STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 58, Sygnatura: III AUr 444/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy prac nauczyciela, wychowawcy i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkołach i placówkach wymienionych w art. 15 pkt 1-5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w wymiarze pracy nie niższym niz polowa obowiązującego wymiaru zajęć, podlegają uwzględnieniu przy ustaleniu okresu zatrudnienia w szczególnym charakterze (art. 97 w związku z art. 86 Karty Nauczyciela). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 59, Sygnatura: III AUr 417/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za prace górniczą uważa się zatrudnienie pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu kopalń. Skoro więc zatrudnienie ubezpieczonego w charakterze dozoru ruchu bylo wykonywane na powierzchni, nie jest praca górnicza i nie może być zaliczane do górniczej emerytury. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 60, Sygnatura: III AUr 235/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Również okresy równorzędne i zaliczalne, które miały miejsce na obszarze Państwa Polskiego, przed ustaleniem jego obecnych granic sa brane pod uwagę przy ustaleniu prawa do świadczeń z ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z pózn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 12 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I AUr 501/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 87, poz. 506 ze zm.), mają charakter subsydiarny, tj. uzupełniający własne środki, możliwości i uprawnienia osoby objętej systemem świadczeń z pomocy społecznej. W tym układzie, jeżeli gmina sprawia pogrzeb zmarłemu renciście, to może dochodzić od organu rentowego zwrotu kosztów pogrzebu w udokumentowanej wysokości, nie przekraczającej ustawowej wysokości zasiłku pogrzebowego, przysługującego w ra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III APr 52/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U. Nr 40, poz. 236) w części ograniczającej stosowanie tego rozporządzenia do uspołecznionych zakładów pracy jest nieważny jako wykraczający poza delegację z art. 126 § 1 k.p. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUr 341/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Przepisy § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1987 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców (Dz.U. Nr 26 p.145) nie gwarantowały ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty w wysokości odpowiadającej 3-krotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce uspołecznionej z okresu, z którego ustalona jest ta podstawa, nawet przy opłacaniu składek w wysokości maksymalnej. Podstawę wymiaru świadczeń, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1973 r. o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III APr 22/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 358 1 § 3 k.c., na który powołuje się powód w rewizji, stanowi odstępstwo od zasady nominalizmu wyrażonej w § 1 ww. przepisu. Z brzmienia art. 358 1 § 3 k.c. wynika jednakże, iż zmiana siły nabywczej pieniędzy nie wywiera wpływu na istniejące zobowiązania z mocy samego prawa. Ocena, czy należy wprowadzić zmianę zobowiązania przez stosowne podwyższenie świadczenia dłuży do sądu orzekającego, przy czym jako kryteria tej oceny ustawodawca przyjął rozważenie interesów obu stron zgodnie z zasada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III APr 36/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 193 § 1 prawa spółdzielczego, wykluczenie członka ze spółdzielni może następnie z przyczyn uzasadniających według przepisów prawa pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Z brzmienia przepisu wynika, że w razie niemożności dalszego zatrudnienia członka z jego winy, spółdzielnia może doprowadzić do ustalenia spółdzielczej umowy o pracę, tylko w drodze wykluczenia go ze spółdzielni. W ten sposób wykluczenie pochłania w spółdzielczym stosunku pracy rozwią [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III APr 40/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaniżenie wynagrodzenia pracownikowi przez pracodawcę istotnie zasługuje na ocenę negatywną. jednakże sam fakt naruszenia prawa przez pracodawcę nie może upoważniać pracownika do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w sytuacji kiedy dysponuje nieskrępowaną możliwością dochodzenia swych roszczeń tak przed organem mediacyjnym jakim jest komisja pojednawcza, czy też bezpośrednio przed sądem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III APr 9/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 2 z 1991 r., poz. 6) wprowadził właśnie do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych art. 394 ust. 3 (Dz.U. Nr 17/90, poz. 90) stwierdzający, że odprawa nie przysługuje dyrektorowi uprawnionemu do otrzymania jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryture lub rentę. Przepis ten obowiązuje od dnia 7 stycznia 1991 r. (Dz.U. Nr 2 z 1991 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, [76], 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU