STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: XII GA 429/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, wprowadzony w celu uniknięcia licznych niegdyś przypadków odrzucania ofert z powodu błahych pomyłek, dopuszcza poprawienie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opuszczeń, drobnych różnic itp. lecz wszystkie te zmiany muszą mieścić się w pojęciu „omyłki”. Z założenia zatem umyślne zastosowanie w ofercie materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 Praw [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Czynności podejmowane przez sąd administracyjny przed merytorycznym rozpoznaniem skargi - Mirosław Karpiuk, Alicja Bogusz

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mirosław Karpiuk, Alicja Bogusz Czynności podejmowane przez sąd administracyjny przed merytorycznym rozpoznaniem skargi Podstawy prawne wniesienia skargi do sądu administracyjnego Skarga do sądu administracyjnego może zostać wniesiona na podstawie art. 3 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[1], jak i na mocy przepisów szczególnych. I tak zainteresowany podmiot, którego interes prawny w zawarciu umowy koncesji doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku czynnoś [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Zakres regulowanej działalności gospodarczej - Mirosław Karpiuk

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 11, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-12-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mirosław Karpiuk Dr nauk prawnych, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Zakres regulowanej działalności gospodarczej Wstęp Regulowana działalność gospodarcza stanowi wyjątek od powszechnie stosowanej zasady swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Konstytucja RP wolność gospodarowania powołuje jako zasadę ustrojową[1], której korelatem jest swobodne kształtowanie stosunków umownych[2]. Wolność gospodarcza, jako element ładu ekonomicznego czy prawnego, powinna być trak [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 24 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: I S 18/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski – Kancelaria Civitas et Ius Wprawdzie komornik podejmował czynności, jednakże były one nieefektywne. Zaniechał natomiast podjęcia czynności mogących doprowadzić do skutecznego wyegzekwowania należności. Uzasadnia to stwierdzenie przewlekłości postępowania egzekucyjnego, a tym samym obliguje do przyznania wierzycielowi, od komornika prowadzącego postępowanie, odpowiedniej kwoty pieniężnej, na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpozn [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Decyzja administracyjna jako akt o charakterze materialnoprocesowym - dr Mirosław Karpiuk

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Mirosław Karpiuk, adiunkt, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Decyzja administracyjna jako akt o charakterze materialnoprocesowym Decyzja administracyjna jest podstawową formą prawną, za pośrednictwem której administracja publiczna konkretyzuje sytuację prawną adresata. Kodeks postępowania administracyjnego[1] podkreśla przede wszystkim charakter procesowy decyzji, niemniej jednak wskazanie w k.p.a. na decyzję, jako na akt procesowy, nie zmienia faktu, iż wywołuje ona również skutki m [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 9 lutego 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 48, Sygnatura: XXII GWzt 15/08
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. 2. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń, a podo [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: VII GC 116/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pokrzywdzonemu, którego prawo do firmy zostało naruszone m.in. poprzez użycie całej cudzej nazwy lub części nazwy, gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną ujawnił swoją nazwę w ewidencji działalności gospodarczej, przysługuje ochrona, o której mowa w art. 43[10] k.c. w sytuacji, gdy przedsiębiorca występował w obrocie pod zarejestrowaną firmą wcześniej niż naruszający. 2. Dopiero wykreślenie z ewidencji oznacza utratę statusu przedsiębiorcy. Ochrona prawa do firmy przysługuje niezależnie od [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 28 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: XXII GWzt 10/08
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Szczególnie informacja przekazywana na tablicach i banerach reklamowych musi być kompletna, a przy tym konkretna i możliwie krótka, tak aby zwracała uwagę wszystkich zainteresowanych na przedsiębiorcę. Nie może ona natomiast eksponować przedmiotu sprzedaży/naprawy, sugerując powiązania przedsiębiorcy z producentem samochodów, uprawnionym z rejestracji znaku towarowego. 2. Podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów o charakterze prestiżowym nie może w nieuczciwy sposób działać na niekorzyś [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 września 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 8, Sygnatura: I SA/Wr 399/08
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI VIII-11-2010 Przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798) jest sprzeczny z prawem wspólnotowym. Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nab [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Warszawie z dnia 2 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 68, Sygnatura: XXII GWzt 5/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za bezpodstawnie uzyskaną przez naruszyciela prawa ochronnego na znak towarowy (prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego) korzyść należy uznać wszelki zysk osiągnięty w wyniku używania w obrocie, a więc oznaczania, wprowadzania do obrotu, oferowania, przywozu, wywozu produktu oznaczonego w sposób stanowiący naruszenie – wywołujący ryzyko konfuzji co do jego pochodzenia od jednej ze stron (uprawnionego lub naruszyciela). Można bowiem przyjąć, że każdy wprowadzony na rynek produkt [...]
[pełny tekst]







POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU