STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Pojęcie „przewlekłości postępowania” w świetle orzecznictwa sądowego - dr Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „przewlekłości postępowania” w świetle orzecznictwa sądowego - dr Czesław Paweł Kłak Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki[1] przewiduje (art. 2 ust. 1), że strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy be [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Przesłuchanie małoletniego w trybie art. 185a i art. 186b k.p.k. - Izabella Trojnar–Wiciejowska

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłuchanie małoletniego w trybie art. 185a i art. 186b k.p.k. - Izabella Trojnar–Wiciejowska Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Rzeszowski Przesłuchanie małoletniego w trybie art. 185a i art. 186b k.p.k. Uwagi ogólne Bezspornym wydaje się fakt, iż ustalenie prawdy materialnej jest podstawowym zadaniem postępowania zarówno karnego, jak i cywilnego. By osiągnąć postawiony przez prawo cel, czynność procesową, jaką jest pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

ARTYKUŁ OKOLICZNOŚCIOWY Z OKAZJI XX-LECIA POWOŁANIA SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ARTYKUŁ OKOLICZNOŚCIOWY Z OKAZJI XX-LECIA POWOŁANIA SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU Sądy Apelacyjne powróciły do struktury polskiego sądownictwa w konsekwencji zmian ustrojowych, które zapoczątkowały ustalenia przyjęte podczas obrad „okrągłego stołu”. Dokonana przez Sejm w dniu 7 kwietnia 1989 r. zmiana konstytucji wprowadziła zasadę nieusuwalności sędziego i nowy organ stojący na czele struktury sądowej – Krajową Radę Sądownictwa, gwaranta jego niezawisłości. Ustawą z dnia 13 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

ARTYKUŁ OKOLICZNOŚCIOWY Z OKAZJI XX-LECIA POWOŁANIA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ARTYKUŁ OKOLICZNOŚCIOWY Z OKAZJI XX-LECIA POWOŁANIA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU Z dniem 1 października 1990 r. rozpoczął swoją działalność Sąd Apelacyjny w Gdańsku. A potem upłynął jego działalności dzień – pierwszy, drugi, trzeci,… tydzień – pierwszy, drugi,…, miesiąc – pierwszy, drugi, …., rok – pierwszy, drugi, …., dziesiąty, …., piętnasty, aż w końcu upłynął i rok dwudziesty. W takiej chwili chciałoby się więc powiedzieć, że wszystko, co [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Sądy Apelacyjne – dwadzieścia lat później - Andrzej Niedużak

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 13, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądy Apelacyjne – dwadzieścia lat później - Andrzej Niedużak Transformacja ustrojowa Polski, której symbolicznym początkiem były częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu z dnia 4 czerwca 1989 r. objęła także, co oczywiste, wymiar sprawiedliwości. Dokonana ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. zmiana obowiązującej wówczas konstytucji stwierdzała, że wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne i sądy szczególne[1] . Tym samym jednolite określenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organ egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym - Oksana Ievsiukowa, Małgorzata Tokaj

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 14, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organ egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym - Oksana Ievsiukowa, Małgorzata Tokaj Wstęp Skuteczność działania administracji publicznej jest mierzona możliwością zagwarantowania wykonania obowiązków publicznoprawnych nakładanych w drodze aktów administracyjnych, w związku z czym administracja została wyposażona w stosowny aparat zapewniający możliwość egzekwowania nakazów i zakazów zawartych w tych aktach[1]. Administrac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Nawiązywanie stosunku pracy - mgr Zofia Paderewska

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 15, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawiązywanie stosunku pracy - mgr Zofia Paderewska 1. Źródła prawa pracy W systemie prawa pracy podstawowym i najważniejszym źródłem prawa pracy, regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. nr 21 z 1998 r., poz. 94 ze zmianami). Określa on w szczególności charakter i warunki stosunku pracy, obowiązki pracodawcy względem pracownika, a także pracownika względem pracodawcy. Kodeks pracy potocznie nazywany jest & [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

DWIE ROCZNICE - Michał Kłos

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 12, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
DWIE ROCZNICE - Michał Kłos W bieżącym roku upływa dwudziesta rocznica funkcjonowania sądów apelacyjnych, w tym Sądu Apelacyjnego w Łodzi. W dniu 10 sierpnia 1990 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa[1]. W dniu 23 sierpnia 1990 r. we [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Artykuł okolicznościowy z okazji XX-lecia powołania Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł okolicznościowy z okazji XX-lecia powołania Sądu Apelacyjnego w Warszawie Dobre i stabilne prawo to fundament każdego państwa. Szczególnie jest to istotne dzisiaj, w dobie współczesnych zagrożeń. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa bez przepisów prawnych, które stanowią przecież regulator życia społecznego. Właśnie od dobrego i stabilnego prawa zależy funkcjonowanie państwa i jego rozwój gospodarczy. Wiele niedomagań w naszym życiu politycznym i właśnie gospodarczym to w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

„Handel ludźmi – problematyka prawna” - Mirosław Karpiuk, dr, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 09-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Handel ludźmi – problematyka prawna” - Mirosław Karpiuk, dr, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Ubocznym skutkiem przemian zachodzących w Polsce jest nasilenie się mało spotykanych wcześniej rodzajów przestępczości, do których należy zaliczyć handel ludźmi[1. Z pewnością będzie to przestępstwo, które znacznie się uaktywniło w okresie transformacji ustrojowej w RP. Handel ludźmi stanowi problem w wielu państwach i często posiada on wymiar międzynarodowy. W związku z czym po [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, [8], 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU