STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II OPS 2/15
Data wprowadzenia do systemu: 06-12-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółdzielnia mieszkaniowa wykonująca zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222, ze zm.), posiada tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane, w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, ze zm.), w zakresie eksploatacji i utrzymania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 109, Sygnatura: I GSK 46/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poddanie nabytego alkoholu etylowego procesom technologicznym o charakterze produkcyjnym powoduje powstanie nowego wyrobu akcyzowego (napoju alkoholowego) przynależnego do innego kodu CN. Oznacza to, że mamy do czynienia z nowym wyrobem akcyzowym i obowiązek podatkowy z tytułu produkcji wyrobów akcyzowych powstanie w stosunku do wyprodukowanego alkoholu etylowego (wódki, whisky), a nie alkoholu etylowego zużytego w toku tej produkcji. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 20 paź [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: II GSK 721/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakt umieszczenia przewożonego towaru w dwóch oddzielnych skrzyniach jednoznacznie wskazuje na niespełnienie warunku określonego w art. 2 pkt 35b Prawa o ruchu drogowym. 2. Fakt posiadania przez stronę zezwolenia danej kategorii pozostaje bez wpływu na sposób ustalenia przekroczenia dopuszczalnych parametrów pojazdu w sytuacji, gdy wymiary pojazdu wyliczone podczas kontroli przekroczyły parametry tzw. „dozwolone”, czyli określone posiadanym przez stronę zezwoleniem. Naczelny S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: II OSK 3156/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 32 ust. 1 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji nie daje podstaw do stopniowania jego naruszenia, zatem każde, nawet jednorazowe odstępstwo od powinności przechowywania i noszenia broni w sposób umożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych, stwarza podstawę do wydania decyzji o cofnięciu pozwolenia na posiadanie broni zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 4 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji. 2. Należyty dozór nad bronią palną powinien być dochowany przez cały okres jej posiadania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 82, Sygnatura: I OSK 1924/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wiadomość została prawidłowo nadana na oficjalny adres poczty elektronicznej organu, to znaczy, że dotarła ona do adresata. Dla zastosowania tego domniemania kluczowe jest ustalenie, czy wniosek został w ogóle wysłany drogą elektroniczną. Dopiero potwierdzenie tego faktu pozwala przenieść ciężar dowodu, że wniosek nie został doręczony, na organ administracji, na którego adres poczty elektronicznej skierowany został wniosek. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 16 wrześn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 89, Sygnatura: II GSK 416/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W kontekście art. 140aa ust. 4 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), sąd I instancji stwierdził, że to przewoźnik znając parametry wagowe pojazdu powinien podejmować niezbędne działania, w tym odnoszące się do procesu załadunku towaru jak i ustalenia odpowiednich relacji z kontrahentami, aby wykonywany przez niego przewóz nie naruszał odpowiednich dla danej kategorii norm. Zauważyć należy, że znaczne fizyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 91, Sygnatura: II GSK 111/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 92a ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.), wskazuje na jakich zasadach odpowiadają podmioty (wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, tacy jak: spedytorzy, załadowcy itd.) inne, niż podmiot wykonujący przewóz drogowy – za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Odpowiadają oni tylko wówczas – gdy okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 90, Sygnatura: II GSK 2163/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma znaczenia fakt, że badania okresowe tachografu w pojeździe dokonane zostały już po kontroli i nie wykazały żadnych uchybień w jego funkcjonowaniu. Dla zaistnienia deliktu administracyjnego określonego w art. 92a ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.), a także lp.6.1.4. zał. nr 3 do ww. ustawy, ważne jest samo już tylko dopuszczenie do wykonywania przewozu pojazdem z niesprawdzonym w terminie tachografem. G [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 83, Sygnatura: I OSK 2177/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotą skierowania na badania lekarskie w trybie przepisu art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), nie jest dodatkowy obowiązek poddania się takiemu badaniu w związku z popełnieniem wykroczenia drogowego, ale zaistnienie takich okoliczności w ogóle, które budzą wątpliwości co do stanu zdrowia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami. Stan psychiczny i emocjonalny kierującego pojazdem nie jest bow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 84, Sygnatura: I OSK 1345/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie wystarczą same wątpliwości, że kierujący może być w takim stanie, który nie gwarantuje bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Okoliczności ustalone przez organ muszą z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazywać, że w stosunku do kierującego mogą występować przeciwwskazania zdrowotne co do jego dalszego udziału w ruchu w takim charakterze. Wątpliwości te muszą być poparte ustaleniami na okoliczność ewentualnych schorzeń lub wad zdrowia kierującego pojazdami. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozp [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, [8], 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU