STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 168, Sygnatura: SA/Gd 2102/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Korzyść uzyskana przez pracownika banku z tytułu udzielenia mu przez pracodawcę kredytu na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez ten bank dla tego rodzaju umów stanowi przychód tego pracownika, o którym mowa w art. 12 ust.1 w związku z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 169, Sygnatura: V SA 1713/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek uiszczenia cła ze strony osoby władającej towarem powstaje dopiero wówczas, gdy zaistnieją łącznie przesłanki wymienione w art. 48 w związku z art. 2 pkt 6 Prawa celnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 170, Sygnatura: V SA 2308/2309/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt korzystania z własnego samochodu w czasie wykonywania pracy w międzynarodowym przedsiębiorstwie mającym placówkę w Polsce nie może skutkować zwolnienie od cła na podstawie art. 14 ust 1 pkt 12 Prawa celnego, skoro samochód ten nie jest w dyspozycji przedsiębiorstwa, a za korzystanie z niego w czasie pracy właściciel otrzymuje wynagrodzenie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Pięciu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 109, Sygnatura: FPK 5/02
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Grunty lasu ochronnego (art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - tekst jedn. Dz.U. nr 56 z 2000 r., poz. 679 ze zm.) mogą być uznane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm.) za związane z działalnością gospodarczą inną niż leśna, mimo sporządzenia dla nich planu urządzenia lasu w trybie przewidzianym w art. 18 i nast. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, [60]
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU