STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 86, Sygnatura: II AKo 116/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Korzystanie z unormowania zawartego w art. 25 § 2 k.p.k. powinno być wyjątkowe i szczególne, zaś nadmierne jego wykorzystywanie w praktyce mogłoby doprowadzić do osłabienia poczucia zaufania do sądu i jego zdolności do fachowego i rzetelnego przeprowadzenia procesu. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Andrzeja S., oskarżonego o czyn z art. 296 § 3 k.k. oraz 21 innych osób oskarżonych o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w związku z art. 296 § 3 k.k., wniosku Sądu Rejonowego dla Kra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz1 608/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozłożenie grzywny na raty jest formą zmierzającą do jej efektywnego wykonania, tak by jej natychmiastowe wykonanie, ze względów humanitarnych, o których mowa w art. 49 § 1 k.k.w., nie naruszało podstaw egzystencji skazanego lub jego najbliższej rodziny, co oznacza, że musi istnieć gwarancja, iż z zachowaniem wyznaczonego terminu skazany nie uchybi płatności kolejnych rat. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie Bogdana S., skazanego za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i in., zaża [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 502/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw do przyjęcia, że sobota jest obecnie, po nowelizacji Kodeksu pracy ustawą z dnia 1 marca 2001 r., dniem uznanym przez ustawę za dzień wolny od pracy – jak tego wymaga przepis art. 123 § 3 k.p.k. Z UZASADNIENIA Zaskarżone postanowienie obrońca otrzymał w dniu 19 lipca 2003 r. (zwrotne poświadczenie odbioru listu poleconego). Zażalenie zostało nadane w urzędzie pocztowym jako przesyłka polecona w dniu 28 lipca, a więc po upływie 7-dniowego terminu z art. 460 k.p.k. Termin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z Katowicach z dnia 13 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: II AKo 119/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „szczególnej wagi lub zawiłości sprawy” w rozumieniu przepisu art. 25 § 2 k.p.k. wiązać należy z sytuacją specjalną, ponadprzeciętną, rzadką i wyjątkową, tak z faktycznego, jak i prawnego punktu widzenia, wymagającą skomplikowanej operacji myślowej, jeśli chodzi o analizę obszernego materiału dowodowego, czy też przeprowadzenia wykładni określonych norm prawnych, które nie znalazły dotychczas odbicia w judykaturze Sądu Najwyższego lub sądów apelacyjnych. Podkreślić trzeba i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 143/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Normatywna treść art. 158 k.k. wskazuje, że konstrukcja przestępstwa bójki polega między innymi na różnicowaniu odpowiedzialności za udział w bójce w zależności od stopnia jej niebezpieczeństwa, wyrażającego się skalą narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo skutków określonych w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 k.k. (art. 158 § 1 k.k.) oraz następstwem bójki w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 158 § 2 k.k.) lub śmierci człowieka (art. 158 § 3 k.k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 305/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Współsprawstwo sukcesywne”, jako szczególna odmiana współsprawstwa, polega głównie na tym, że współdziałanie następuje w trakcie wykonywania już znamion czynu zabronionego i po zrealizowaniu przez sprawcę pojedynczego lub współsprawców istotnej, z punktu widzenia odpowiedzialności karnej, części znamion. Z UZASADNIENIA Apelację od wyroku wniósł Prokurator. Na podstawie art. 425 § 1 i art. 444 k.p.k. zaskarżył powyższy wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego. Na podstawie art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 307/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sporządzenie pisemnej apelacji należy jeszcze do czynności związanych z wykonywaniem obowiązków obrońcy z urzędu przed sądem I instancji... udział obrońcy w rozprawie apelacyjnej lub też posiedzeniu wyznaczonym w trakcie postępowania przed sądem odwoławczym, a kończącym postępowanie w sprawie, daje jedynie podstawę do zasądzenia na jego rzecz dodatkowych kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu przed sądem odwoławczym. Z UZASADNIENIA Z uwagi na niestawiennictwo adwokata P. K. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 96, Sygnatura: II AKo 320/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 327 § 4 k.p.k. wyłącza oddziaływanie zakazu ne bis in idem, jako negatywnej przesłanki procesowej oraz przyczyny nieważności orzeczenia z mocy samego prawa, na podstawie obowiązującego do dnia 1 lipca 2003 r. art. 101 § 1 pkt 3 k.p.k., jeżeli dalsze postępowanie jest kontynuacją umorzonego wcześniej postępowania przygotowawczego, w wyniku decyzji podjętej na podstawie art. 327 § 1 lub § 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ryszardowi K., oskarżon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 96, Sygnatura: II AKo 320/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 327 § 4 k.p.k. wyłącza oddziaływanie zakazu ne bis in idem, jako negatywnej przesłanki procesowej oraz przyczyny nieważności orzeczenia z mocy samego prawa, na podstawie obowiązującego do dnia 1 lipca 2003 r. art. 101 § 1 pkt 3 k.p.k., jeżeli dalsze postępowanie jest kontynuacją umorzonego wcześniej postępowania przygotowawczego, w wyniku decyzji podjętej na podstawie art. 327 § 1 lub § 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ryszardowi K., oskarżon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 100, Sygnatura: II AKo 358/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wydane przed dniem 1 lipca 2003 r. orzeczenie jest dotknięte którymś z najpoważniejszych uchybień wymienionych w obowiązującym do tej daty art. 101 § 1 k.p.k., a należących obecnie do bezwzględnych powodów odwoławczych z art. 439 § 1 k.p.k. (w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r., Dz.U. nr 17, poz. 155), to należy stwierdzić nieważność takiego orzeczenia, w trybie i na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 1 lipca 2003 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznan [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, [78], 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU