STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w Kodeksie postępowania cywilnego (od dnia 22 grudnia 2004 r.) - Mgr Alicja Bogusz

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 7, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w Kodeksie postępowania cywilnego (od dnia 22 grudnia 2004 r.) - Mgr Alicja Bogusz 1. Charakter prawny oraz cel wprowadzenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Wobec stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 grudnia 2001r., SK 18/00[1], że należy uregulować ustawowo tryb ustalania niezgodności z prawem indywidualnych rozstrzygnięć oraz że niezgodne z prawem akty nor [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 67, Sygnatura: VII SA/Wa 671/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku stwierdzenia na podstawie informacji o podjętych interwencjach medycznych, przypadkach zatruć tzw. dopalaczami, czy wzrastającej w sposób nagły liczbie osób hospitalizowanych, u których stwierdzono zażycie tzw. „produktów kolekcjonerskich” („dopalaczy”), organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do których obowiązków ustawowych należy ochrona zdrowia publicznego poprzez m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: II SA/Wa 1088/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reglamentacyjny charakter ustawy o broni i amunicji wynika w szczególności z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i szeroko rozumianego porządku publicznego. Nie może zatem oznaczać uprawnienia osoby spełniającej kryteria formalne do uzyskania pozwolenia na broń do uzyskania pozwolenia na nieograniczoną ilości egzemplarzy broni, według tylko jej uznania. Gdyby taka regulacja była zamysłem ustawodawcy, to przepis art. 12 ust. 1 ustawy byłby zbędny. Wystarczałoby bowiem ogólne pozwolenie, przesądza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: II SA/Wa 935/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ocenie zagrożenia życia lub zdrowia osoby starającej się z tej przyczyny uzyskać pozwolenie na broń bojową do ochrony osobistej, nie decydują jej subiektywne oceny rozmiaru tego zagrożenia, ale obiektywne czynniki weryfikowalne przez organy Policji. Na podstawie takich czynników organ Policji, w drodze uznania administracyjnego, podejmuje decyzję w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania pozwolenia na określoną broń bojową do ochrony osobistej. Zaznaczyć tu należy, iż w prawie polskim nie pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: I OSK 1238/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno postępowanie o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej z udziałem publiczności, jak i postępowanie w przedmiocie zakresu jej przeprowadzenia, dotyczy jedynie sytuacji prawnej organizatora. Zakaz, o którym stanowi art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, dotyczy ściśle określonego podmiotu, a więc organizatora imprezy, który występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia i któremu zakazano organizowania takiej imprezy masowej z udziałem publiczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wykładnia art. 77 ust. 1 Konstytucji RP na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00 - Oksana Iewsjukowa, Alicja Bogusz

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia art. 77 ust. 1 Konstytucji RP na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00 - Oksana Iewsjukowa, Alicja Bogusz 1. Uregulowanie odpowiedzialności Skarbu Państwa w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Istotne novum dla zakresu odpowiedzialności cywilnej władzy publicznej wprowadziła regulacja zawarta w art. 77 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.[1], która brzmi: „ Każdy ma prawo do wynagrodzenia przez niezgodne z prawem działa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Zwrot wartości wkładu do SC, pobranego z majątku wspólnego, w orzecznictwie - Arnold Pander

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 6, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot wartości wkładu do SC, pobranego z majątku wspólnego, w orzecznictwie - Arnold Pander Na pytania: 1) Czy wierzytelność z tytułu wkładu pieniężnego wniesionego do spółki cywilnej przez jednego z małżonków ze środków należących do majątku wspólnego obojga, podlega podziałowi w postępowaniu sądowym o podział majątku dorobkowego; 2) a w razie odpowiedzi twierdzącej – co w dacie ustania wspólności stanowi majątek podlegający podziałowi? Sąd Najwyższy, w uchwale z dnia 15 września 2004 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: V KK 100/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samochód Ford Escort, w którego nadwozie, po uprzednim wycięciu jego fragmentu, wspawano tabliczkę znamionową wraz z numerem identyfikacyjnym VIN, pochodzącym od innego pojazdu, nie może być traktowany jako przedmiot służący do popełnienia przestępstwa w rozumieniu art. 44 § 2 k.k. Wskazany samochód nie był bowiem przedmiotem, którego „zastosowanie” warunkowało popełnienie przestępstwa. Pozostawał jedynie przedmiotem, którego „istnienie” umożliwiało dokonanie przez skazan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 75, Sygnatura: I KZP 6/12
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 76 § 1 k.k.s. wymaga, aby poprzez wprowadzenie w błąd właściwego organu, w sposób wskazany w tym przepisie, doszło do narażenia „na nienależny zwrot” należności podatkowej bądź jej nadpłaty. Sąd Najwyższy, w sprawie Renaty M., Franciszka M., Bolesława M. i Jerzego T., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2012 r., przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Okręgowy w B., postanowieniem z dnia 29 marca 2012 r., sygn. akt VII Ka 87 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 36, Sygnatura: I KZP 3/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli przepis przyjęty w ramach kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy, zastosowanego na podstawie art. 7 § 1 k.k.s., nie zawiera znamion pozwalających, po ich wypełnieniu, na złożenie korekty deklaracji podatkowej, to wykluczone jest zaniechanie ukarania sprawcy na podstawie art. 16a k.k.s. za tak zakwalifikowane przestępstwo, mimo że wypełniło ono również znamiona czynu objętego tym przepisem. Sąd Najwyższy, w sprawie Piotra M., oskarżonego o dokonanie przestępstwa wyczerpującego znamiona [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, [71], 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU