STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: III AUa 2/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazany, który w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności pracował, nie jest pracownikiem w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 1999 r. apelacji Bogusława G. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 1998 r. (nr VI U 1927/98) w sprawie Bogusława G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. B. o zasiłek chorobowy, oddala apelację. Z UZASADNIENIA Bogusł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: AUa 175/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres wakacji szkolnych lub studenckich zalicza się do okresu uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej lub odbywania studiów w rozumieniu przepisu art. 63 ust. l ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 ze zm.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 1999 r. w Białymstoku apelacji Ewy P. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 130/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naprawienie błędu zawartego w decyzji wojskowego organu emerytalnego jest obowiązkiem prawnym tego organu, a postępowanie polegające na przywróceniu stanu zgodnego z prawem, nie narusza praw emeryta. Z UZASADNIENIA W decyzji ustalającej prawo do emerytury wojskowej, wydanej w dniu 19 grudnia 1995 r., Wojskowe Biuro Emerytalne w W. ustaliło wskaźnik wysokości dodatków o charakterze stałym i miesięcznej nagrody rocznej w wysokości 34,61% uposażenia zasadniczego. Dokonując ustalenia wskaźnika wys [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 130/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Stwierdzenie błędu w naliczaniu wskaźnika wysokości dodatków o charakterze stałym, obliguje wojskowy organ emerytalny - zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 10 z 1994 r., poz. 36 z późn. zm.) do naprawienia tego błędu i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. II. Takie postępowanie nie narusza praw słusznie nabytych, skoro prawo do wyższego wskaźnika było oparte na błędzie organu emerytalnego. Z UZASADNIEN [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 118/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji gdy powstanie prawa do zasiłku macierzyńskiego następuje w okresie pobierania zasiłków chorobowych - podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego ( Dz.U. nr 19, poz. 95) stanowi podstawa wymiaru pobieranych dotychczas zasiłków chorobowych. Przepis § 4 cytowanego rozporządzenia nie ma w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 1387/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 9 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 14, poz. 90) dotyczy osób zgłaszających po raz pierwszy wnioski o świadczenia w warunkach określonych w tym przepisie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 1999 r. apelacji Marii M. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie Marii M. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: III AUa 53/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 10 z 1994 r., poz. 36 ze zm.) nie uzależniają prawa do zwiększenia renty z tytułu inwalidztwa związanego z wypadkiem w służbie wojskowej od spełnienia warunków do przyznania jednorazowego odszkodowania ale od spełnienia warunków do świadczeń odszkodowych, określonych w art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: III AUz 7/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którą przyznano ubezpieczonemu świadczenie emerytalne - w drodze wyjątku w trybie art. 65 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.) - w wysokości ustawowej, podlega kontroli sądowej w zakresie ustalającym wysokość świadczenia. W tej bowiem części decyzja nie jest uzależniona od swobodnego uznania, a zatem nie jest wyłączona spod kompetencji Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: III AUz 7/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którą przyznano ubezpieczonemu świadczenie emerytalne – w drodze wyjątku w trybie art. 65 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 ze zm.) – w wysokości ustawowej, podlega kontroli sądowej w zakresie ustalającym wysokość świadczenia. W tej bowiem części decyzja nie jest uzależniona od swobodnego uznania, a zatem nie jest wyłączona spod kompetencji Sądu Okręgowego – Sądu P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: III AUa 782/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocny wyrok Sądu Rejonowego – Sądu Pracy wydany w sprawie o zmianę treści protokołu powypadkowego i ustalający, iż sporne zdarzenie jest wypadkiem przy pracy – ma znaczenie prejudycjalne i wiąże nie tylko zakład pracy, ale także organ rentowy w sytuacji, kiedy odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu pracownika spowodowanego wypadkiem w nieuspołecznionym zakładzie pracy – przysługuje od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 17 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, [62], 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU