STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 49, Sygnatura: II AKa 355/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest konieczne by zaniechanie dalszych czynności wykonawczych niezbędnych do wypełnienia wszystkich znamion zamierzonego przestępstwa nastąpiło z własnej inicjatywy każdego współsprawcy, bo nie ma żadnych ustawowych podstaw do twierdzenia, iż inicjatywa nie może wyjść od jednego z nich, byle tylko pozostali jej się poddali i w efekcie tego wspólnie i w porozumieniu od współdziałania odstąpili, a tym samym zapobiegli dokonaniu czynu zabronionego. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 55, Sygnatura: II AKa 354/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osoby dostarczające narkotyki innym osobom, które zaopatrują bezpośrednich konsumentów, popełniają inne, odrębne od tych dealerów narkotykowych przestępstwa. 2. Przepis art. 60 § 3 k.k. odnosi się współdziałania sprawcy z co najmniej dwiema osobami, ale współdziałanie to musi dotyczyć konkretnego czynu zabronionego, w którym bierze udział sprawca, ujawniający informację o innych jego uczestnikach i istotnych okolicznościach popełnionego przestępstwa. Nie chodzi więc o pewne wspólne działa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 357/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niebezpiecznym przedmiotem, podobnym do noża, w rozumieniu art. 280 § 2 k.k., jest pilnik służący do piłowania metalu o długości ostrza 30 cm. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 20 października 2005 r., sprawy Krzysztofa C., oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. i inne, na skutek apelacji obrońcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. akt XVI K 96/04, utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację obrońcy oskarżonego za oczywiście bezz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 453/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd stosujący tymczasowe aresztowanie (także inne środki zapobiegawcze) wtedy tylko uprawniony jest do ograniczenia uzasadnienia postanowienia o zastosowaniu tego środka (środków) zapobiegawczego celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, gdy in concreto można zasadnie prognozować, że wobec do tej pory ujawnionych okoliczności przedmiotowych i podmiotowych sprawy, oskarżonemu, w wypadku udowodnienia mu w postępowaniu głównym sprawstwa i winy, grozi kara surowa. Sąd Apelacyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz 231/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie uchylenia orzeczenia co do głównego przedmiotu procesu, sędziowie uczestniczący w wydaniu uchylonego orzeczenia ulegają wyłączeniu od udziału w sprawie. Oznacza to niedopuszczalność udziału takiego sędziego w rozstrzyganiu każdej – choćby incydentalnej, wpadkowej – kwestii w ramach tej sprawy, a więc także w przedmiocie zawieszenia postępowania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2005 r., w sprawie J. B., o odszkodowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: II AKzw 696/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wielokrotne uderzanie twardym i tępym przedmiotem psa, mające postać znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, gdy motywem takiego zachowania jest także oddziaływanie na wolę człowieka (przymus), należy uznać za popełnione z użyciem przemocy. W takim wypadku przemoc - jak zawsze - skierowana jest przeciwko człowiekowi, zaś siła fizyczna użyta w stosunku do zwierzęcia. Sprawia to, że zachodzi podobieństwo - w rozumieniu art. 115 § 3 k.k. - pomiędzy przestępstwem z art. 158 § 2 k.k., a występk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 256/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczności należące do znamion ustawowych przypisanych oskarżonym przestępstw mogą być przyjmowane jako okoliczności obciążające przy wymiarze kary, gdy podlegają stopniowaniu i zawierają takie elementy, które różnią je, na niekorzyść oskarżonego, od okoliczności typowych. Dlatego też samo podkreślenie przez prokuratora, co ma miejsce w apelacji, że oskarżeni atakowali swoim działaniem "dobra prawne o najwyższej wartości" jest niewystarczające dla uzasadnienia wniosku o podwyższenie kary, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 308/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gumowy młotek jak i jego złamany drewniany trzonek nie są niebezpiecznymi przedmiotami w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. Z UZASADNIENIA (...) Niezależnie od zarzutu skargi odwoławczej, Sąd Apelacyjny, działając na podstawie art. 440 k.p.k. dokonał z urzędu zmiany zaskarżonego wyroku, przyjmując, iż czyn Jarosława G. wypełnia znamiona przestępstwa z art. 280 § 1 k.k., nie zaś 280 § 2 k.k. Sąd I instancji nieprawidłowo ocenił przedmiot, którym oskarżony posłużył się do dokonania napadu rabunkow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 47, Sygnatura: II AKzw 594/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Formułując prognozę kryminologiczną należy ocenić zachowanie i postawę skazanego w ciągu całego pobytu w zakładzie karnym, w kontekście ustalenia czy ewolucja w procesie resocjalizacji skazanego jest widoczna i ma ona charakter trwały, rokujący osiągnięcie celów kary. Temu bowiem ma tenże proces służyć i takie też są przecież cele kary. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Krzysztofa R., skazanego za przestępstwo z art. 148 § 1 d.k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lubinie z dnia 12 października 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKzw 608/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Orzeczenie sądu co do określenia rodzaju zakładu psychiatrycznego lub leczenia odwykowego oraz miejsca wykonywania tych środków zabezpieczających dotyczy kwestii istotnego zakresu praw i obowiązków osób internowanych oraz wpływa na możliwość osobistego kontaktu internowanego z osobami odwiedzającymi (najczęściej rodziną - zob. art. 204b i 204c k.k.w.). W tej sytuacji orzeczenie takie, oczywiście po obligatoryjnym uzyskaniu opinii komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, [59], 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU