STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 października 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 222/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żadne przepisy nie rozróżniają prawa do renty inwalidzkiej wypadkowej z tytułu wypadku przy pracy i odrębnie z tytułu wypadku w drodze do pracy. W obu przypadkach jeśli zdarzenie-wypadek skutkuje inwalidztwo, istnieje prawo do renty inwalidzkiej wypadkowej. Zbędnym przeto było przekazywanie sprawy Sądowi Rejonowemu o ustalenie zdarzenia za wypadek przy pracy. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w L., przy ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 26 lutego 1997 r. oddalił odwołanie Wacława G. odn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III APr 16/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz.U. nr 4 z 1990 r., poz. 19) wynika, że ma ona zastosowanie do zakładów pracy, w których następuje zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi. Istotnym więc w sprawie jest zagadnienie, czy u strony pozwanej nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia w sensie rozumianym przez ustawodawcę, a dalej czy w przypadku przyjęcia, ze istotnie takowe nastąpiło, obję [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: AUr 9/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazywanie obowiązków w zakresie wypłaty świadczeń krótkotrwałych zakładom pracy przez ich jednostronne powierzenie przez ZUS nie budzi wątpliwości, skoro ustawodawca na określenie tej czynności użył słowa nie zawierającego elementu zgody drugiej strony. Wyraz „powierzenie” w języku polskim znaczy bowiem tyle co „zlecenie komuś jakiejś funkcji, wykonanie czegoś, poddanie czegoś lub komuś swojej władzy, kompetencji (...) i bez znaczenia dla dokonania tej czynności jest zgo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APr 5/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 361 § 1 k.p. wynika, że niezbędną przesłanką przyznania odszkodowania jest otrzymywanie wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, gdyż ono stanowi podstawę do obliczenia odszkodowania. Skoro powódce nie przysługiwało wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, brak jest podstaw od zasądzenia odszkodowania. Celem tego przepisu jest wyrównanie pracownikowi szkody, którą poniósł wskutek braku świadczenia pracy wobec skrócenia przez zakład pracy wypowiedzenia. Z UZASADNIENIA
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyroki Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APr 5/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art.361 § 1 k.p. wynika, że niezbędną przesłanką przyznania odszkodowania jest otrzymywanie wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, gdyż ono stanowi podstawę do obliczenia odszkodowania. Skoro powódce nie przysługiwało wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, brak jej podstaw od zasądzenia odszkodowania. Celem tego przepisu jest wyrównanie pracownikowi szkody, którą poniósł wskutek braku świadczenia pracy wobec skrócenia przez zakład pracy wypowiedzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III APr 16/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art.1 ust.1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.(Dz.U. Nr 4 z 1990 r., poz.19) wynika, że ma ona zastosowanie do zakładów pracy, w których następuje zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi. Istotnym więc w sprawie jest zagadnienie, czy u strony pozwanej nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia w sensie rozumianym przez ustawodawcę, a dalej czy w przypadku przyjęcia, że istotnie takowe nastąpiło, objęło o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUr 8/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazywanie obowiązków w zakresie wypłaty świadczeń krótkotrwałych zakładom pracy przez ich jednostronne powierzenie przez ZUS nie budzi wątpliwości , skoro ustawodawca na określenie tej czynności użył słowa nie zawierającego elementu zgody drugiej strony. Wyraz „powierzenie” w języku polskim znaczy bowiem tyle co „zlecenie komuś jakiejś funkcji, wykonanie czegoś, poddanie czegoś lub komuś swojej władzy, kompetencji (...) i bez znaczenia dla dokonania tej czynności jest zgod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III APr 2/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubytkiem naturalnym w gospodarce magazynowej jest strata spowodowana przechowywaniem towaru, jego obrotem lub transportem. Ubytki te mogą dotyczyć wagi, objętości, jakości, wymiaru towaru i są one spowodowane jego wysychaniem, topieniem się, rozmrażaniem, wietrzeniem, wyciekaniem, rozdrabnianiem, rozważaniem, rozlewaniem i innymi okolicznościami powodującymi ich zmianę ilościową i jakościową. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego Gdańsku z dnia 28 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: III APr 5/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 395 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (...) czynności prawne w zakresie stosunku pracy dyrektora przedsiębiorstwa wykonuje organ, który powołał dyrektora, a więc rada pracownicza (art. 38 ust. 1 ustawy). Dotyczy to również tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa. Kompetencje w tym zakresie przysługują radzie pracowniczej jako ciału kolegialnemu, a nie jej przewodniczącemu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III APr 24/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron z powodów wymienionych w art. 1 ust. z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (...) nie pozbawia powódki uzyskiwania uprawnień do odprawy w związku z treścią art. 11 tejże ustawy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU