STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 maja 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 244/12
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo zatytułowanie umowy jako „warunkowa umowa darowizny” nie przesądza o jej rozporządzającym charakterze. Także nie sposób jest nadawać takiego znaczenia samym „definitywnie” brzmiącym sformułowaniom umowy, o tym że strony „darują” czy „przyjmują darowiznę”. Chociaż treść umowy odbiega od modelowego przykładu umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, pod warunkiem, którego zwłaszcza w przeszłości notariusze często jednak nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 maja 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 159/12
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawidłowa interpretacja art. 23a ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. nr 137, poz. 1300, ze zm.), z uwzględnieniem wzajemnych relacji pomiędzy jego ust. 1 a ust. 4 prowadzi do wniosku, że podstawową informacją, jaką hodowcy bądź ich organizacje mogą żądać od posiadaczy gruntów, są informacje o wykorzystaniu materiału ze zbioru. Jeżeli posiadacz złoży oświadczenie, że takiego materiału nie wykorzystuje, nie można żądać od niego podania innych informacji, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 maja 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 244/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 maja 2012 r., sygn. I ACa 244/12[1] Teza glosowanego wyroku ma następujące brzmienie: Samo zatytułowanie umowy jako „warunkowa umowa darowizny” nie przesądza o jej rozporządzającym charakterze. Także nie sposób jest nadawać takiego znaczenia samym „definitywnie” brzmiącym sformułowaniom umowy, o tym że strony „darują” czy „przyjmują darowiznę”. Chociaż treść umowy odbi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 maja 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 2135/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobie pobierającej górniczą emeryturę przyznaną na podstawie art. 34 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) i spełniającej warunki określone w art. 184 w związku z art. 32 tej ustawy przysługuje prawo do emerytury z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych po osiągnięciu wieku 60 lat (w wypadku mężczyzn). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2012 r., sprawy z o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: II AKzw 411/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla udzielenia przerwy w karze pozbawienia wolności konieczne jest, aby względy rodzinne, uzasadniające to, nadawały się do poprawienia przez obecność skazanego i jego osobiste starania. Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności ma bowiem zawsze charakter celowy. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Andrzeja W. S., skazanego z art. 286 § 1 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt III K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Historyczne ujęcie zagadnienia sądu w relacji do postępowania przygotowawczego - Izabella Trojnar–Wiciejowska

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 4, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Historyczne ujęcie zagadnienia sądu w relacji do postępowania przygotowawczego - Izabella Trojnar–Wiciejowska Pojęcie wymiaru sprawiedliwości nie ogranicza się jedynie do stosowania przez sąd prawa, którego ukoronowaniem jest wyrokowanie, jednakże obejmuje również ogół czynności wstępnych, dążących do stworzenia warunków sądowi do realizacji jego funkcji. Dlatego też czynności innych organów wymiaru sprawiedliwości, między innymi prokuratury, należy wiązać z wymiarem sprawiedliwości.[1] [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 2112/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia następuje przez doręczenie ubezpieczonemu decyzji organu rentowego wydanej w tym zakresie. Z tą też dopiero chwilą staje się wymagalne roszczenie o odsetki. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2012 r., sprawy z odwołania M. H., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o zwrot nienależnego świadczenia, na skutek apelacji ubezpieczonej M. H., od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: V ACa 126/12 i V ACz 154/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W celu postawienia zarzutu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, opisanego w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), w przypadku opierania go na przesłance wprowadzenia w błąd co do pochodzenia, niezbędne jest przede wszystkim wykazanie faktu oznaczenia towarów (usług) lub wprowadzenia do obrotu towarów lub usług oznaczonych danym oznaczeniem. Gdy to miało miejsce, można przejść do badania pozostałych p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: II AKzw 365/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro skazany nie posiada żadnego majątku, a odbywając karę nie jest zatrudniony, to powinien być zwolniony od opłaty w sprawie wniosku o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Bez wpływu na powyższe pozostaje okoliczność, że skazany otrzymał przekaz pieniężny, kierowanie się bowiem takimi względami nie byłoby uzasadnione. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Marcina T., skazanego z art. 178a § 2 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez skazanego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 257/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do wydruków komputerowych zastosowanie ma art. 309 k.p.c. 2. Art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) dotyczy oznaczenia odróżniającego i identyfikującego przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym. 3. Artykuł 43[10] k.c. udziela ochrony zarówno przed zagrożeniem, jak i przed naruszeniem prawa do firmy, przy czym bezprawność działania naruszającego prawo do firmy jest domniemana. O udzieleniu ochrony decyd [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, [76], 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU