STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: III APr 3/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownikowi odwołanemu, którego stosunek pracy ustał na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298) przysługuje wynagrodzenie za okres wypowiedzenia na podstawie art. 70 § 2 Kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: III AUr 689/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 7 ust. 3 pkt 2 “b” ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450) w sposób zasadniczo odmienny niż dotychczas reguluje kwestię przyjęcia za podstawę wymiaru łącznego wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy równocześnie w więcej niż jednym zakładzie pracy, jeżeli wymiar czasu pracy przekracza łącznie wymiar obowiązujący w danym zawodzie. W przeciwieństwie do dotychczas obowiązującego przepisu art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 marca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 30, Sygnatura: III APr 13/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozwiązanie umowy o pracę na budowie zagranicznej w trakcie trwania kontraktu powoduje, że pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego za dalszy okres po rozwiązaniu umowy, gdyż przysługuje mu jedynie prawo do 1/12 urlopu wypoczynkowego za każdy kalendarzowy miesiąc pracy za granicą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 31, Sygnatura: III AUr 261/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy M.O. wyklucza możliwość traktowania służby w Szkole Oficerów rezerwy na równi ze służbą w Milicji tak, jak jest traktowana zasadnicza służba wojskowa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: III APr 51/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stan nietrzeźwości pracownika nie powoduje zerwania związku z pracą, jeżeli do wypadku dochodzi w sytuacji, w której nie można wykluczyć, że obok tego stanu spowodowanego przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego nastąpiła śmierć pracownika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 33, Sygnatura: III AUr 73/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nowicjat zakonny nie jest równoznaczny z kształceniem się w szkole lub na kursie przysposobienia bądź doskonalenia zawodowego - o jakim mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1989 r. w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. Nr 23, poz. 125 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: III AUr 549/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Redakcja przepisu § 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Dz.U. Nr 7, poz. 41) przez przyjęcie określenia - dochód będący podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a nie - dochód od którego opłacono podatek dochodowy oraz postawienie przecinka, oddzielającego zdanie złożone po słowach “bę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 marca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 36, Sygnatura: III AUr 149/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Emerytury i renty przyznane na podstawie aktów prawnych wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent ... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.), a zrewaloryzowana na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które ukończyły 80 lat... (Dz.U. Nr 92, poz. 540), należy traktować również jako świadczenia zrewaloryzowane w myśl art. 27 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 17 października 1991 r. Mogą one zatem podleg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: III APr 4/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zakładowe organizacje związkowe mogą zawrzeć w imieniu załogi porozumienie płacowe ze spółką z o.o., będącą przyszłym nabywcą przedsiębiorstwa państwowego na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298), także mimo braku pozytywnej opinii większości załogi.2. Porozumienie to, będące nienazwaną umową zbiorowego prawa pracy, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż przepisy Prawa pracy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 38, Sygnatura: III AUr 574/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożność zaliczenia do stażu pracy, od którego zależy wysokość świadczeń emerytalno-rentowych okresu prowadzenia działalności gospodarczej po dniu 1 lipca 1965 r., wskutek niespełnienia warunków z art. 2 ust. 2 pkt 13 a ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent.. (Dz.U. Nr 104, poz. 450) nie stanowi przeszkody do zaliczenia okresu prowadzenia tejże działalności przed tą datą na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 13 b tej ustawy, jeśli działalność ta odpowiada warunkom ube [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, [79], 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU