją wydaną w trybie § 9 ust. 1 Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1990 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych (...) nie może być przekazany umową cywilnoprawną osobie trzeciej, w tym także spółce korzystającej lub mającej korzystać z mienia przedsiębiorstwa, którego przekazanie następuje w trybie art. 37 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 13, Sygnatura: II SA 894/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 43 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym nie dotyczy spółek już utworzonych, nawet gdy zamierzają rozszerzyć działalność. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 14, Sygnatura: II SAB 64/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o czym stanowi ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej organ ewidencyjny nie jest uprawniony do żądania od wnioskodawcy innych danych, niż wymienione w art. 16 tej ustawy i ma obowiązek wpisania do tej ewidencji, jeśli nie zachodzą przeszkody wymienione w art. 17 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 32, Sygnatura: SA/Wr 715/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustanowiony w art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek uiszczenia bez wezwania od podatku od środków transportowych nie jest zależny od uprzedniego wydania decyzji ustalającej ten obowiązek lub wysokość tego podatku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 33, Sygnatura: SA/Wr 640/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazanie w umowie pożyczki strony zobowiązanej do uiszczenia opłaty skarbowej stanowi o obowiązku cywilnoprawnym i nie zwalnia stron tej umowy od solidarnej odpowiedzialności za tę opłatę jako obowiązku publicznoprawnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 51, Sygnatura: SA/Kr 1312/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gmina dysponuje pozaustawowym „władztwem podatkowym” upoważniającym do generalnego uchylania ustawowego obowiązku podatkowego lub wprowadzania opłat lokalnych nie przewidzianych w ustawie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 67, Sygnatura: I SA 953/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 14 z 1989 r., poz. 74 ze zm.) w brzmieniu znowelizowanym od dnia 5 grudnia 1990 r. (ustawa z dnia 29 września 1990 r. Dz.U. Nr 79 poz. 464) wyłącza możliwość sprzedaży lokali czy domów zajętych przez najemców w przypadku gdy najemcy ci nie wyrazili chęci nabycia przedmiotu najmu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 68, Sygnatura: III SA 12/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kupiec rejestrowy jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskania pozwolenia na broń na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 116, Sygnatura: III SA 933/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatek obrotowy jest innego rodzaju świadczeniem publicznym niż cło i także nie jest opłatą podobną do cła. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, [58], 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU