STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: III APz 7/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pod rządem ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236) i regulaminu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego z dnia 16 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 324) prezes sądu wojewódzkiego nie jest uprawniony do odrzucania wniosku o wszczęcie sporu zbiorowego przed kolegium.2.Na postanowienie prezesa sądu wojewódzkiego odrzucające wniosek, zażalenie do sądu jest niedopuszczalne.3. Postanowienie prezesa odrzucające wniosek stanowi zarządzenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: III APr 15/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odprawa z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity Dz.U. z 1991r., Nr 18, poz. 80 ze zm.) przysługuje dyrektorowi, nie przysługuje natomiast tymczasowemu kierownikowi powołanemu na podstawie art.33 ust 3 tejże ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: III APr 34/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dyrektor pełniący kierowniczą funkcję w podmiocie gospodarczym nie tylko nie może mieć udziałów lub akcji w podmiotach gospodarczych tworzonych przez to przedsiębiorstwo, ale także pozostawać z nim w stosunku pracy, ani świadczyć pracy na jego rzecz na podstawie innego tytułu prawnego (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych - tekst jedn. Dz.U. Nr 18, poz. 80 z 1991 r.). Nie może również zajmować się interesami konkurencyjnymi (…) gdyż powoduje to [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: III AUr 192/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urlopowany ze względów zdrowotnych uczeń szkoły średniej zachowuje status ucznia wpisanego do ewidencji uczniów szkoły oraz związane z tym uprawnienia, dlatego spełnia warunki do korzystania z renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, jeżeli po ukończeniu 16 roku życia nie pracuje zawodowo i nie przekroczył 25 lat życia (art. 39 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin - Dz.U. Nr 40, poz. 267 z pózn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 1, Sygnatura: II URN 111/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dodatek rodzinny przysługuje na dziecko będące uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia chociaż program tej Szkoły nie przewiduje przedmiotów ogólnokształcących. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1990 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 2, Sygnatura: II URN 112/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 12 ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz.U. z 1983 r., Nr 31, poz. 135) nie pozbawia prawa do pobierania inwalidzkiej renty wojennej przy równoczesnej wypłacie emerytury dla twórców. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 3, Sygnatura: I PRN 39/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochodzenie przez funkcjonariusza policji roszczeń ze stosunku służbowego przed sądem pracy jest niedopuszczalne. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 54, Sygnatura: III APr 9/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis powołanego art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 2, poz. 6 z 1991 r.) wprowadził do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych art. 394 ust. 3 (Dz.U. Nr 17, poz. 90 z 1990 r.) stwierdzający, ze odprawa nie przysługuje dyrektorowi uprawnionemu do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej z związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Przepis ten obowiązuje od dnia 7 stycznia 1991 r. Taka własn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 55, Sygnatura: III APr 11/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy podnieść, iż nie istnieje w naszym prawie pracy jakaś jedna odprawa. Odpraw jest tyle, ile przewidują poszczególne przepisy ustalające warunki ich powstania. Nie można więc mówić, aby poszczególne normy prawne ustanawiające odprawy prawocnicze pozostawały względem siebie w stosunku lex specialis - lex generalis. Normy te są od siebie niezależne. Nie jest także możliwe zaliczenie jednej z otrzymanych przez pracownika odpraw na poczet drugiej, bez szczególnego przepisu w tym względzie. Prac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: III APr 9/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Redakcja przepisu art. 39 4 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych wskazuje, iż zamiarem ustawodawcy było ograniczenie pobierania przez odwołanych dyrektorów dwóch odpraw, tak z tytułu odwołania ze stanowiska, jak i z tytułu nabycia uprawnień do emerytury lub renty. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, [75], 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU