STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: III AUr 567/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu prawa do emerytury, osobie uprawnionej do renty inwalidzkiej, na skutek wniosku zgłoszonego po wejściu w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450); tj. po 15 listopada 1991 r., uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe w oparciu o przepisy art. 2, 4 i 5 tej ustawy. Do obliczania wysokości emerytury nie przyjmuje się stażu pracy ustalonego przy renci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AUr 561/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za okres zatrudnienia, wymaganego do dnia rozwiązania stosunku pracy, w myśl § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 27) należy również uznać okres zatrudnienia wraz z okresem, o który skrócono wypowiedziane umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: III AUr 353/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przywołany w części wstępnej przepis art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) wskazuje na uprawnienie uczniów szkół ponadpodstawowych do renty inwalidzkiej, jeżeli stali się oni inwalidami I lub II grupy w czasie uczęszczania do szkoły. Wyjaśnienia wymaga pojęcie “uczęszczanie do szkoły”. Gramatyczna wykładnia tego sformułowania prowadzi wprost do przyjęcia, iż oznacza ono nie tylko fizyczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: III APr 25/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt, iż powód zwolniony został z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie jest przeszkodą dla wykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego w tym zakresie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: III AUr 225/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz.U. Nr 29, poz. 156) wyłącza możliwość zastosowania uregulowania zawartego w art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, normując odrębnie kwestię wieku dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu duchownych. Unormowanie wynikające z tego przepisu wymaga dla kobiet ubiegających się o świadczenie emerytalne osiągnięcia wieku 60 lat życia i mimo odesł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: III APr 76/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r., sygn. K 15/91 stwierdzające m.in. niezgodność z Konstytucją art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 396) nie wywołuje skutku w postaci utraty mocy obowiązującej tego przepisu mimo upływu 6 miesięcy od przedłożenia orzeczenia Sejmowi (art. 7 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym - tekst jedn. Dz.U. Nr 109 z 1991 r., poz. 470).Oznacza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: III AUr 471/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy zatrudnienia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40 poz. 267 z późn. zm.) wykonywanego przed 15 listopada 1991 r., za które pracodawca nie opłacił składki na ubezpieczenie społeczne, należy również uważać za okresy składkowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 “a” ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 59). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: III APr 54/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ powołujący może odwołać powołanego na konkretne stanowisko pracownika, w każdym czasie i bez podania przyczyny, a odwołanie równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o pracę (art. 70 § 1 i 2 kodeksu pracy). Jeżeli jednak odwołanie nastąpiło w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu (art. 72 § 2 k.p.). Jednakże akt odwołania, tak jak każde oświadczenie woli składane drugiej osobie staje się skuteczne w momencie dotarcia do tej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: III APr 7/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie przepisu art. 24 § 4 Prawa spółdzielczego zapewniającego członkowi wykluczonemu ze spółdzielni bezpośrednią ochronę przed podjęciem decyzji w sprawie jego wykluczenia - jest takim uchybieniem formalnym, które uzasadnia uchylenie uchwały - bez potrzeby badania, czy polegająca na naruszeniu art. 24 § 4 Prawa spółdzielczego wadliwość w postaci nie wysłuchania członka miała wpływ na treść podjętej uchwały. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: III AUr 45/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresem składkowym, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji rent i emerytur... (Dz.U. Nr 104, poz. 450) jest taki okres zatrudnienia młodocianego, w którym łączy on obowiązki wynikające z nauki zawodu ze statusem pracownika. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, [78], 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU