STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 87, Sygnatura: XX GR 19/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawozdanie przyjmującego zlecenie przewidziane w art. 740 k.c. powinno obejmować przedstawienie dokonanych czynności, udokumentowane zestawienie wydatków i przychodów oraz rozliczenie z rzeczy i pieniędzy otrzymanych od dającego zlecenie (art. 741 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 28 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 97, Sygnatura: XVII Amr 58/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praktyką monopolistyczną zakładu telekomunikacji z art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym jest domaganie się, pod rygorem rozwiązania umowy, abonamentu telefonicznego bez zachowania terminu wypowiedzenia, aby nowy abonament uregulował długi swego poprzednika, po którym przejął abonament, chociażby nawet umowa zawarta między zakładem telekomunikacji, a nowym abonamentem zawierała jego oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem wykonywani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 8 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 112, Sygnatura: XVII Amr 15/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotą porozumienia pionowego, łączącego podmioty uczestniczące na różnych szczeblach obrotu towarowego, jest złożenie przez nie zgodnego oświadczenia woli lub dokonanie w innej formie uzgodnień w zakresie sprzecznego z prawem ograniczenia konkurencji. Tego uzgodnionego zachowania nie zmienia okoliczność realizacji porozumienia pionowego przez poszczególnych uczestników za pośrednictwem im tylko właściwych instrumentów wynikających z usytuowania na danym szczeblu obrotu towarowego - po stronie p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 28 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 128, Sygnatura: XVII Amr 61/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Węzeł grupowy jest urządzeniem technicznym służącym jedynie potrzebom technologicznego rozdzielania przez dostawcę energii cieplnej kilku odbiorcom, nie zaś miejscem dostarczenia ciepła. Miejscem dostarczenia ciepła, w tym także w sytuacji dostarczania go za pośrednictwem węzła grupowego, jest pierwszy od strony grupowego węzła cieplnego kołnierz zaworu lub zasuwy, odcinający urządzenia dostawcze od urządzeń odbiorcy. Narzucenie przez dostawcę w umowie z odbiorcą, aby miejscem dostarczania ciepł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 129, Sygnatura: V Gr 32/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku ogłoszenia upadłości (gdy ogłoszenie nastąpiło w dacie wniesienia pozwu lub późniejszej), sąd zawiesza postępowanie z urzędu (art. 174 § 1 pkt 5 k.p.c.). Nieodzowność wydania tego postanowienia zachodzi w szczególności wówczas, gdy syndyk masy upadłości samodzielnie zgłasza przystąpienie do sprawy jako następca procesowy strony. Ponadto wówczas sąd w kolejnym punkcie postanowienia orzeka jednocześnie o podjęciu postępowania z udziałem tego syndyka. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 130, Sygnatura: V Ga 25/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli powód dochodzi wierzytelności pieniężnej (art. 485 § 1 k.p.c.) przez wniesienie pozwu w postępowaniu nakazowym (art. 482 k.p.c.), a zatem zawierającego wniosek o wydanie nakazu zapłaty (art. 488 § 1 k.p.c.), a spełnione są przesłanki uzyskania przez niego tego nakazu, to wówczas dopiero sad wydaje ten nakaz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 11 maja 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: V Gr 1/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ograniczenie żądania jest równoznaczne z częściowym cofnięciem powództwa. Skoro w omawianym zakresie, oświadczenie procesowe powoda nie jest ograniczeniem lub cofnięciem powództwa w rozumieniu art. 203 oraz art. 479/^13 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, lecz pomimo identycznej nazwy co innego oznacza, to nie stosuje się do niego reguł procesowych wynikających z art. 203 i 479/^13 Kodeksu postępowania cywilnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 5 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: V Gz 37/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja zwrotu kosztów procesu na rzecz przeciwnika jest instytucją procesową i jedynie zasady lub przepisy Kodeksu postępowania cywilnego mogą stanowić podstawę określenia rozmiaru obowiązku tego zwrotu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego – Sądu Antymonopolowego z dnia 11 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: XVII Amr 45/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja Urzędu Antymonopolowego, wydana w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, określająca praktykę monopolistyczną w sposób nieprecyzyjny, stwarzający możliwość różnej interpretacji przy jej wykonaniu i nakładająca na stronę obowiązek zaniechania tak sprecyzowanej praktyki monopolistycznej, nie ma waloru wykonawczego, co czyni tę decyzję wadliwą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 25 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: XVII Amr 51/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podlega zalegalizowaniu w świetle art. 6 z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. Nr 89 z 1991 r., poz. 403) praktyka monopolistyczna Telekomunikacji Polskiej S.A., polegająca na pobieraniu od kontrahentów nie przewidzianych w cenniku opłat z tytułu wykonywania usług abonamentu telefonicznego, zaliczam następnie w późniejszym okresie na poczet opłat telefonicznych, jeżeli pozwala to przyspieszyć rozwój telekomunikacji kraju i w lepszym stopniu zaspokoić w tym [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, [67], 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU