STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 65, Sygnatura: III CZP 37/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie gospodarczej radca prawny reprezentujący przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną, nie składa oświadczenia przewidzianego w art. 89 § 3 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Piotra Ł., Izabelli Ł. i Henryka St. przeciwko Robertowi Z. i Zdzisławowi P. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 23 sierpnia 2001 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: III CZP 37/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie gospodarczej, radca prawny reprezentujący przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną, nie składa oświadczenia przewidzianego w art. 89 § 3 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Piotra Ł., Izabeli Ł. i Henryka S. przeciwko Robertowi Z. i Zdzisławowi P. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 23 sierpnia 2001 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, postanowieniem z dnia 5 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: V CKN 431/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarb Państwa na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawa łowieckiego (Dz.U. nr 147, poz. 713 ze zm.) odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne żyjące na obszarze rezerwatu przyrody, jeżeli w następstwie zasad obowiązujących na obszarze rezerwatu zwierzęta te podlegają całorocznej ochronie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zbigniewa S. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Dolnośląskiemu (poprzednio: Wojewodzie Wrocławskiemu) o zapłatę, po rozpozna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: I CKN 1350/98
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. nr 3, poz. 17 ze zm.), przejęcie przedsiębiorstwa obejmowało wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, niezależnie od tego, czyją stanowiły własność. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Powiatu W., przy uczestnictwie: Przemysłowej Spółdzielni Pracy "Okęcie" w likwidacji w W., Tadeusza G., o założenie księgi wieczyst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: IV CKN 421/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli gmina dopuszcza do sprzecznego z prawem zadysponowania lokalami w należącej do niej nieruchomości w ten sposób, że jednym nabywcom zbywa lokal wraz z udziałem we współwłasności gruntu, a drugim lokal z udziałem w prawie wieczystego użytkowania, to ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną w ten sposób szkodę na podstawie art. 420-1 § 1 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Renaty R.-H. i Piotra H. przeciwko Gminie Miasta W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 26 lipca 2001 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: III CZP 42/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W oświadczeniu o poddaniu się egzekucji złożonym na odstawie art. 97 ust. 2 Prawa bankowego (Dz.U. nr 140, poz. 939 ze zm.) dłużnik może ustalić dopuszczalny termin wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego także przez określenie, że bieg tego terminu rozpocznie się od daty rozwiązania przez bank umowy, będącej podstawą wystawienia tytułu egzekucyjnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela Banku Przemysłowo-Handlowego Spółki Akcyjnej w K. Oddziału w S. z udziałem dłużnika Bożeny S. o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: I CZ 73/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykreślona z rejestru handlowego na podstawie nieprawomocnego postanowienia sądu rejestrowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie traci osobowości prawnej do chwili uprawomocnienia się tego postanowienia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Central Soya Rolpol Holding Spółki z o.o. w O. Oddziału w J. - następcy prawnego Central Soya J. Spółki z o.o. w J., przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Compensa SA I Oddziałowi w P. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu ni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: II CKN 602/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o przelew w celu inkasa wierzytelności przysługującej podmiotowi nie będącemu bankiem, w której strona przyjmująca zlecenie inkasa zobowiązała się do wyegzekwowania należności przy użyciu bankowego tytułu wykonawczego, jest nieważna, a świadczenie spełnione w wykonaniu tej umowy podlega zwrotowi. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjno-Usługowego "Farmacja Sz." SA w S. przeciwko Jarosławowi B., Waldemarowi N., Arturowi P., Andrzejowi R. i Bankowi Spółdzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: II CKN 601/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściciele zajętych pod drogi publiczne nieruchomości, które z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.) własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, mogą dochodzić jedynie odszkodowania przewidzianego w tym przepisie, zachowując wskazany w nim tryb. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "Bims Plus" Spółki z ograniczoną odpowiedzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: III CZP 27/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek, z mocy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) podlegały zabezpieczeniu hipoteką ustawową tylko na nieruchomościach dłużnika. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O., z udziałem Fabryki Maszyn "Celpa" SA w Ł., o wpis hipoteki ustawowej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 27 czerwca 20 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, [77], 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU