STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy–Śródmieścia w Warszawie z dnia 31 lipca 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: VI C 2613/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zapisy umowy kredytu, ustalenia stron, co do istotnych elementów kontraktu, nie mogą mieć takiego kształtu, formy, treści, które: – podważają istnienie zgodnych oświadczeń woli stron, co do kwoty środków pieniężnych, jakie mają być oddane do dyspozycji kredytobiorców, – podważają możliwość, a w każdym razie w chwili podpisania umowy, nie dają pewności, co do realizacji celu, na jaki kredyt miał zostać przeznaczony, a ma to być zarazem cel ustalony w umowie i związany przecież z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 3 lipca 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I SA/Op 21/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 150 Ordynacji podatkowej ustanawia fikcję prawną doręczenia pisma. Taka forma doręczenia może być zastosowana dopiero wtedy, gdy nie ma możliwości dokonania doręczenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 3 lipca 2019 r., sprawy ze skargi P. S., na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 28 listopada 2018 r., nr (…), w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości w podatku od towarów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: VI ACa 1582/17
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla kwalifikacji roszczenia jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. nie ma znaczenia prawny charakter leżącego u jego podstaw zdarzenia ‒ może być ono czynnością prawną, czynem niedozwolonym lub jakimkolwiek innym zdarzeniem, nie wyłączając bezpodstawnego wzbogacenia, czy korzystania z cudzej rzeczy ‒ decydujący jest związek roszczenia z działalnością gospodarczą. Niewątpliwie działalność gospodarcza gminy wykonywana w ramach zadań własnych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: I SA/Rz 337/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 153 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy. Zatem sąd orzekając obecnie związany jest wykładnią prawną zawartą w tym wyroku. Dotyczy to m.in. zarówno oceny zarzutów podnoszonych w skardze co do skuteczności dokonanego zajęcia, jak też wytycznych od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 12, pozycja: 86, Sygnatura: I SA/Rz 309/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 25 listopada 2018 r. o podatku od towarów i usług stanowi zawężenie katalogu podatników podatku od towarów i usług poprzez wyłączenie z niego podmiotów publicznych. Wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników, o których mowa we wskazanych przepisach, ma charakter wyłączenia podmiotowo–przedmiotowego. Wyłączenie to zachodzi w razie łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj. podmiotowej, gdyż wyłączenie odnosi s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I SA/Po 146/1
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organy podatkowe uznając, iż zobowiązania podatkowe skarżącego, jako należności pieniężne podlegające wpisowi do Rejestru Należności Publicznoprawnych, nie uległy przedawnieniu dlatego, że zostały zabezpieczone hipoteką, dopuściły się naruszenia art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, w trybie uproszczonym w dniu 6 czerwca 2019 r., sprawy ze skargi (…), na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (…), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: I SA/Gl 83/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opłata egzekucyjna może być pobrana wyłącznie wówczas, gdy nastąpi faktyczne zajęcie wierzytelności pieniężnych. Jednocześnie ustawodawca nie zawarł jakiegokolwiek przyzwolenia do pobierania stosownych opłat egzekucyjnych także wówczas, gdy dojdzie do zajęcia rachunku bankowego, na którym nie było jakichkolwiek środków finansowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, w trybie uproszczonym w dniu 4 czerwca 2019 r., sprawy ze skargi Prezydenta Miasta C., na postanowieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 70, Sygnatura: I SA/Gd 558/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie art. 96 ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług wymaga zawiadomienia podatnika o dokonanym wykreśleniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 4 czerwca 2019 r., sprawy ze skargi A., na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 11 stycznia 2019 r., nr (…), w przedmiocie wykreślenia podatnika z ewidencji podatników podatku od towarów i usług, oddala skargę. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 maja 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: IV SAB/Po 67/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania jej wniesienie dopuszczalne jest wówczas, gdy strona uprzednio wyczerpała tryb przewidziany w art. 37 § 1 k.p.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, w trybie uproszczonym w dniu 30 maja 2019 r., sprawy ze skargi J. W., J. W. i R. T., na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta, w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość: 1. umarza postępow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 maja 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: I SA/Ol 253/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca wiąże koszty uzyskania przychodu z określonym celem, a mianowicie poniesienie tych kosztów ma doprowadzić do osiągnięcia przychodu bądź zabezpieczenia, zachowania źródła przychodu. Tym samym, aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy, to winien mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, jego zwiększenie, czy też zachowanie źródła przychodu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 30 maja 2019 r., sprawy ze skar [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, [7], 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU