STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: III CZ 4/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o stwierdzenie wykonalności zagranicznego orzeczenia kasacja jest dopuszczalna na podstawie stosowanego w drodze analogii art. 1148 § 3 k.p.c. od postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego zażalenie na postanowienie w przedmiocie wykonalności. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Carl Schroeter GmbH z siedzibą w B., z udziałem Zygmunta G., o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu niejawnym, w dniu 27 kwietnia 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: III CKN 354/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 46 § 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. nr 19, poz. 147 ze zm.) określa kognicję nie tylko sądu wieczystoksięgowego, lecz także sądu drugiej instancji przy rozpoznaniu apelacji od wpisu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel" Spółki z o.o. w W., z udziałem Ryszarda S. i Grzegorza S. o wpis prawa własności i wykreślenie wpisu prawa użytkowania, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na rozprawie w dniu 27 kwietnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: III CZP 6/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub wspólnikiem. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w T. o wpis zmian do rejestru handlowego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym, w dniu 27 kwietnia 2001 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Toruniu, postanowieniem z dnia 29 grudnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III CZP 12/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kasa chorych nie jest państwową jednostką organizacyjną w rozumieniu art. 831 § 1 pkt 4 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela - Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm-Sz." Spółki Akcyjnej w Sz., z udziałem dłużnika - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w G., na skutek skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądu Rejonowego w Gryfinie, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym, w dniu 27 kwietnia 2001 r., przy udziale prok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III CZP 10/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest władny oznaczyć Skarbu Państwa jako strony powodowej wówczas, gdy żądanie oparte zostało na twierdzeniu, że jednostka wskazana jako strona powodowa jest podmiotem odrębnym od Skarbu Państwa. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w R. przeciwko Eko-Konsulting-Project Conseko SA w K. o zapłatę 1.861,24 zł, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 19 kwietnia 2001 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Kra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 87, Sygnatura: I PKN 381/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ochrona trwałości stosunku pracy z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy obejmuje także okres zasiłkowy przedłużony na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. nr 30 z 1983 r., poz. 143 ze zm.). 2. Likwidacja stanowiska zajmowanego przez pracownika przed rozwiązaniem z nim umowy o pracę nie stanowi przeszkody w orzeczeniu przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: II CKN 1323/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonany w rejestrze znaków towarowych wpis o zmianie uprawnionego z rejestracji i czynności go poprzedzające podejmowane przez Urząd Patentowy same przez się nie usuwają wadliwości co do wymaganej formy umowy o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - Dz.U. nr 5, poz. 17 w związku z art. 73 § 2 k.c.), chyba że treść sporządzonych w toku tych czynności dokumentów pozwala na stwierdzenie dokonania czynności w rozum [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 129, Sygnatura: II CKN 1349/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ograniczenia działania sądu z urzędu nie mają zastosowania w postępowaniu układowym (art. 9 § 1 Prawa o postępowaniu układowym). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku nadzorcy sądowego z udziałem Maschinenbau H. Diethelm Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o prowadzenie postępowania układowego, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 12 kwietnia 2001 r. na posiedzeniu niejawnym kasacji uczestnika Maschienenbau H. Diethelm Sp. z o.o. w S. od postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7 st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 130, Sygnatura: V CO 3/01
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądem właściwym do zabezpieczenia powództwa w Polsce w sprawie toczącej się przed sądem zagranicznym jest sąd, przed którym powództwo mogło być wytoczone. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Ströer City Marketing GmbH w Köln w Republice Federalnej Niemiec o wydanie zarządzenia tymczasowego przeciwko spółkom: GF-Werbung Düren GmbH & Co. KG z siedzibą w Düren (Republika Federalna Niemiec), AWK Aussenwerbungskontor GmbH z siedzibą w Koblencji (Republika Federalna Niemiec), euroAWK Spółce z o.o. z s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: III CZP 54/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie, o jakim mowa w art. 3571 k.c., pozwany może zawrzeć jedynie w pozwie wzajemnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Ryszarda R. przeciwko "Bolmar" Tłuszcze Roślinne SA w B. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 27 marca 2001 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Zamościu, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2000 r., I Ca 386/00: "Czy w procesie o świadczenie można domagać się zast [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, [79], 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU