STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: II AKa 132/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W rozumieniu art. 397 § 1 k.p.k. - ujawnienie istotnych braków postępowania przygotowawczego dopiero na rozprawie odwoławczej ma miejsce wówczas, gdy braki (dowodowe lub proceduralne) stają się wiadome dla sądu w związku z treścią rozpoznawanych apelacji stron. Sąd Apelacyjny w Lublinie, w dniu 27 czerwca 2005 r., na podstawie art. 397 § 1 k.p.k. w związku z art. 437 § 2 k.p.k., postanowił: 1. rozprawę odroczyć; 2. zakreślić Prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w L. 3-miesięczny termi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 68, Sygnatura: II AKz 172/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pierwszy wyrok skazujący wyklucza możliwość połączenia kary wymierzonej za przestępstwo popełnione przed jego wydaniem z karą wymierzoną (innym wyrokiem) za przestępstwo popełnione po jego wydaniu. Jeżeli natomiast po wydaniu pierwszego wyroku skazany dopuści się kolejnych przestępstw, to kary wymierzone za te przestępstwa, popełnione do chwili wydania drugiego wyroku, zostaną połączone w karę łączną. Tak bowiem osądzony realny zbieg przestępstw będzie podlegał jednakowej ocenie; chodzić będz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: II S 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasądzenie od Skarbu Państwa odpowiedniej sumy pieniężnej w związku ze stwierdzoną przewlekłością postępowania uzależnione jest od uznania przez sąd rozpoznający skargę, że zadośćuczynienie w tej formie stanowi in concreto spełnienie powinności dyktowanych ideą humanitaryzmu postępowania sądowego i będzie stanowić słuszną rekompensatę za krzywdzące swą nadmiernością negatywne doznania moralne i przeżycia psychiczne wnioskodawcy, wiarygodnie i przekonywająco wykazane przez niego w treśc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 137/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli w akcie oskarżenia (choćby na skutek przeoczenia) oskarżyciel publiczny pominął jakikolwiek czyn, nawet jeśli był on przedmiotem postępowania przygotowawczego w jego zakresie in personam, to postępowanie karne w tym przedmiocie, zgodnie z dyspozycją art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., toczyć się nie może. A jeśli się toczyło i zakończone zostało orzeczeniem, to w tym zakresie jest ono dotknięte bezwzględnym uchybieniem odwoławczym (art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.). Z UZASADNIENIA (...) P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie dnia 14 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 101/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O rażącej niesprawiedliwości wyroku sądu odwoławczego w zakresie wymiaru kary (a tej kwestii dotyczy wszak wyrok łączny) można byłoby ewentualnie mówić np. w przypadku orzeczenia w utrzymanym w mocy wyroku sądu pierwszej instancji jaskrawo nieadekwatnego do poczynionych ustaleń rodzaju kary, zupełnie nieuzasadnionego odstąpienia od wymierzenia kary itp. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2005 r., sprawy Piotra D., w przedmiocie wyroku łącznego, z powodu apelacj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 31, Sygnatura: II AKzw 273/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wydanie wyroku łącznego, obejmującego wchodzące w jego skład odrębne wyroki, którymi orzeczono kary pozbawienia wolności, z odbycia reszty których skazany został warunkowo zwolniony, nie może być uznane za nową lub poprzednio nieznaną okoliczność istotną dla rozstrzygnięcia, w rozumieniu art. 24 § 1 k.k.w. Późniejszy w dacie, w stosunku do postanowienia o warunkowym zwolnieniu, wyrok łączny nie jest bowiem nową okolicznością, a nowym orzeczeniem podlegającym wykonaniu. 2. Postanowienie o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 123/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w myśl art. 44 § 8 k.k. przedmioty objęte przepadkiem przechodzą na własność Skarbu Państwa, przeto i w tym zakresie zaskarżone rozstrzygnięcie należało zmienić z urzędu - w związku z apelacją prokuratora. Orzeczenie przepadku przedmiotów, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, jak i w art. 44 § 2 k.k. ma charakter konstytutywny. Ze względu na treść art. 44 § 8 k.k. rozstrzygnięcie "o przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa" nie m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 86/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kastet nie może być zaliczony z samej tylko definicji – tak jak broń palna czy nóż – do przedmiotów niebezpiecznych w takim znaczeniu jakie określa przepis art. 280 § 2 k.k. Konieczne jest ustalenie, że określony przedmiot, którym sprawca rozboju się posługuje, ma właściwości porównywalne w swym niebezpieczeństwie dla życia człowieka co broń palna lub nóż. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2005 r., sprawy z wniosku P. A. K., oskarżone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 maja 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 95/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zabicie człowieka z broni palnej nie jest koniecznym warunkiem przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 148 § 2 pkt 4 k.k., bowiem przepis ten stanowi o zabójstwie z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, co oznacza, że wystarczającą przesłanką takiej kwalifikacji jest oddanie strzału do człowieka bez względu na osiągnięty tym sposobem skutek, a więc wykorzystanie broni palnej zgodnie z jej przeznaczeniem, wszelako pod warunkiem, że śmierć ofiary była następstwem kontynuowania innyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 maja 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 114/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sformułowanie "uzasadniona obawa", użyte w art. 604 § 1 pkt 7 k.p.k., oznacza taki poziom prawdopodobieństwa, które - po pierwsze, wynika z ujawnionych faktów lub informacji o faktach, a po drugie - które w wystarczającym stopniu pozwala na obiektywną ocenę realności zagrożenia w państwie wzywającym. 2. Potrzeba przeprowadzenia niezbędnych dowodów w postępowaniu uregulowanym w rozdziale 65 Kodeksu postępowania karnego zachodzi tylko wtedy, gdy wymagają tego prawnomaterialne przesłanki mer [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, [62], 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU