STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 233/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do wypełnienia normatywnej treści przestępstwa stypizowanego z art. 190 § 1 k.k. nie jest wymagane, aby sprawca miał rzeczywiście zamiar wykonać groźbę, ani też, aby musiały istnieć obiektywne możliwości jej realizacji. Wystarczające jest, że z punktu widzenia pokrzywdzonego (zagrożonego popełnieniem przestępstwa), w subiektywnym jego odczuciu, groźba ta wzbudza przekonanie, że jest poważna oraz że może zostać spełniona. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 11 października [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 195/05
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Środki publiczne, którymi dysponuje przedsiębiorstwo państwowe, to przede wszystkim ta immanentna część majątku narodowego, która przekazywana jest przedsiębiorstwu przez organ założycielski i mienie nabyte w trakcie działania przedsiębiorstwa, ale także środki publiczne, z których przedsiębiorstwo to korzysta z różnych innych tytułów. Osoba pełniąca funkcję publiczną natomiast to (poza funkcjonariuszem publicznym i pozostałymi podmiotami wskazanymi w § 19 art. 115 k.k.) także taka osoba, któ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKa 195/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za naganne uznać zwłaszcza trzeba świadome włączanie przez obrońcę oskarżonego w treść swojej procesowej argumentacji nieprawdziwych twierdzeń o faktach i ich przedstawianie jako zgodnych z rzeczywistością. Postępowanie takie sytuuje obrońcę w roli przeciwnika sądu i wymiaru sprawiedliwości. Realizacja powinności obrończych przez adwokata w żadnym wypadku nie usprawiedliwia wykraczania poza granice prawa i zasad etyki adwokackiej. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu apelacji ob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 234/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak warunków do wydania wyroku łącznego jako podstawa do umorzenia postępowania w oparciu o przepis art. 572 k.p.k., to taka sytuacja, w której nie zostały spełnione przesłanki ujęte w treści art. 85 k.k. W sytuacji, gdy te warunki zostały spełnione, sąd ma obowiązek wydać wyrok łączny, bacząc by przy kształtowaniu kary łącznej jej wymiar w zestawieniu z karą (lub karami) nie podlegającą połączeniu, nie stwarzał dla skazanego większej dolegliwości niż ta, która wynikała z wykonania orzeczony [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 425/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt, że korespondencję sądową nie odbierał wnioskodawca osobiście, lecz jego była żona, której wnioskodawca udzielił do tego upoważnienia (pełnomocnictwa), nie może stanowić okoliczności usprawiedliwiającej niedotrzymanie terminu zawitego w toczącym się postępowaniu. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie Tomasza S., o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zażalenia wniesionego przez wnioskodawcę, na postanowienie Sądu Okręgowego w O. z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 48, Sygnatura: II AKa 145/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wynikające z art. 552 § 1 i § 4 k.p.k. - unormowanie, w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, ma charakter podstawowy. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z zawartą w art. 558 k.p.k. dyspozycją, stosuje się tylko w kwestiach nieuregulowanych przez przepisy k.p.k. 2. Odsetki ustawowe od zasądzonej sumy pieniężnej z tytułu odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, przysługują od daty uprawo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKz 455/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Skoro akta sprawy nie zawierają orzeczenia w formie postanowienia, czy chociażby zarządzenia stwierdzającego, że prokurator Oddziałowej Komisji Instytutu Pamięci Narodowej w K. przyjmuje do dalszego prowadzenia śledztwo w rozpoznawanej sprawie, przeto organem uprawnionym do wnoszenia i popierania sporządzonego przez siebie aktu oskarżenia, wraz z jego modyfikacjami odnoszącymi się do kwalifikacji prawnej czynu o problematykę zbrodni komunistycznej, jest prokurator dotychczas prowadzący [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 września 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 160/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy sprzedający te środki ma świadomość, że przekazywane środki odurzające, czy psychotropowe trafią do dalszego obrotu, a część z nich zostanie przeznaczona na własny użytek odbiorcy tych środków, to dojdzie do zbiegu przepisów art. 43 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. nr 24 z 2003 r., poz. 198 ze zm.). Zbiegu tych przepisów nie wyłączy żadna z reguł wyłączania wielości ocen (specjalności, kons [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 144/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia, iż sprawca działał w zamiarze zabójstwa człowieka nie wystarczy ustalenie, iż działał on umyślnie chcąc zadać nawet ciężkie obrażenia ciała lub godząc się z ich zadaniem, lecz konieczne jest ustalenie objęcia zamiarem także skutku w postaci śmierci. Należy przy tym wykazać przesłanki, na podstawie których można stwierdzić, że sprawca ujawnił, iż skutek w postaci śmierci był objęty chociażby jego zgodą lub z zachowania jego wynika, iż nastąpienie tego skutku było mu co najmniej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 114/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można mówić o obrazie prawa materialnego, gdy wadliwość wyroku jest wynikiem błędnych ustaleń przyjętych za jego podstawę. Zarzut obrazy prawa materialnego jest uprawniony tylko wówczas, gdy polega na wadliwym jego zastosowaniu bądź niezastosowaniu w orzeczeniu opartym na prawidłowych ustaleniach faktycznych. Nie stoi to jednak na przeszkodzie kontroli instancyjnej wyroku w zakresie już konkretnych zarzutów podniesionych w uzasadnieniu apelacji, a więc pod kątem prawidłowości ustaleń fak [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, [60], 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU