STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy z dnia 14 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 144, Sygnatura: XVII Amr 55/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nakazując organizatorowi sieci dystrybucyjnej zaniechanie ograniczenia swobody wyboru źródeł zaopatrzenia jej uczestnikom Urząd Antymonopolowy w celu zapewnienia równych szans prowadzenia działalności gospodarczej przez konkurujące ze sobą sieci powinien uprzednio dokonać rozeznania czy analogiczne zasady funkcjonują w podmiotach konkurencyjnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy z dnia 14 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 145, Sygnatura: XVII Amr 72/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pobieranie przez komunalny podmiot gospodarczy od podmiotów gospodarczych podwyższonych o 100 % opłat za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków, z przeznaczeniem na finansowanie obiektów wodno - kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne, jest praktyką monopolistyczną z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, nawet w sytuacji, gdy komunalny podmiot gospodarczy wykonuje uchwałę podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 6 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 175, Sygnatura: V GNs 3/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdy członek komisji zakładowej pełni kierowniczą funkcję w organizacji związkowej, bowiem zgodnie ze statutem decyzje zapadają kolegialnie w formie uchwał podejmowanych przez kierownicze gremium (piastunów funkcji w organach związku). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 10 października 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 177, Sygnatura: V Gz 36/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd gospodarczy nie jest sądem egzekucyjnym, tym bardziej nie jest organem egzekucyjnym (nie przeprowadza egzekucji). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 178, Sygnatura: VI Gr 138/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 11 ust. 1 Prawa bankowego określa przykładowo jakie działania są czynnościami bankowymi, lecz nie ulega wątpliwości, że niektóre z wymienionych działań mogą być wykonywane także przez podmioty nie będące bankami. Także udzielanie pożyczek może mieć charakter czynności bankowej, jeżeli jest dokonywane na zasadach określonych w przepisach Prawa bankowego, bądź na zasadach ogólnych, określonych w art. 720.i nast. k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 179, Sygnatura: VI Gr 141/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomiędzy osobą krajową a bankiem dewizowym dochodzi na mocy art. 6 ust. 1 Prawa dewizowego do powstania stosunku zobowiązaniowego, gdyż określonemu w tym przepisie obowiązkowi odsprzedaży przez osobę krajową wpływów w walutach obcych, odpowiada obowiązek banku dewizowego odkupu tych wpływów, czyli uiszczenia ceny w pieniądzu polskim. Ten stosunek zobowiązaniowy ma charakter umowy wzajemnej, a zatem świadczenie będące przedmiotem zobowiązania z tej umowy winno być spełnione jednocześnie (art. 488 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy z dnia 25 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 180, Sygnatura: XVII Amr 67/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie mające znamion formalnego powiązania uzgodnione zachowanie podmiotów gospodarczych na rynku, o którym mowa w art. 2 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, stanowi zakazane prawem porozumienie monopolistyczne tylko wówczas, gdy godzi w interes publicznoprawny chroniony przez tę ustawę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy z dnia 19 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 181, Sygnatura: XVII Amr 61/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot łączący działalność gospodarczą związaną z dzierżawą prosektorium szpitalnego ze świadczeniem usług pogrzebowych dopuszcza się podziału rynku według kryterium podmiotowego, jeżeli w celu ograniczenia konkurencji na rynku stosuje ulgi w opłatach za usługi świadczone w prosektorium w sytuacji zlecenia mu przeprowadzenia pogrzebu, niedostępne zlecającym pogrzeb innym zakładom pogrzebowym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy z dnia 11 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 182, Sygnatura: XVII Amr 64/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praktyką monopolistyczną jest zachowanie gminy polegające na podjęciu przez radę gminy uchwały różnicującej wysokość opłaty targowej, niższej na targowisku prowadzonym przez gminę i wyższej na innych targowiskach, eliminującej z rynku konkurentów gminy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, [73]
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU