STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 126, Sygnatura: II SA/Po 3076/01
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z późn. zm.) w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 6 działu III ustawy do nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. nr 3, poz. 17 z późn. zm.), nie narusza zasady równości określonej w art. 32 w związku z art. 2 Kon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 109, Sygnatura: II SA/Po 3076/01
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.) w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału III ustawy o gospodarce nieruchomościami do nieruchomości przejętych na ręce Skarbu Pastwa na podstawie art. 3 i art. 6 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. (Dz.U. nr 3 z 1946 r. poz. 17 ze zm.) nie narusza zasady równości (art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 46, Sygnatura: II SA 1573/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jest dopuszczalne, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniające podjęcie takiej decyzji o cofnięciu powstały po wejściu w życie tego przepisu. Z UZASADNIENIA Waldemar G. uzyskał w dniu 22 września 1998 r. zezwolenie od Prezydenta Miasta W. na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową marki Peugeot. Proto [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 27, Sygnatura: III SA 999/02
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla upływu okresu przedawnienia bez znaczenia są takie czynności organu podatkowego jak wszczęcie postępowania podatkowego, czy wydanie decyzji deklaratoryjnej na podstawie art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 Ordynacji podatkowej określającej wysokość zobowiązania podatkowego powstałego z mocy prawa. Nie ma więc znaczenia fakt wydania tego rodzaju decyzji przez organ pierwszej czy drugiej instancji (art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 z 1997 r., poz. 926 z p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 137, Sygnatura: II SA/Po 2935/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strona postępowania powinna mieć możliwość kwestionowania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania, przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2004 r., sprawy ze skargi R. D., na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 lipca 2001 r., nr OZK-7144/218/01/569, w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych, uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 127, Sygnatura: I SA/Po 1069/02
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spadkobierca w zakresie nabytych praw i obowiązków majątkowych (w tym zaległości podatkowych) wstępuje w miejsce spadkodawcy, stając się podatnikiem, a więc podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2004 r., sprawy ze skargi Z. D., na decyzję Izby Skarbowej z dnia 27 lutego 2002 r., nr NNU/4408-OF-U-1/02, w przedmiocie umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie o umorzenie zaległości podatkowych, uchylił [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 108, Sygnatura: I SA/Po 1069/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spadkobierca w zakresie nabytych praw i obowiązków majątkowych (w tym zaległości spadkowych) wstępuje w miejsce spadkodawcy stając się podatnikiem, a więc podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 154, Sygnatura: 4/II SA/Po 2428/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro żaden z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie daje podstaw do przyjęcia, że statut szkoły jest aktem prawa miejscowego, to brak jest podstaw do jego publikacji w dzienniku urzędowym województwa (art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – tekst jedn. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.). Nie może być też tak, by pierwszy statut szkoły, nadany w oparciu o art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 marca 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 120, Sygnatura: I SA/Łd 1707/02
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r. (Dz.U. nr 175 z 2002 r., poz. 1435), która między innymi określała warunki do stosowania stawek celnych obniżonych dla towarów sprowadzonych z Estonii, do chwili jej ogłoszenia nie należała do źródeł powszechnie obowiązującego prawa (art. 87 ust. 1 i art. 91 ust. 1 Konstytucji). Wobec tego, że strony Umowy postanowiły jednak o jej prowizorycznym stosowaniu od dnia 1 stycz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 15 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: V Gz 40/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy wystrzegać się utożsamiania kategorii "wynagrodzenie adwokata" oraz "zwrot kosztów procesu obejmujących wynagrodzenie adwokata", bowiem sąd rozstrzygając o kosztach procesu orzeka nie na temat treści o zastępstwo procesowe, lecz na temat zakresu obciążenia przeciwnika stron tej umowy, ustalając "wynagrodzenie zwracalne", będące czymś innym od "wynagrodzenia umówionego". [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, [65], 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU