STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 482/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro z treści umowy spółki, jak również uchwały wspólników poprzedzającej powołanie zarządu, wreszcie umowy o pracę nie wynika, iż realizacja wiążących się z członkostwem w zarządzie szeregu powinności związanych z reprezentacją spółki, prowadzeniem jej spraw - następować ma w ramach stosunku pracy, to przyjmuje się istnienie zlecenia odpłatnego lub też nieodpłatnego w rozumieniu art. 734 i następnych k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2000 r. na rozprawie spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2000 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 278/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy interpretacji art. 442 § 1 k.c. w sprawach o wynagrodzenie szkód wywołanych wadliwym leczeniem należy uwzględnić specyfikę tych szkód i czynnik subiektywny w postaci świadomości pacjenta. W świetle doświadczenia życiowego można przyjąć, że pacjenci z reguły nie wiążą dolegliwości odczuwanych po zabiegu z wadliwością tego zabiegu. Z reguły też nie są informowani, że zabieg nie powiódł się z winy lekarza, podobnie jak nie są informowani, że w czasie pobytu w placówce zastali zainfekowani wiru [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 278/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy interpretacji art. 442 § 1 k.c. w sprawach o wynagrodzenie szkód wywołanych wadliwym leczeniem należy uwzględnić specyfikę tych szkód i czynnik subiektywny w postaci świadomości pacjenta. W świetle doświadczenia życiowego można przyjąć, że pacjenci z reguły nie wiążą dolegliwości odczuwanych po zabiegu z wadliwością tego zabiegu. Z reguły też nie są informowani, że zabieg nie powiódł się z winy lekarza, podobnie jak nie są informowani, że w czasie pobytu w placówce zastali zainfekowani wiru [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 634/99
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie przez czynność prawną uprawnień byłych właścicieli, opartych na art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, powoduje nieważność tej czynności. Byli właściciele są uprawnieni do kwestionowania takiej czynności, jeżeli legitymują się uprawnieniami wymienionymi w art. 89 ust. 2 omawianej ustawy i nie zachodzą przeszkody, o których mowa w ust. 3 i ust. 5 tego przepisu. Konstrukcję art. 89 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy przejął art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 251/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie zachodzi wyzysk w sytuacji, gdy akcje spółki sprzedane po cenie nominalnej odpowiadającej cenie rynkowej w dacie sprzedaży następnie osiągnęły wartość w rażącym stopniu przewyższającą cenę nabycia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 353/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l. Zarzut, że świadek kłamał, mieści się w granicach dopuszczalnej obrony strony, o ile strona jest przekonana o nieprawdziwości zeznań i nie można jej zarzucić niedorzeczności, celowego poniżania świadka lub szykany. Zarzut nieprawdziwości zeznań świadka przez podanie przez niego faktów, które nie miały miejsca lub pominięcie faktów, które w istocie miejsce takie miały, mieści się w ramach porządku prawnego i służy interesowi strony, co powoduje, że taka obrona nie jest działaniem bezprawnym i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2000 r

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 189/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie pełnomocnictwa do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników i wykonywania prawa głosu nie upoważnia do dokonywania czynności prawnych, tylko organizacyjnych spółki, które mają charakter czynności faktycznych. Z tego względu nie jest to pełnomocnictwo w rozumieniu art. 95-109 Kodeksu cywilnego i instytucja potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez taką osobę nie ma zastosowania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa T [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 208/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja przedawnienia dotyczy jedynie roszczeń majątkowych, czyli prawa do żądania świadczenia. Nie ulegają przedawnieniu żądania ustalenia prawa lub stosunku prawnego oparte na art. 189 k.p.c. Nie oznacza to jednak, że mogą być dochodzone bezterminowo, gdyż przesłanka ustalenia musi być interes prawny. W ramach jej badania w procesie dotyczącym odpowiedzialności za czyn niedozwolony, Sąd ustala, czy nie upłynął termin przedawnienia roszczeń majątkowych. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 287/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znak towarowy, jako dobro prawne o charakterze wyłącznie majątkowym, nie podlega ochronie na podstawie art. 23 i art. 24 k.c. Przepisy o ochronie znaków towarowych zawarte w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2000 roku na rozprawie sprawy z powództwa Zbigniewa K. i Magdaleny S. przeciwko Beacie S. o zakazanie naruszania prawa do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 307/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złoży rezygnację z tej funkcji, to może ona zostać nieprzyjęta jedynie z ważnych powodów. W razie biernego zachowania się walnego zgromadzenia - które do złożonej rezygnacji nie ustosunkuje się - taki członek zarządu nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 298 k.h. za zobowiązania spółki powstałe w okresie gdy czynności członka zarządu już faktycznie nie pełnił. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, [74], 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU