STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 135/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy procesowej nie przewidują możliwości odroczenia ogłoszenia postanowienia, a tylko możliwość odroczenia sporządzenia uzasadnienia postanowienia (art. 98 § 2 k.p.k.); w takim razie po ogłoszeniu postanowienia podaje się ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia (art. 100 § 4 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 481/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nieuzasadnionym wydaje się być sięganie do rozumowania opartego na regule volenti non fit iniuria. Ta bowiem znajduje zastosowanie głównie wówczas, gdy dana osoba sama, dobrowolnie i skutecznie (zgodnie z obowiązującym prawem lub powszechnie akceptowanym zwyczajem) pozbawi się przysługujących jej uprawnień. W prawie karnym materialnym wspomniane zjawisko zarezerwowane jest zresztą przede wszystkim dla oceny sytuacji związanych z ewentualny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 464/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem przestępstwa rozboju nie może być informacja. Posłużenie się przez sprawcę nawet w trakcie dokonywania rabunku sposobem działania wskazanym w art. 280 § 2 k.k. wyłącznie po to, aby uzyskać informację o miejscu przechowywania innego mienia lub kodzie dostępu do niego, nie może stanowić podstawy przypisania odpowiedzialności za rozbój kwalifikowany, jeśli zabór tego innego mienia nie może nastąpić niezwłocznie, lecz dopiero po zakończeniu akcji rozbójniczej, podczas której ową informa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II AKa 460/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli podstawą kwalifikacji rabunku z art. 280 § 2 k.k. jest posłużenie się także „innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem”, to chodzić może wyłącznie o przedmioty, których każde „normalne” użycie przeciwko innemu człowiekowi zawsze stwarza, podobnie jak użycie broni palnej lub noża, realne zagrożenie dla życia. Takich cech nie ma drewniany taboret, bowiem w przypadku tego przedmiotu można stwierdzić, że dopiero szczególnie niebezpieczny sposób jego użycia może realnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 533/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobiste doświadczenie oskarżonego, wynikające z uprzedniego skazania za czyn z art. 157 § 3 k.k. z 1969 r., że silne bicie i kopanie w klatkę piersiową oraz w żołądek słabszego od siebie człowieka, kobiety, może doprowadzić do skutków najpoważniejszych, jest doświadczeniem najbardziej pouczającym i jeżeli oskarżony, mając takie doświadczenie i wiedzę o skutkach swojego brutalnego zachowania się, podejmuje ponownie taki sam czyn, to ustalenie, że godził się na powstający w jego następstwie skute [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 70, Sygnatura: II AKa 365/03
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sporządzenie środka odwoławczego należy jeszcze do zakresu zadań obrońcy udzielającego oskarżonemu pomocy przed sądem I instancji i należność za wykonanie tej czynności mieści się w kosztach zasądzonych przez sąd za obronę oskarżonego przed sądem orzekającym. Paragraf 19 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości stanowi o niezbędnych, udokumentowanych wydatkach obrońcy, a za takie nie mogą być uznane wydatki związane z przyjazdem obrońcy w sytuacji, gdy nie korzysta on z ustanowionej w prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: II AKa 309/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stan narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutku z art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 k.k. występuje przede wszystkim jako rezultat charakterystycznego sposobu działania sprawców, kwestia natomiast zaistnienia lub nie, skutków określonych w art. 156 § 1 i art. 157 § 1 k.k. nie ma dla materialnego bytu czynu z art. 158 § 1 k.k. zasadniczego znaczenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniach 27 listopada 2003 r. i 3 grudnia 2003 r., sprawy Janusza G. i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKz 372/03
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kar pozbawienia wolności w trakcie prowadzonego postępowania mającego doprowadzić do rozstrzygnięcia w zakresie wyroku łącznego nie może unicestwić wydania takiego wyroku, jeżeli warunki do tego istnieją, ani też nie upoważnia do oceny, iż kara łączna w wyroku łącznym stwarzałaby większą dolegliwość od tej kary, jaka wyniknęłaby z kolejnego wykonania kar orzeczonych w wyrokach podlegających połączeniu. Sąd Apelacyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: II AKa 308/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd przedstawia Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności konkretnego przepisu danej ustawy z Konstytucją tylko i wyłącznie wówczas, gdy dochodzi do przekonania o niekonstytucyjności tego przepisu, a nie jak twierdzi pierwszy z obrońców, już wówczas, gdy poweźmie w tym względzie „jakąkolwiek wątpliwość”. Wskazanym wyżej postanowieniem, Sąd Apelacyjny nie uwzględnił wniosków obrońcy oskarżonego Marka K. i obrońcy oskarżonych Henryka C. i innych, o przedstawieniu prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 listopada 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: II AKa 338/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla wypełnienia przedmiotowych znamion czynu określonego w art. 119 § 1 k.k., jak też innych, w których jednym ze znamion ustawowych jest groźba (np. art. art. 190 § 1 k.k., 191 § 1 k.k.:, 224 § 1 i § 2 k.k., 232 k.k., 246 k.k., 249 k.k., 250 k.k., 260 k.k.), nie jest wymagane, aby sprawca osobiście groził pokrzywdzonemu lub pokrzywdzonym, gdyż wystarczającym jest posłużenie się osobą trzecią, która zgodnie z poleceniem sprawcy przekazuje treść groźby pokrzywdzonemu. Jednakże nie stanowi p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, [75], 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU