STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 18 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: V GC 134/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strony nie mają obowiązku wszczynać procesu i dokonywać w nim celowych czynności, a jedynie mają taką możność i powinny ją faktycznie posiadać. Gdy nie wykorzystają tej możności, to ich obrona zazwyczaj nie zostaje uwzględniona. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 10 maja 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: XVII Amr 75/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmowa zawarcia umowy przez podmiot gospodarczy o pozycji dominującej na rynku może stanowić przejaw praktyki monopolistycznej. Decydująca w tej mierze może być w szczególności proponowana przez podmiot dominujący, nie przyjęta z kolei przez drugą stronę, ocena prawna treści spornych warunków umowy w świetle przesłanek z art. 3531 k.c., określających granice swobody umów. Jeżeli treść warunków umowy proponowanych przez podmiot o pozycji dominującej na rynku nie narusza powołanego wyżej przepisu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 26 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 65, Sygnatura: XVII Amr 73/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nietrwały charakter posiadania przez podmiot gospodarczy udziału rynku przekraczającego 40%, będącego jedynie następstwem stosowania przez okres przejściowy cen znacznie niższych niż konkurenci, obala domniemanie prawne wynikające z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. Nr 89 z 1991 r., poz. 403) w związku z art. 234 k.p.c. w zakresie posiadania pozycji dominującej na rynku. Pozycja dominująca to taka pozycja siły rynkowej danego pod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 29 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 80, Sygnatura: V Gr 5/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nakaz stosowania zasad wynikających z § 38 - 44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych ( Dz. U. Nr 31, poz. 170) w sposób wyraźny zabrania bezpośredniego i dosłownego stosowania tych przepisów. Oznacza bowiem zalecenie ujawnienia i ukształtowania tych zasad oraz zastosowanie ich właśnie, a nie wprost przepisów, z których wynikają. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 10 lipca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 92, Sygnatura: VII Gr 53/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 181 § 1 k.h., zbycie lub zastawienie udziału, umowa spółki może uzależnić od zezwolenia spółki albo w inny sposób ograniczyć. Przepis ten nie dopuszcza jednak całkowitego umownego wyłączenia prawa wspólnika do rozporządzenia udziałem (por. art. 57 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 8 maja 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 102, Sygnatura: XX Gr 143/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powództwo posesoryjne opiera się wyłącznie na posiadaniu i przysługuje tylko posiadaczowi. Decyduje o tym art. 344 § 1 k.c. Posiadanie nie jest prawem podmiotowym, a tylko stanem faktycznym i dlatego przepis art. 478 k.p.c. nakazuje sądowi badanie w sprawach o naruszenie posiadania jedynie ostatniego stanu posiadania i faktu jego naruszenia, bez rozpoznawania samego prawa oraz dobrej wiary pozwanego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 30 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 119, Sygnatura: V Gr 44/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żadne okoliczności lub zdarzenia nie mogą zwolnić dłużnika od odpowiedzialności za opóźnienie, z wyjątkiem wyraźnej umowy stron (oczywiście poza przypadkami wygaśnięcia zobowiązania, kończącymi przebieg opóźnienia). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 30 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 16, Sygnatura: V Gr 11/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy wykładni art. 488 k.c. należy raczej zwrócić uwagę, że przepis ten ustanawia zasady określania kolejności świadczeń, tj. czy świadczenia powinny być spełnione jednocześnie, czy też wcześniej powinno być spełnione świadczenie jednej ze stron (pieniężne lub niepieniężne). Przepis ten jednak w ogóle nie dotyczy zagadnienia terminów spełnienia tych świadczeń. Ustanowienie kolejności nie oznacza ustanowienia terminów. W tym sensie raczej przepisy art. 455 i 476 k.c. są szczególnie wobec art. 488 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 17, Sygnatura: V Gr 10/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przejęcie długu powoduje wstąpienie przejemcy w sytuację prawną dawnego dłużnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 18, Sygnatura: VI Gz 3/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązujący stan prawny nie pozwala na przyjęcie dopuszczalności odrębnego zaskarżenia postanowienia sądu I instancji w przedmiocie kaucji, wydanego na podstawie art. 294 § 2 Kodeksu handlowego, ze względu na brak wyraźnego uregulowania, tj. wskazania wprost dopuszczalności zaskarżenia z równoczesnym brakiem możliwości zastosowania art. 394 § 1 k.p.c. Stosowanie w tym zakresie od tychże postanowień przepisów o postępowaniu zabezpieczającym, określających wyraźnie w art. 741 k.p.c. możliwość za [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, [68], 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU