STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Sąd Antymonopolowy z dnia 22 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 40, Sygnatura: XVII Amr 3/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot o pozycji dominującej na rynku powinien traktować swych kontrahentów zasadniczo w sposób równoprawny. Domaganie się przez dominującego na rynku dostawcę energii cieplnej, w sposób wybiórczy i dowolny od niektórych tylko podmiotów gospodarczych spośród wielu innych o złej kondycji finansowej, płacenia zaliczek na poczet bieżących dostaw (art. 490 § 1 k.c.), a następnie wobec nie spełnienia tego żądania wypowiedzenia umowy i zaprzestanie dostaw, może być uznane za przejaw dyskryminującej o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Sąd Antymonopolowy z dnia 6 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 41, Sygnatura: XVII Amr 26/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Odpowiadające wymogom Kodeksu postępowania administracyjnego podanie o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną (prawomocną) decyzją Urzędu Antymonopolowego, wydaną w trybie art.8 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, jest alternatywnym - w stosunku do odwołania wniesionego na podstawie art. 10 ust. 1 w/w ustawy - trybem weryfikacji prawidłowości decyzji Urzędu Antymonopolowego.2. Do odwołania od decyzji Urzędu Antymo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 3 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 42, Sygnatura: V Gr 2/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na samodzielny byt roszczenia o odsetki za opóźnienie, wierzyciel uprawniony jest do ich żądania zarówno przed, jak i po dokonaniu zapłaty długu głównego tj. w trakcie biegu opóźnienia i po jego ustaniu, oraz oczywiście bez uzależnienia tego uprawnienia od żądania odsetek za opóźnienie w spełnieniu innych długów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 12 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 43, Sygnatura: V Gr 18/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zasadzie wierzyciel nie jest uprawniony do wyznaczenia terminu zapłaty poniżej 14 dni. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 10 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 44, Sygnatura: V Gz 18/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłącznie ustawa o PKP i oparty na tej ustawie statut, określa osoby upoważnione do powoływania i odwoływania pełnomocników procesowych kolei lub jej jednostek organizacyjnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego -Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 6 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 56, Sygnatura: XVII Amr 8/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykracza poza zakres kompetencji samorządu aptekarskiego i narusza art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym podjęcie przez statutowe organy tego samorządu uchwał, zmierzających do podziału rynku według kryteriów terytorialnych i podmiotowych, a w szczególności określających strategię ograniczania dostępu do rynku dla nowo powstających aptek poprzez negatywne opiniowanie koncesji w sytuacji nie spełniania przez nowopowstającą aptekę określo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 23 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 57, Sygnatura: V Gr 20/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 47914 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd I instancji, po uzyskaniu odpowiedzi na pozew, jest upoważniony do oceny, że pozwany zgłosi wszelkie dostępne mu zarzuty i dowody, zatem już nie powoła dalszych. Praktycznie bowiem moment udzielenia odpowiedzi na pozew w sprawach gospodarczych został przez ustawodawcę zrównany w skutkach procesowych z momentem poprzedzającym zamknięcie rozprawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 3 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 103, Sygnatura: XVII Amr 15/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak podstaw dla uruchomienia przepisów ustawy antymonopolowej, jeżeli zachowanie mające postać praktyki monopolistycznej dotyczy obszaru nie noszącego znamion dostatecznie wyodrębnionego rynku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 3 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 104, Sygnatura: XVII Amr 18/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Informacja konkurenta, na którego żądanie wszczęto postępowanie administracyjne o udzieleniu przez uczestniczące w tym postępowaniu podmioty konkurencyjne korzyści finansowych przedsiębiorstwom detalicznym za ułatwienie w handlu, niedostępnych jednakże dla wszystkich innych konkurentów, uzasadnia prowadzenie przez Urząd Antymonopolowy postępowania zmierzającego do ustalenia, czy pomiędzy podobnie zachowującymi się na rynku konkurentami doszło do zawarcia zakazanego prawem porozumienia monopol [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sadu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 19 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 129, Sygnatura: V GR 16/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z samej istoty weksla oraz wyraźnego przepisu art.33 Prawa wekslowego wynika nieważność weksli z kilkunastępującymi po sobie terminami płatności. Zasady te odnoszą się zarówno do weksla własnego jak i trasowanego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, [69], 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU