STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: III CKN 630/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą wpisu w księdze wieczystej może być dokument obejmujący nowację w rozumieniu art. 506 k.c. (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece; Dz.U. nr 19 z 1982 r., poz. 147 ze zm.), przy czym treść umowy nowacyjnej mogłaby być ustalona na podstawie dyrektyw oświadczenia woli określonych w art. 65 § 2 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Łucji M., przy uczestnictwie Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. we W., o wpis, po rozpoznaniu w Izbie C [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 35, Sygnatura: III CKN 1355/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rzeczy ruchome stanowiące wyposażenie sklepu same przez się nie mogą przynosić pożytków i innych przychodów w rozumieniu art. 207 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Joachima S., przy uczestnictwie Olgierda de M. i Andrzeja W., o zniesienie współwłasności, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na rozprawie w dniu 13 czerwca 2003 r., kasacji wnioskodawcy oraz uczestnika Olgierda de M., od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2000 r., sygn. akt II Ca 23/00, uchyla zaskarżone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 149, Sygnatura: III CZP 40/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, w skład którego wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego sąd, nakazując jednemu z małżonków wydanie lokalu, obowiązany jest orzec o uprawnieniu tego małżonka do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia. 2. Właściwa gmina jest zainteresowana w sprawie wówczas, gdy sąd ma orzec o wydaniu lokalu przez jednego z małżonków. 3. Zobowiązanym do wydania lokalu jest tyl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I CKN 414/01
Data wprowadzenia do systemu: 23-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy o zleceniu obejmują wszystkie rodzaje świadczenia usług, które nie mieszczą się w granicach typów umownych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Art. 750 k.c. pozwala na podciągnięcie pod pojęcie zleceń wykształconych w obrocie, a nie uregulowanych w ustawie, postaci umów o świadczenie usług. Umowa pośrednictwa nie jest uregulowana w Kodeksie cywilnym jako osobna instytucja prawna. Postanowienia art. 750 k.c. dają podstawę do stwierdzenia o zamiarze ustawodawcy do zbliżonego uregulowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 159, Sygnatura: II CKN 193/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działający z upoważnienia rady gminy udzielonego na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) organ jednostki pomocniczej może upoważnić pracowników kierowanej jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Ewy N., z udziałem Miasta P. – Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz” w P. oraz Daniela i Magdaleny małżonków S., o wpis, po ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 159, Sygnatura: II CKN 193/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działający z upoważnienia rady gminy udzielonego na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) organ jednostki pomocniczej może upoważnić pracowników kierowanej jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Ewy N., z udziałem Miasta P. – Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz” w P. oraz Daniela i Magdaleny małżonków S., o wpis, po ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 159, Sygnatura: II CKN 193/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działający z upoważnienia rady gminy udzielonego na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) organ jednostki pomocniczej może upoważnić pracowników kierowanej jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Ewy N., z udziałem Miasta P. – Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz” w P. oraz Daniela i Magdaleny małżonków S., o wpis, po ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 159, Sygnatura: II CKN 193/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działający z upoważnienia rady gminy udzielonego na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) organ jednostki pomocniczej może upoważnić pracowników kierowanej jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Ewy N., z udziałem Miasta P. – Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz” w P. oraz Daniela i Magdaleny małżonków S., o wpis, po ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 159, Sygnatura: II CKN 193/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działający z upoważnienia rady gminy udzielonego na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) organ jednostki pomocniczej może upoważnić pracowników kierowanej jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Ewy N., z udziałem Miasta P. – Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz” w P. oraz Daniela i Magdaleny małżonków S., o wpis, po ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 138, Sygnatura: I CKN 449/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Określona w art. 7 ust. 4 i ust. 5 Prawa energetycznego umowa o budowę sieci energetycznej, w tym przyłącza, zawierana pomiędzy zakładem energetycznym a zamawiającym przyszłym użytkownikiem, ma charakter umowy cywilnoprawnej, zaś decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a ostatecznie wyrok Sądu, zastępuje jedynie, w razie sporu, oświadczenie woli jednej ze stron. Jest więc orzeczeniem, o jakim mowa w art. 64 k.c., a nie decyzją administracyjną kształtującą stosunek administracyjnoprawn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, [60], 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU