STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKzw 783/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W chwili orzekania o dopuszczalności tzw. dozoru elektronicznego konieczne jest m.in. ustalenie, które z kar pozbawienia wolności podlegają wykonaniu, i w jakim zakresie. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie (…), po rozpoznaniu w sprawie H. S., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. akt III Kow 1110/12 el, w przedmiocie umorzenia postępowania o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 527/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką odpowiedzialności z art. 417[2] k.c. jest istnienie adekwatnego związku przyczynowego, a wyjątkowo (mając na uwadze humanitarne względy tejże normy) istnienie niekwalifikowanego powiązania kauzalnego, przy czym owo powiązanie kauzalne winno stanowić relację: w danych okolicznościach określone działanie (zaniechanie) było jedyną przyczyną skutku w postaci szkody na osobie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 12 września 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa R. B., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 527/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką odpowiedzialności z art. 417[2] k.c. jest istnienie adekwatnego związku przyczynowego, a wyjątkowo (mając na uwadze humanitarne względy tejże normy) istnienie niekwalifikowanego powiązania kauzalnego, przy czym owo powiązanie kauzalne winno stanowić relację: w danych okolicznościach określone działanie (zaniechanie) było jedyną przyczyną skutku w postaci szkody na osobie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 12 września 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa R. B. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: V ACz 629/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie sądowe z udziałem osoby, która co prawda może być pełnomocnikiem w sprawie cywilnej, ale nie przedłożyła prawidłowego pełnomocnictwa (nawet gdy nie została wezwana do usunięcia tego braku w trybie art. 130 k.p.c.), dotknięte jest nieważnością w rozumieniu art. 379 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 11 września 2012 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa S. M. i J. P., przeciwko STUEH SA w S., o zapłatę, na skutek zażalenia powodów, od postanowieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 305/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Proces oparty na dowodach, mogących być niejednoznacznie interpretowanymi, może rzecz jasna doprowadzić do uznania oskarżonego za winnego i następnie jego skazania. Będzie tak jednak tylko wtedy, gdy ustalony zostanie niewątpliwy ciąg dowodów, który jest logiczny i nieprzerwany, a także, wobec którego alternatywne wersje zdarzenia jawią się jako nieprawdopodobne. W konsekwencji analiza owego ciągu dowodów prowadzić musi do nie tylko do prawdopodobieństwa, ale wręcz pewności sądu o sprawstwie i w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: II AKzw 899/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji zaistnienia przesłanek określonych w przepisie art. 160 § 1 pkt 1 k.k.w., sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie bez względu na sytuację osobistą i rodzinną skazanego, jak też bez względu na dotychczasowy przebieg okresu próby. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie skazanego Marka W., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Z. z dnia 29 czerwca 2012 r., o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia, na podstawie art. 4 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Prawo do informacji w ujęciu prawnoporównawczym - Maciej Siwicki

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do informacji w ujęciu prawnoporównawczym - Maciej Siwicki Z nasilającą się potrzebą kontroli życia publicznego związana jest konieczność uzyskania powszechnego dostępu do informacji na temat działań władzy publicznej[1]. Szeroki dostęp do takich informacji, w tym również do dokumentów urzędowych, umożliwia obywatelom kształtowanie opinii w sprawach dotyczących społeczeństwa i władz publicznych. Służy także zapewnieniu transparentności działań władzy oraz zapobiega ryzyku korupcji[2]. Pr [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice–Wschód w Katowicach z dnia 15 grudnia 2008 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 10, Sygnatura: X Gup 119/07/10
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE O TYTUŁ HONOROWY SĘDZIA EUROPEJSKI SSR Tadeusz Czarnota X-9-2012 W razie zajścia – po zatwierdzeniu listy wierzytelności – jakiegokolwiek zdarzenia uzasadniającego dokonanie zmiany co do wierzytelności już na liście ujętej, nie jest właściwym ustalenie uzupełniającej listy wierzytelności zawierającej odmienne zapisy a wydanie przez sędziego–komisarza postanowienia na mocy art. 262 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego. Wydaje się, iż z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 297/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie przepisu art. 280 § 2 k.k., posługiwanie się bronią palną ma szerszy zakres niż pojęcie jej użycia i obejmuje wszelkie manipulowanie, okazywanie i demonstrowanie jej w celu wywołania obawy jej użycia i poczucia zagrożenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2012 r., sprawy: 1) Ł. J., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k., art. 281 k.k., art. 223 § 1 k.k., art. 224 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., 2) K. R., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k., art. 62 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKzw 866/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca nie wykluczył, z możliwości skorzystania z warunkowego zwolnienia, sprawców określonych typów przestępstw, zatem charakter popełnionego przez skazanego czynu nie może być brany pod rozwagę przy orzekaniu w przedmiocie warunkowego zwolnienia. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Adama S., skazanego za przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez Dyrektora Aresztu Śledczego w L., na postanowienie Sądu Okręgowego w L. z dnia 18 lipca 2012 r., w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, [74], 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU